Oldalak

2016. július 28., csütörtök

Etikus Társadalom

            

Az Etikus Társadalom több, jobb, mint a demokrácia.

A demokrácia legnagyobb átverése az, hogy azt sugallja, hogy a pártokra való szavazgatással érvényesül a józan ész, és így, a választás illúziójával álcázzák, hogy valójában olyan szabályrendszer, amelyben egy gazdag ember, vagy csoport érdekei érvényesülnek.
A demokrácia a pártokra való szavazgatásra teszi a hangsúlyt, ezért nem is lett több ennél.

A Demokrácia átverésen alapuló diktatúra, az Etikus Társadalom a valódi szabadság!

Az Etikus Társadalom nem utópia, nem súlytalan eszmék gyűjteménye, hanem valódi, nem csak szükséges, hanem elégséges gyakorlati szabályok taktikai, és technikai csokra annak érdekében, hogy ne a pénz, hanem a józan ész érvényesüljön.
Az Etikus Társadalomnak a józan ész érvényesülése a lényege!A hatalom meghackelése (vér, háború nélkül):
Csinálni kell egy pártot, amelynek az egyetlen programja a rendszerváltás. Amíg nem szerzik meg hozzá a kétharmados többséget a választásokon, addig nem ülnek be a parlamentbe, és semmilyen más székbe, valamint semmilyen juttatást nem vesznek fel. Ha megvan a kétharmad, a résztvevők kormányon kialakítják az új rendszert, de addig sem vehetnek fel több pénzt, mint amennyit civilként kerestek, majd feloszlatják magukat és az országgyűlést, és bevezetik azt. A pártnak nincsenek vezetőik, akik balesetet szenvedhetnének, csak alkalmazottai. Vezérek helyett vezérelv van, amit mindenki követ. Mindent a megváltoztathatatlan alapszabály rögzít. A párt tagjainak ezt el kell fogadniuk. A párt alkalmazottairól közvetlenül a teljes tagság dönt, ez is megakadályozza, hogy beépített ügynök szabotáljon!

A legtöbb szabadságharcos ott követte el a hibát, hogy leginkább fizikai erővel támadta a  hatalmat. A hatalom viszont pont azért van hatalmon, mert a fizikai fölényt is megszerezte, így pusztán fizikai eszközökkel nemigen lehet legyőzni. A "sikeres" forradalmak mögött is gyakran egy másik hatalom áll, amely a saját  érdekeit követve a népet csak kihasználja, a forradalmat pedig eltéríti. Ezért nem bizalomgerjesztő, ha külső erő támogatja az ellenállókat. Ha le akarjuk győzni a hatalmat, jobb a rendszert kihasználni, felhasználni, és a többet ésszel, mint erővel elvet követni!


Tartalom
(lapon belüli linkek)

6. Segíts!


Az etikus társadalom gyakorlata
  Az Etikus Társadalmi rendszer nem utópia, a gyakorlatra teszi a hangsúlyt, ezért kezdjük ezzel!

Pozíciókról

A kormányba a miniszteri, a képviselői, illetve a fontosabb tisztségviselői állásokra bárki pályázhat , aki rendelkezik a szükséges végzettségekkel, és megfelel a követelményeknek.
Ezek a követelmények ma is rögzítve vannak, ez a kiinduló pont.
A pályázók közül sorsolással lesz kiválasztva az alkalmazott.
Az alkalmazott leváltását, megfelelő támogatottsággal háromnegyed évvel a kiválasztás után bármikor kezdeményezni lehet! Személyekről ekkor szavazunk!
 A miniszterelnöki, és köztársaság elnöki pozíció megszűnik, a külföld felé a külügyminiszter tart kapcsolatot.
Az etikus társadalomban a kormány, és az országgyűlés valóban független egymástól, nincs garantált kormányzati többség, és nincsenek pártok.

Vissza a tartalomhoz!
A józan ész érvényesülése

-A parlament a honlapján egy fórumot biztosít, ahol az ügyeket fel lehet hozni, képviselőket meg lehet keresni, a képviselők is megkérdezhetik a választókat, és szavazásokat, népszavazásokat is lehet kezdeményezni, ha megfelelő támogatót gyűjt a kezdeményező. Itt  lehet aztán ezen ügyeket kitárgyalni, az érveket, és ellenvéleményeket is ütköztetni (igazságkereső vita). Az adminok biztosítják, az igazságkereső vita (racionális vita) szabályainak a betartását, és nem engedik meg az érvelési hibák tudatos használatát sem. A polgár számára az információk leginkább ebből a fórumból szerezhetőek be. Azon ügyekről, amelyek a parlament online szavazati fórumrendszerén szavazás előtt állnak, a médiumok újságírói már nem szerkeszthetnek vitaműsort, beszámolhatnak a vitáról, linkelhetik a fórumot, de a véleményüket, és érveiket csak ott fejthetik ki, mint egyek a sokból. Amikor a topic adminja látja, hogy új érvek már nem kerülnek elő, a felmerülteket pedig kitárgyalták,  felkéri a véleményvezéreket, hogy külön-külön dolgoznak ki tesztkérdéseket. Mindkét fél olyan kérdéseket akar majd feltenni, amelyet az azonos véleményen lévők tudnak, az ellentábor viszont kevésbé, így arra kényszerítik a választókat, hogy mindkét tábor véleményét, érveit megismerjék. A szavazópolgárnak a szavazat előtt ki kell töltenie ezt a tesztet, és ha megfelelő eredményt ér el, csak akkor lesz a szavazata érvényes. 

-Nem érvényes az a szavazás, amely tárgyát nem tárgyalták ki, az ellenérvek, érvek, adatok nem kerülhetnek azonos mértékben megismerhetővé!

-Akinek nincs otthon számítógépe, amíg nem lesz (nemsokára amúgy mindenkinek lesz internetes hozzáférése), addig annak:

-Az önkormányzatoknál kell biztosítani minden szavazópolgár számára a szavazáshoz szükséges feltételeket.

-A tesztkérdések titkos adatnak minősülnek, a szavazópolgárokat titoktartási kötelezettség köti! Ennek a megszegését igen keményen kell büntetni, ugyanúgy, mint ahogy a polgárokat most is számos szakmai területen titoktartás kötelezi.

-A választás nem lesz titkos, csak nem lesz nyilvános. Ez alatt azt kell érteni, hogy a számítógépes rendszerbe névvel, stb. kell bejelentkezni, és a rendszer rögzíti azt, hogy mit szavazott a polgár. Ugyanakkor ehhez az adathoz csak olyan szervek, és civil szervezetek férhetnek hozzá, egyének, akik erre felhatalmazást kapnak abból a célból, hogy a választások tisztaságát vizsgálják. A választópolgárt meg tudják kérdezni, valóban szavazott, és úgy, ahogy az rögzítve, számolva lett!

-Csak az online szavazórendszer fórumán keresztül, csak írásban, transzparensen (mindenki olvashatja) lehet ügyekkel megkeresni a képviselőket, tisztségviselőket, az egyéb esetek korrupciónak minősülnek.

-Ahogy a hatóságok ma próbavásárlást végeznek, úgy bevezetjük a próba korrumpálást is. Így a tisztségviselő nem tudhatja, hogy nem-e ellenőrzés okán próbálják meg, ami komoly visszatartó erő. Másrészt a korrupcióra hajlamos egyéneket evvel a módszerrel könnyebben ki lehet szűrni.

-Az alkalmazottaink, vagyis a fontosabb tisztségviselőink fizetéséről ebben a rendszerben az emberek dönthetnek, és nem saját maguk határozzák meg azt.

-A rendszer nem merev, mivel a józan ész érvényesülni tud, folyamatosan javítja, fejleszti, alakítja önmagát, illetve képes alkalmazkodni.

Vissza a tartalomhoz!
Középosztály érvényesülése

Akkor egészséges a társadalom, ha a józan ész érvényesülni tud, és akkor jó a rendszer, ha ezt biztosítja is. A középosztály érvényesülése a többiek ellenében, a józan ész érvényesülését jelenti!

Az alábbi részek Budaházy György oldaláról
https://budahazy.info/a-karizmatikus-tarsadalom/
valók, és ezekkel a megállapításokkal nagyon egyetértek:

"A közösség fennmaradáshoz szükséges létfeltételeket döntően megteremtő egyének mai társadalmunkban az országot munkájukkal üzemeltető, a forrásokat adóikkal megteremtő, közben családot fenntartó, gyerekeket nevelő középkorúak. Csak az a politikai program lehet a nemzet felemelkedése és megmaradása szempontjából hosszútávon célravezető, amelyik erre a társadalmi tömegre épít"

"Ezért rendkívül veszélyes, ha egy politikai erő a társadalmi „peremvidékek” (lecsúszott lumpenizálódott tömegek, nagyon gazdagok, éppen felnőtté váló fiatalok, nyugdíjasok, idegen betelepülők, különböző devianciák rabjai, stb.) szavazatira építi a hatalomra kerülését és a középtömeg meggyengítését, megosztását folytatja. Az ilyen hatalom folyamatosan kiszívja az erőforrásokat középről, hogy az örökké „éhes” perifériákba tömje, aminek következtében rohamosan feléli a jövőt (ez alapvetően a baloldali gondolkodásmód), ahelyett hogy a társadalmi középtömeg teremtő erejét kihasználva próbálná a társadalom egészének életszínvonalát emelni és így a szélek helyzetén is javítani (ez alapvetően a jobboldali gondolkodásmód).
Egy hosszútávon életképes közjogi rendszernek a társadalmi középtömeget kell a legfajsúlyosabbá tenni pl. a közügyekbe való beleszólási lehetőség mértéke tekintetében is."

A józan ész azt diktálja, hogy a társadalom gerincét adó, de jelenleg éppen eltűnő, Gyuri szavával középtömegnek nagyobb súlya kell legyen, mint a „peremvidékeknek"! Minden rétegnek maga felé hajlik a keze, de csak a középréteg érdeke fedi le az össztársadalmi érdekeket, ezért a középtömeg érdeke nem rombolja a társadalmat, hanem építi! A középrétegnek kell a legerősebbnek lennie!

Ezért a Gyuriék karizmatikus rendszeréből a józan ész szerint kívánatos lehet megvalósítani azt, hogy például egy középkorú dolgozónak a szavazata többet érjen, egy börtönviselt bűnözőnek pedig kevesebbet, vagyis a középtömeg érdekei, amelyek közelebb állnak a józan észhez, mint a peremvidék érdekei, akkor is erősebb érdekérvényesítő maradjon, ha a középtömegből számszerű kisebbséget csinál az elit!

Ezt természetesen részletesebben ki kell majd dolgozni!

Vissza a tartalomhoz!
Média

A hivatásos média jelenleg egy hatalomgyakorlási eszköz, ezt mi felszámoljuk!
A hivatásos média feladata az etikus társadalomban a tisztességes tájékoztatás, és nem a befolyásolás!

Már most be kellene vezetni, hogy a nép szavazást kezdeményezhessen egy-egy médiumról, annak megítélésére, hogy befolyásoló tevékenységet végez-e! Ez egyfajta cserépszavazásként fogható fel. Amennyiben elmeszeli a nép, akkor a bukott médiumot fel kell számolni, állami társaság esetén pedig újra kell szervezni, a munkatársak, és a felügyelőszervek vezetőinek a lecserélésével.

A tisztességes médium ismérvei:
-Nem befolyásol, kizárólag tájékoztat!
-Minden fél érveit pontosan feltünteti.
-Egyik érvet, illetve érvelőt sem minősíti!
-Híreket nem hallgat el! Vagyis nem kedvez egyik oldalnak sem a hírek megjelenítésénél.

Jelenleg a média szereplői általában  nem tisztességesek, hanem bűnözők!
Az etikus társadalomba, ahol a szavazat tudáshoz van kötve, a bukott médium finanszírozóit, tulajdonosait, vezetőit, főszerkesztőit, szerkesztőit, újságíróit eltiltják a médiában való részvételtől, és esetleg egyéb büntetésben is részesülhetnek.

Vissza a tartalomhoz!
Az etikus gazdasági rendszer

Az élet zárt rendszer, amelyben mindennek megvan a korláta. Az alrendszerek egymásra hatnak, és egymást szabályozzák. Az életre a legnagyobb veszély az, amikor ebben a zárt rendszerben valami elszabadul a korlátaitól. A gazdagok gazdagságának korlátot kell szabnunk...   Ha a döntések nem dominancia, hanem a józan ész, illetve az etika alapján születnek, és a pénzt, mint hatalmat kizárjuk, vagyis a korrupciót ténylegesen kizárjuk, akkor a gazdaság is jó irányba alakul...
 
A jelenlegi rendszer a munkanélküliség, és a túlmunka rendszere. Tehát egyszerre van együtt a kettő. Erre törekednek, mert a béreket így tudják alacsonyan tartani, a fehérembert így tudják kiirtani, és egy  hatalombirtoklási technika is, hiszen a dolgozókat a túlmunka, a munkanélkülieket a nyomor teszi a-politikussá, a közösségek, a családok szétesnek, az emberek depressziósak lesznek, kitörési és érdekérvényesítő képességük pedig elvész, a gazdasági elit így könnyebben ural  és irt ki!

Az észszerű az lenne, ha arra törekednénk, hogy a munkát, és a javakat igazságosan elosszuk, de ezt nem mindenki szeretné.. Először a munkát, mert abból lesznek a javak. A felforgatók természetesen pont fordítva akarják, a javakat akarják elosztani először, sőt, egyáltalán. A munkanélküliség nem természetes dolog,  ha szándék lenne rá, meg lehetne szüntetni! Évtizedeken keresztül szándékosan felélték a munkaerőt. Jelenleg a munkavállalók jó része külföldre távozott, a másik része meg nem született meg, mert a munkavállalóknak már nem volt erőforrása a reprodukcióra, hála Istennek ma alapvetően munkaerő hiány van az országban. Mi ebben a jó? A jogállami demokratikus diktatúrában a bér leginkább csak akkor emelkedik, ha munkanélküliség van, és a dolgozókat csábítani kell. Ekkor emelkednek a fizetések, jobbak lesznek a munkakörülmények, csökken a munkaidő(!), igazságosabb lesz egy árnyalattal, a munka, és a javak elosztása. A ciklikus válság is kevésbé tudja a munkavállalót sújtani. Munkanélküliség esetén azonban egy helyre százan jelentkeznek, a jelszó az, ha nem tetszik ki lehet lépni. A fizetés csökken, mert a munkaadó tud diktálni, és béredből is többet vonnak el a munkanélküliek részére, a munkavállalóra hosszabb munkaidőt tudnak kényszeríteni, amitől a munkanélküliség tovább nő, a fizetések tovább csökkenek, a munkakörülmények tovább romlanak, és a munkaadók embertelensége teljesen elszabadul. A közhiedelemmel ellentétben a munkaidő tehát nem akkor a legmagasabb, amikor a munkaerőhiány súlyosabb, hanem akkor, amikor munkanélküliség. A vadkapitalisták érvelése mindig az volt, hogy többet kell termelni, és növelni kell a termelékenységet, és akkor majd jobb lesz. Ez azonban mindig hazugságnak bizonyult, a munkavállalók helyzete nem ezektől javult, hanem akkortól amikor már megérezték a munkaerő hiányát. A fizetést ebben a rendszerben mindig annyira alacsony, amennyire csak alacsonyan tudják tartani, a rövidtávú cél az, hogy a dolgozó néhány évig éppen hogy meg tudja őrizni a munkaképességét, ezen felül már sem a reprodukcióját, sem mást nem hajlandóak kielégíteni, aztán ha elhasználódik nem baj, van helyette másik. A sima középszintű vadkapitalista baromállat csak rövidtávon gondolkodik, a hatalmi piramis csúcsán lévő hatalomnak a hosszú távú célja azonban tudatosan a kiirtás.

Az uralkodásnak a történelem folyamán két haszna volt, egyrészt pszichológiai (a pszichopaták részére), másrészt leginkább gazdasági hasznot jelentett, vagyis a parazitáskodásról szólt. A 21. században egyre kevésbé van értelme az emberek feletti uralkodásnak, ugyanis egyre inkább a gépek dolgoznak, és nem az emberek. Ezért egyre több ember semmilyen hasznot nem tud nyújtani a gazdasági elitnek, sőt, egyenesen terhet jelentenek, hiszen meg kell osztani a földi javakat velük.  Ez a teher pedig meghaladja a pszichológiai hasznot. Mit csinálunk, ha valami terhet jelent számunkra? Megpróbálunk megszabadulni tőle! A másik ok egy olyan hódító, részben parazita, lényegében ragadozó vallás, amely azt hirdeti, hogy a többiek felett meg kell szerezni a hatalmat, majd ki kell irtani őket. Az uralkodó népség kultúrája ezen a valláson alapul, a ténykedésük, ha általában az egyéni szintjükön tudattalanul is, de mindig ebben az irányban történik.

Tehát az uralomnak már az a célja, hogy kiirtsa, első körben kb. a fehérembert, majd a többit.
 Hol durvább (háborúk, mérgek, stb.), hol lágyabb módszerekkel (liberalizmus, vadkaitalizmus, a túlmunka és munkanélküliség rendszerével, ahol csak az a cél, hogy ne tudjál szaporodni.
Amíg az uralom arra törekedett, hogy hasznot húzzon belőled, ki lehetett egyezni, ha nem lázongtál, és hagytad magad kirabolni, életben hagyott, manapság hogy ki akar irtani, naiv elképzelés a kiegyezés. Az uralmat vagy legyőzöd, vagy mész a levesbe!

-George Orwell így látta az 1984 című könyvében:
"Napjainkban egyáltalán nem egymás ellen harcolnak. A háborút mindegyik vezető csoport saját alattvalói ellen indítja, s a cél nem az, hogy területeket hódítsanak meg, vagy a hódítást megakadályozzák, hanem az, hogy a társadalmi struktúrát érintetlenül fenntartsák."
"A felül lévő célja az, hogy ott maradjon, ahol van. A középen lévőé, hogy helyet cseréljen a felül lévővel. Az alul lévők célja az, ha van céljuk - az alul lévőket ugyanis nagyon összetöri a robot, s csak időnként ébrednek a tudatára valaminek, ami mindennapi életükön kívül esik "


 A munkanélküliséget szándékosan hozták létre, és tartották fenn, addig, amíg tudták. Íme a szándékosságra egy példa:
 2012-ben: Szakmunkás (bruttó) bérminimum havi
174 órára bruttó 114000 Ft = bruttó 655 Ft/óra
200 órára „ = bruttó 570 Ft/óra
220 órára „ = bruttó 520 Ft/óra
240 órára „ = bruttó 475 Ft/óra
Amíg egy forinttal is jobban jár a munkaadó azzal, ha 12 órai munkát egy emberrel végeztet el, mintha kettővel tenné, addig egy emberrel végezteti el!
Tehát minél többet dolgoztál, annál kevesebb bért kellett fizetni!

A hazugsággal ellentétben a gazdaság nem a piac törvényei szerint működik, hanem elvek szerint szabályozva, irányítva van!

A munkanélküliség és túlmunka rendszerét egyszerűen fel lehetne számolni.  A munkaidőt annyira csökkenteni kell, hogy a munkanélküliség megszűnjön, hosszabb távon pedig a társadalom középosztályát kell erősíteni nem az alját kell szaporítani! Az, hogy melyik családba szülessen gyerek, szintén tudatos politikai döntés, ezt alább részletesebben kifejtem.

Az Etikus Társadalomba a józan ész érvényesülése a cél, nem a hatalomé, ezért a gazdaság is jobb lesz, ami az embereket fogja szolgálni, és nem az emberek lesznek szolgák!

A gazdagságnak is legyen korláta! 
Most hasraütés szerinti összegeket írok, egyenlőre az elv a lényeg: Nem lehet senki netto jövedelme havi tízmilliónál magasabb. Nem lehet, és nem rendelkezhet senki 3 milliárdnál magasabb vagyonnal! Örökölni sem lehet ennél nagyobb vagyont! Minden-e feletti jövedelem, vagyon, a közösséghez kerüljön. Ha tovább akarja az egyén a munkáját folytatni, akkor azt tegye a továbbiakban a közösségért, társadalmi munkában! Ezen összegeknél még bőven érvényesül a szorgalom a lustasággal szemben, azonban egy ember teljesítménye nem lehet ennyivel magasabb egy másiknál, és ennél nagyobb különbség etikailag sem magyarázható! Az sem, ha ennél többet akar valaki elvenni a földi javakból más elől, más kárára! De, miért akarna valaki még ezen összegeknél is gazdagabb lenni? Ez már annyi pénz, hogy nem motiválja a nagyobb tv, a jobb autó, de az sem, hogy unokájának biztos jövőt biztosítson, mert az már megvan! Aki ennél többet akar, az hatalmat akar, uralkodni a másik felett, szembefordul a közösséggel, ami nem etikus, társadalmilag káros, veszélyes és nem megengedhető! A korlát nélküli liberális rendszer ahhoz vezet, hogy a javak oly mértékben koncentrálódnak, hogy néhány ember kezébe kerül az emberiség javainak a nagy része.. Ezen gazdagok diktátorokká vállnak! Meg kell szüntetni a cégeket. A polgárnak nem lehet cége, csak vagyona. Nem lehet vállalkozó csak önfoglakoztató. Ugyanazon szabályok szerint adózzon mindenki, illetve mindenkire ugyanazon adózási, munkajogi és egyéb szabályok vonatkozzanak. Az önfoglalkoztató és a munkavállaló között csak annyi a különbség, hogy az önfoglalkoztató nem állami alkalmazott. Az olyan területeken, amelyek monopóliumok (pl. csatornahálózat ) vagy 1 milliárd értéknél nagyobb termelőeszközöket igényelnek egy szervezeti egység alatt vagy stratégiai ágazat, első körben államosítunk, majd max. egy-egy kisebb részegységét privatizáljuk, de csak a vagyoni korlátok fegyelembevételével. Az olyan gazdasági egységeket, amelyek nem esnek a fenti kategóriákba, egyből újraosztjuk! A villamos művek így például állami vállalat lesz, a sarki közért viszont valakinek a magánvagyona lehet. Ugyanakkor senki nem birtokolhat két közértet, ha azok értéke a személy egyéb vagyonával együtt meghaladja az három milliárdot! Arra kell törekednünk, hogy a lehető legtöbben önfoglalkoztatóak legyenek, vagyis minél inkább az emberek a saját uraik legyenek. Ez jelenti a valódi szabadságot, nem az, hogy korlátlanul uralkodhatsz mások felett! Nincs vállalkozó, nincs munkavállaló, nincsenek cégek, csak olyan emberek, akik csinálnak valamit, és egymással együttműködnek! Az egyiknek lehet nagyobb a vagyona (egy bizonyos normális mértékig) és lehet hogy több embert irányít a szervező tevékenysége végett, de nem uralkodhat a többi emberen! Az államnak segítenie kell az emberek összeszerveződését. A több minél több önfoglalkoztató szerveződjenek közösségekbe, így lehetnek természetesen nagy összeszövetkezések is, de a tagok egyike sem rendelkezhet három milliárdnál nagyobb vagyonnal. Ez korlátozza a versenyt (háborút), helyette együttműködésre ösztönöz. Amikor valaki eléri az hárommilliárdos vagyont, akkor minden a feletti pénze adó formájában a közösséghez kerül. Ha valaki ennél is gazdagabb akar lenni, azt csak úgy érheti el, ha arra törekszik, hogy az egész közösség gazdagabb legyen, és így feljebb húzhassák a gazdagsági korlátot. Ez arra ösztönöz, hogy ne másokkal szemben akarjunk többet, jobbat elérni, ne másokkal szembe határozzuk meg magunkat, ne versenyezzünk, ami valójában nem más, mint háború, hanem együtt akarjunk többet, jobbat elérni. Így lehet működőképesen és igazságosan újraosztani munkát és a javakat!


Vissza a tartalomhoz!
Az Etikus Társadalom pillérei

-A racionális vita amelyen keresztül az igazság megközelíthető.
-Csak azok szavazata dönt, akik a döntéshez megfelelő tudással rendelkeznek.
-A középosztály érdekérvényesítő képessége a legfajsúlyosabb!
-A szponzort kizárjuk, a kiválasztásról nem szavazunk, hanem sorsolunk, de ha nem megfelelő valaki, akkor visszahívható.
- Nincsenek vezetők, hanem alkalmazottak vannak, akik a napi ügyeket viszik, a fontosabb ügyekben a témában megfelelő tudással rendelkezők döntenek.
-Bárki képes a rendszeren javítani, a józan ész érvényesülését segíti  a rendszer.
-A korrupció szigorú korlátozása.
-A tisztességtelen médiumokról "cserépszavazás".

Vissza a tartalomhoz!
A demokrácia valósága

A hatalom a pénz, amelynek a legnagyobb hadereje nem a rendőrség, és nem a katonaság, hanem a filozófusok, és a média, a legerősebb fegyvere pedig nem az atombomba, hanem a hasbara (kommunikációs hadviselési technikai, és taktikai csomag)!

Jelenleg a politikusok kizárólag érdekcsoportok támogatásával kerülnek pozícióba (nyeréshez pénz kell), és ezt a támogatást nekik viszonozniuk kell (tehát valójában ennek a rendszernek a korrupció a lényege, és arra épül), alsóbb szinten pedig rokonok, barátok kerülnek bársonyszékekbe. Ezt az etikus társadalmi rendszer kizárja!

Jelenleg a globális hatalom a legfőbb hatalom, mert náluk van a legtöbb pénz. A lokális hatalom lehet totálisan helytartó jellegű (balliberális stílusú), de sokszor függetleníteni is próbálhatja magát, több-kevesebb sikerrel (álnemzeti stílusú).
 A  balliberális helytartónak az a stratégiája, hogy maximálisan eljátssza a helytartó szerepét, és abban bízik, hogy a globális hatalomnak így kívánatosabb, és arra épít, hogy az ő segítségével, és erőforrásaival nyeri meg a választásokat, maradhat hatalmon, és gazdagodhat.
Az álnemzetinek a fő motivációja szintén a meggazdagodás, de stratégiájában számol azzal, hogy bizonyos kérdésekben a választókat nem tudja megvezetni.
Ezért legalább kommunikációban jobb, mint a ballib, ami nem túl nehéz, és így a kisebb rosszként könnyen tudnak hatalomba maradni. Az álnemzeti helyi hatalom a ballibhez képest mértékletesebben szolgálja ki a globális hatalmat, mert valami morzsát a szavazóinak is mutatni akar. Ugyanakkor nem mondhat mindenre nemet a globális hatalomnál, mert akkor megpuccsolják őket.
A függetlenedés része a saját gazdasági birodalom kialakítása, amikor a pénz, és erőforrás egy részét visszafordítják a hatalmuk megszilárdításába, de mivel a helyi hatalom akkor is gyengébb, mint a globális, a lényeges dolgokban, maximum kommunikációs szinten állnak ellen (műszabadságharcok). Bár ilyenkor úgy tűnhet, próbálgathatja, feszegeti a határait, de ha nem hülye, akkor nem lépi túl azokat. Ha túllépi, akkor a globális hatalom akár nyílt háborút is indít ellene! Ezért hosszú távon a globális hatalom akarata érvényesül. A globális hatalom általában rosszabb, mint a lokális, mert a lokálisnak inkább a parazitizmus, a meggazdagodás, a globálisnak ellenben mára inkább a kiirtás a célja. A globális hatalom úgy tudja támadni az adott országot, hogy megkülönbözteti a hatalmon lévő kormányt, és a népet, és azt kommunikálja, hogy ő csak a népellenes kormányt támadja. Az Etikus Társadalomban valóban a népé a hatalom, ha támadják az országot, akkor mindenki számára világos lesz, hogy a népet és a  józan észen alapuló döntését támadják.

A jelenlegi rendszerben hosszú távon a globális hatalom nyer akkor is, ha mindig csak az álnemzeti van hatalomba, mert ha csak a folyamatos támadásainak mindig csak a 10%-a érvényesül, akkor is csak annyi történik, hogy lassabban halad. Ne felejtsük el, a globálisnak mára már a kiirtás lett a célja! Csak egyetlen megoldás van! Olyan rendszer felállítása, amire nem tud hatni a globális hatalom, mint pl. az Etikus Társadalom rendszere!

Mi nem megváltót, de még csak vezetőt sem keresünk, hanem alkalmazottat. A vezetőt könnyen lehet korrumpálni, és így könnyen félre is vezeti az embereket. Hiba az, hogy a legtöbben olyan vezérek felbukkanását várják, akik jó, ha 500 évente születnek, ha nem éppen legendákról van szó. Annak, hogy egy ilyen vezér feltűnik, megszerzi a hatalmat, és kivezet minket a bajból elenyésző esélye van, annak pedig még kisebb, hogy hosszú ideig ez a helyzet fennállhat, és az utódja is hasonló lesz.
Mi inkább alkalmazottakat keresünk, akik a napi, illetve a kevésbé lényeges ügyeket viszik, de a fontosabb kérdésekben nem ők döntenek, hanem a józan ész érvényesül.

Vissza a tartalomhoz!
Pártok

A jelenlegi rendszerben a pártok a remény, és a választás illúzióját nyújtják a választóknak, hogy egy másik jobb lesz. Nem a választók befolyásolják a pártokat, hanem azok, illetve rajtuk keresztül a gazdasági elit az embereket!  Valójában csak megosztják a választókat, az elitet szolgálják ki, akikhez vezetőik csatlakozhatnak. A pártok a konkurens pártokkal szemben olyan gyűlöletet gerjesztenek, hogy a szavazóik egyfajta sportszurkolókká, vagy kritikátlan hívőkké, pártkatonává válnak, és hajlandóak észszerűtlen áldozatokat is hozni, feladják érdekeiket, akár életüket is feláldozzák azért, hogy a gyűlölt oldalt legyőzzék. Sokszor még a közösségük, népük, hazájuk ellen is tesznek, amennyiben éppen az a párt van hatalmon, akit gyűlölnek, hogy azok ne legyenek sikeresek, és elveszítsék a következő választásokat.
A képviselőknek pedig fogalmuk nincs miről szavaznak! A szavazás előtt a pártigazgató bekiabálja nekik, hogy igennel vagy nemmel kell szavazni. Ha nem a pártvezetést képviseli, hanem a választóit, akkor pénzbüntetéssel sújtják, és a következő választásokon nem indítják, vagyis elveszíti az egzisztenciáját. A politikusokat a rendszer is korrumpálja, mert a többiekhez képest szerencsésebb helyzetbe kerülnek, így már nem lesz érdekük azon érdemben változtatni. Nem is gondolná az olvasó, hogy embernek van a politikából pénze. A politikusoktól egy valódi rendszerváltás szándéka nem várható el, csak olyanoktól akik nem ebből akarnak megélni, illetve nem akarnak semmilyen hasznot innen. Jelenleg a képviselők valójában teljesen feleslegesek, a parlamenti munka pedig csak színjáték, és cirkusz! Azt sem tudják miről szól a szavazás, a pártigazgató kiabálja be, hogyan kell szavazni, igennel, vagy nemmel, tehát nem a szavazóit képviseli, hanem a szponzorát. Ha nem tesz eleget a pártutasításnak, akkor büntetést kell fizetnie, és ha ezt többször is elköveti, akkor már nem indítják, és visszamehet dolgozni...
Alapvetően minden párt arra törekszik, hogy ne kelljen képviselnie a szavazóit, hanem azok vegyék át az akaratát, mégpedig úgy, hogy azt higgyék, azt ők akarták. Ezt először nem máshol hallottam, mint egy Jobbikos "továbbképzésen" 2010-ben, ahol azt akarták megtanítani, hogyan kell eladni a szavazóknak a pártakaratot úgy, hogy a szavazó azt gondolja, hogy azt ő akarta. Azt, hogy mit akarnak az emberek, valójában pont nem érdekli őket, ezt már akkor megtapasztaltam. A párt nem képvisel, hanem rajtuk keresztül gyakorolnak hatalmat.
Amikor alakulnak, akkor a választói még kontroll alatt tartják, és nem tudják tőlük önállósítani magukat, a kevés és öntudatos választók akkor még hatással vannak rájuk. Ez a párt gyerekkora, aztán felnő, és önálló lesz.  Amikor ugyanis a párt népszerűbb lesz, és a szavazói legnagyobb részt sík hülyékből, és kritikátlan hívőkből fog állni, akkor az eredeti néhány ezer önállóan gondolkodó szavazóira, már nemhogy nincs szüksége, de terhet jelentenek, akiktől megszabadulnak.

Ezt az etikus társadalom rendszere kizárja!

A liberalizmus pedig azt hazudta magáról, hogy az egyén szabadságát szolgálja, valójában az emberek feletti hatalom, és a rossz, a káros korlátait bontotta le! Mindezt megtévesztéssel, hazugsággal, bonyolítással, elhallgatással, kiskapuk kiépítésével, a valós tények elrejtésével, elferdítésével, bomlasztással, pártosítással, felforgatással, a kisebbségek és a devianciák segítésével, a normalitással és a (nemzet)családokkal szemben, atomizálással, megosztással, a pénzkultusz bevezetésével, az értékekkel szemben, korrupcióval, a rossz és káros elnézésével vagy támogatásával, az etikával szemben, a rossz emberi viselkedés ösztönzésével, reklámozásával, és szabadjára engedésével! Micsoda ci(o)nizmus, hogy ennek a mocskos, armageddonba fulladó, kizsákmányoló  tevékenységnek a liberalizmus nevet adták! A liberalizmus így valójában csak egy kommunikációs hadviselés részeként, az etikátlanok által használt pozitív hangzású öncímke.Az Etikus Társadalomban ellenben a józan ész érvényesül!

Vissza a tartalomhoz!
A kamu jogállam

A magukat demokratáknak címkézők gyakran hivatkoznak a jogállamiságra, ami a rendszerük tökéletes működését, és igazságosságát biztosítja. Mégpedig úgy, hogy a hatalom megoszlik a hatalmi ágak között, ezek szerintük egymástól függetlenek, és egymás fékeiként, ellensúlyaiként hatnak, és nem hagyják a hatalom elfajulását. Melyek ezek a hatalmi ágak szerintük?
A törvényhozás, a végrehajtás és az igazságszolgáltatás.
Miért hülyítés ez?
-Mert a legfontosabb a törvényhozás. A másik két ág az általuk hozott törvényeket tartják csak be, nem valódi hatalomgyakorlók.
-Ráadásul csak elméletileg függetlenek, hiszen a vezetőket a hatalom nevezi ki, és ezért cserébe azt is fogják tenni, amit a kinevező elvár. Nyilván olyan személyeket neveznek ki, akik a hatalom szempontjai szerint felelnek meg... Valaki elhiszi hogy Orbánék kollégiumhaverja, Szájerné Handó Tünde, vagy a másik haverja Polt Péter a sok más tehetséges ember közül csak a véletlen műve miatt van pozícióba? Elárulom, sehol a világon nem a véletlen miatt vannak az emberek a kulcspozíciókban, bármelyik országról is beszéljünk, bármelyik párt is kormányozzon, bár az aktuális ellenzék mindig azt állítja, hogy ők nem fogják használni ezt a láthatóan direkt beépített hatalomgyakorlási rendszert.
Hatalmi ágnak említhetnénk még a médiát is, amelynek fontos szerepe van a demokratikus diktatúra hatalomgyakorlási rendszerében. Itt meg is említhetjük azt, hogy valójában a fontosabb ügyekben nincs kormányzati, és ellenzéki média, csak média van. Erre a legerősebb példa az volt, amikor az amerikaiak vezetésével megpuccsolták Ukrajnát. A hatalomnak nem volt érdeke ebből idehaza két részre osztani a birkanyájat, így az egész média ugyanazt a hazugságot adta be az embereknek. Néhány emberben látva a sok gyermek, nő, és férfi ártatlan áldozatot, megszólalt valamennyire azóta a lelkiismeret, és ha nem is mondják ki az igazat, legalább hallgatnak, míg mások még mindig orosz agresszióról hazudnak, mint például a nagy hülyítő Puzsér. Ne felejtsük el, ezek a médiamunkások, politikusok, celebek, stb. valójában háborús bűnösök, hiszen a hazugságaik nélkül nem ölhettek volna meg ennyi embert! Sok ártatlan vér tapad a kezükhöz...

A demokráciában a legfőbb hatalom a pénzével tud uralkodni, amit nem korlátoznak, hanem ellenkezően, kiskapukat építenek be számára. A pénzzel mozgathatók a politikusok, a pártok, a média, de még az igazságszolgáltatás is.

Az Etikus Társadalom azonban kizárja ezeket! A pénz hatalmát korlátozza, a kulcspozíciókba a megfelelő emberek közül a véletlen alapján kerülnek a szakemberek, akik valóban függetlenek! A szponzort kizárjuk, a korrupció kiskapuit becsukjuk. 

Ma üzletemberek, és egyéb érdekcsoportok a nyilvánosság kizárásával keresik meg a döntéshozókat.
Ezt az etikus társadalmi rendszer kizárja!

A jelenlegi rendszerben a döntés nem a józan ész, hanem egy személy, vagy egy csoport dominanciája alapján születik meg.
Mi a dominancia érvényesülését az etikus társadalmi rendszer kizárjuk!

Megfelelő információ nélkül nem lehet megfelelő döntéseket hozni, követelmény kell legyen a tudás, tájékozottság!
A jelenlegi rendszerben a szavazók úgy hoznak döntéseket, hogy nem kellően tájékozottak, és érdekcsoportok által meg vannak vezetve!
Ezt az etikus társadalmi rendszer kizárja!

Igazságkereső vita nélkül ritka az igazság!

A mostani rendszerben a racionális vitát elkerülik, és kizárják!
Azt, hogy megakadályozzák, hogy valamiről ne lehessen racionális vitát tartani,  az etikus társadalmi rendszer kizárja!


Vissza a tartalomhoz!
A rendszerváltás fázisai

1. A mostani rendszer leleplezése, felvilágosítás.
2. Egy jó rendszer, egy valós alternatíva kidolgozása, és megismertetése (ez az Etikus Társadalom)

Ukrajna, az "arab tavasz" és egyéb példákból láthatjuk, hogy a forradalmak érdekcsoportok manipulációi, amelyeknek a nép rendre a vesztese. Történelmi tapasztalat, hogy a hatalom általában legyőzi az ellenszegülőket.
Mi olyan hatékony módszert használunk, amitől nem lesz járulékos veszteség, háború, gazdasági összeomlás, gyógyszerhiány, stb., hanem rögtön, és fokozatosan javul minden!
Mi nem csinálunk forradalmat, hanem minden törvényt betartunk, ezért nem fognak tudni ellenünk fellépni. Nekünk csak alkalmazottaink vannak, nem vezetőink, ezért sem korrupcióval, sem autóbaleset előidézésével nem lehet ellenünk tenni. Nem szegülünk ellen a rendszernek, hanem használjuk azt, és  a saját fegyverüket fordítjuk ellenük. Mi nem diktatúrát, hanem többet, jobbat akarunk még a képviseleti demokráciánál is,  így nem tudnak jönni az USA demokratizáló bombázói sem. Ha pedig egy valódi megoldást mutatunk be, a példánk  globálisan is ragadós lesz! Ha nyílttá teszik a diktatúrájukat, akkor még élve sem fogják megúszni, így ha nem is önként, de előbb-utóbb kényszerből le fognak mondani a hatalomról úgy, hogy megmarad az életük, és vagyonuknak kis része. Persze ott fognak akadályozni ahol tudnak, és használják a "ha nem tudsz valamit megakadályozni, akkor állj az élére és térítsd el" elvét, ezenkívül az időt fogják kihúzni, amennyire csak lehet, de közben színt is vallanak.

3. Pártot alakítunk, amelynek garantáltan az egyetlen programja a rendszerváltás. Amikor megnyerjük a választásokat, akkor kialakítjuk az új rendszer alapjait, majd feloszlatjuk magunkat. Természetesen erre garanciát kell tudnunk nyújtani, amit a következő szabályok biztosítják:
-A párt csak kétharmados győzelem esetén ül be a parlamentbe!
-A párt vezetését nem a közvetlenül alatta, és a tőle anyagi függésbe lévők szavazzák meg, hanem a teljes tagság, közvetlen módon!


Vissza a tartalomhoz!
Elmélet


Vissza a tartalomhoz!
A háborúról, és békéről

Az állandó háború!
Háború nélküli állapot soha nem lesz, mert az élet eleve igazságtalan, és úgy épül fel, hogy mindig lesz az emberek között érdekellentét, amely akár élet-halál kérdés is lehet, és már pusztán a léteddel is sérted a másik érdekeit, és fordítva, valamint mindig lesz gonoszság, aberráltság, deviancia is! Szerelmes vagy Erzsikébe, miközben Petike is szeretni akarja? Mások mellett te is jelentkezel egy állásra?  Az emberi életek nem játékok, nem sport, nem mulatság, a verseny szó használata átverés arra a küzdelemre, amelyet az egyedek egymás ellen vívnak, mert ahol komoly, élet-halál a tét, az valójában háború! A háború nem fegyveres konfliktus, sőt, javarészt fegyver nélküli hadviselés, hanem a komoly tétért való, akár élet-halál küzdelem, amit általában nem fegyverrel vívnak!

A béke a háborúban!
  A béke a közhiedelem szerint az, amikor lemondunk a fegyveres harcról! Ebben az az átverés, hogy ez elfedni azt, hogy fegyver nélkül is lehet gyilkolni, akár népeket is kiirtani, sőt, pont a fegyvernélküli hadviselés a hatékonyabb, mert  arra törekszik, ne váltson ki ellenállást se. Fegyverekkel az ellenállás miatt nem lehet kiirtani egy népet, a fegyvernélküli hadviseléssel akár rasszokat, vagy nagyjából a teljes emberiséget is ki lehet! Az  Etikus Társadalomban a béke az, amikor betartjuk az etikát!
A béke tehát csak részhalmaza a háborúnak, és nem az ellentéte, és nem a fegyvermentességet jelenti, hanem az etika érvényét!

Vissza a tartalomhoz!
Mit értünk etika, és Etikus Társadalom alatt

Az etika a józan ész szabályrendszere, amely valóban korlátozza a háborút, az Etikus Társadalom pedig az, ahol a józan ész érvényesülésére törekednek!

 Az etikai szabályok nélkül általánosságban szenvedni fognak az emberek, vagy nem lesznek olyan boldogok, mint amilyenek lehetnének, így az etika az egyén, és közössége boldogságának feltételeit biztosítja.

Még a bűnözőnek is az az érdeke, hogy (etikus) társadalomban éljenek, ahol jellemzően együttműködés van, és nem harctér, mert a harctéren nem tudnak rejtőzködne előnyt szerezni, és életképtelenek lennének. A természetben a ragadozók, és a paraziták is eltűnnek a növényevők eltűnésével... Istenhit nélkül, pusztán a logikából, és józan észből kiindulva is arra jut az ember, hogy mindannyiunk önérdeke a háború korlátozása, az etika, és az Etikus Társadalom.

Az etikus társadalommal szemben, szerintünk a demokrácia nem több, mint pártok választásának a joga!

Az etika egy logikai struktúra, ezért az alapja a logika. A logika egyetemes, mint ahogy az összes arra épülő tudomány, így nem lehet belőle több, nem lehet belőle saját. Az etikát nem a neveltetésed, kultúrád, ízlésed, érzelmeid stb. határozza meg, ezek csupán csak azt, hogy milyen szinten állsz, hanem a logika.  Az etikát kritizálni, változtatni rajta, csak a logika felől lehet, és nem az ízlés felől, amelynek nem feltétlenül a logika az alapja.

Az erkölcs egy régi világ elavult etikája, amely hozzákötött a kultúrához, és az ízléshez.
Igazság csak egy lehet, és csak nézőpontból lehet több. Az igazság gyakran nem elérhető, de mindig közelíthető. Több magyarázatból az az igazság, amelyik amelyik tágabb keretrendszerben is tény, vagyis amelyik a pontosabb. Ha nem tudjuk az igazságot kellő mértékben megközelíteni, akkor az óvatosság elvén kell eljárni, és úgy cselekedni, hogy a legkisebb legyen a kockázat!

Etikus az, amely a békés együtt, illetve egymás mellett élésre törekszik, az etika szabályrendszerét betartja.
Etikátlan az, amely abban hisz, hogy az erősebb, furfangosabb legyőzi a másikat, ő tovább él, a másik pusztul, és az etika szabályrendszerét nem tartja be. A paraziták is az etikátlan halmazhoz tartoznak.

 Önmagában semmi nem létezhet, csak valami máshoz képest. Valami csak úgy jöhet létre, vagy valamit csak úgy teremthetünk, hogy azt megkülönböztetjük a többitől.  Férfi csak akkor létezhet, ha van nő, magyar csak akkor, ha van szlovák, stb. Miközben megkülönböztetjük a valamit a többitől, a részekből adódik a teljes. A részekből adódó teljes az információ, amely az alapja mindennek, még az energiának is.

 A teremtés első szintje, amikor megkülönböztetünk a többitől az első szint, amely mindig metszi a rárakodó bonyolultabb struktúrákat. Az etika az emberi közösség boldogságának feltételét megteremtő viselkedés szabályrendszere. Az etikánál ez az első szint, ezzel pedig metszeni lehet azt, hogy egy viselkedés vagy izmus, az etika halmazán belül van, vagy már kilépet belőle, bármennyire is próbál kábítani egy etikátlan filozófus a viselkedésének a kimagyarázással.

Így a kapitalizmusról is könnyen megállapítható, hogy nem etikus, mivel a szabályrendszerében a többség vesztes lesz, a vesztesek pedig nem lesznek boldogok, de még a győztesek sem lesznek annyira, mint amennyire lehetnének, egy jobb szabályrendszerben (az etikai keretei között).

Tehát nem az individuum morális gondolkodásától függ az, hogy az adott személy viselkedése etikus vagy sem, hanem az logikailag állapítható meg. Az emberiség legnagyobb problémája az etika hiánya!

A békétlenség illetve az agresszor természete
Az etikátlanok (agresszorok), akik mostanában liberálisoknak címkézik magukat, vagy egyéb, például divatos, például zöld köpönyeggel fedik magukat támogatják azt, hogy az egyik ember uralkodjon, vagy uralja a másikat, vagy támogatják, hogy az egyik gazdagsága korlátlanul koncentrálódjon, akár annyira, hogy a másik elől az alapvető életfeltételeket is elvonja. Az etikátlanok támogatják azt, hogy a gazdagságnak ne legyen korlátja!
Míg az etikus az igazságot, szeretetet, arányosságot, és etikát gyakorolja,  az igazságot keresi,  és a józan észre törekszik,  mert szerinte ezek az alapértékek a legfontosabbak, addig az etikátlannak ezeket felülírja a téves önérdeke (önzése).
Az etikus csak annyi bért fogad el a munkájáért, amennyit igazságosnak tart, és egy autót sem vesz meg durván áron alul, mert az tisztességtelen haszonszerzés. Az etikátlan viszont azt mondja, hogy hülye lenne lemondani a haszonról, és azzal magyarázza a másik megkárosítását, hogy mindkét fél önként köt egymással szerződést, nem tehet róla, hogy a másik hülye, vagy gyenge, amihez liberálisként hirdeti, hogy joga van mindenkinek, de valójában nem liberálisokról van szó, hanem etikátlanokról.  A liberális amivel felcímkézik magukat, a megtévesztő háborújuk része.  A legtöbb ember azért a saját testvérét, anyját nem károsítaná meg, de másokat lelkiismeret furdalás nélkül igen... Érdekes, hogy az etikátlanságot korlátozza a valódi szeretet.

Az etikátlan nem gondolkodik rendszerben, családban, és közösségben sem. A másik embert, növényt, állatot, élőlényt stb. csak erőforrásnak tekinti, és amikor evvel bajt csinál, technológiával akarja megoldani, de nem veszi észere, hogy a rendszerben egymásra vagyunk utalva.
Például a fa kilélegzi az oxigént, amit az ember belélegez, amit pedig az ember kilélegez, azt belégzi a fa. Egymásra vagyunk utalva. Mivel a fát csak erőforrásnak tekinti, kivágja, és evvel maga alatt is vágja a fát, mert nem lesz levegője. Ugyanígy rombolja az emberi közösséget, rendszert, családot is. Ami katasztrófát okoz, azt a technológiával próbálja helyettesíteni, de a technika, amikor megold egy gondot, sokszor létrehoz több súlyosabbat!

Az etikátlan emberekre így gyakran jellemző, hogy céltévesztésben vannak! Az etikus szerint a cél az emberi boldogság feltételeinek a megteremtése, az etikátlanok ezek helyett, az általuk előidézett problémák kezelésére a technológiát, a GDP-t, a versenyt, stb. fejlesztenék.

A társadalom alapja, feltétele a béke.
A társadalom alatt azt értjük, ahol jellemzően együttműködés van, ahol jellemzően a békétlenség uralkodik, az harctér. 
Az ember csak társadalomban életképes. 

A békétlenség nem a nemzetcsaládok léte miatt van,
hanem  etikátlanság miatt! A természet családhalmazokból épül fel, amelyek a hasonlóságon alapulnak. A családhalmazok jellemzően az élet alapját adják. Akik a családokat támadják, rombolják, azok az életet erodálják. Aki a nemzeteket akarja felszámolni, az népirtást követ el, akkor is ha nem lőfegyverrel teszi, hanem ármánnyal!

A jelenlegi rendszerben a hatalom a pénz, és a tulajdon, nem a józan ész!

A legnagyobb haderő pedig nem a rendőrség, és nem a katonaság, hanem a filozófusok, és a média! A legerősebb fegyver nem az atombomba, hanem a hasbara, amellyel leigázták a világot!

Vissza a tartalomhoz!
Az agresszor

Mindig az az agresszor, aki nem akar racionális vitát! Az ilyeneket nem érdekli az igazság, ők csak az erősebb jogán akarják a többieket legyőzni, hogy akár aránytalanul is sújtva azokat, az akaratukat érvényesítsék. A náci, kommunista, kapitalista, demokrata, liberális és egyéb eszmék csak megtévesztések. A természetben csak kétféle életszemlélet, életstratégia van. Az etikus abban hisz, úgy él, hogy lehetne egymás mellett békésen élni, az etikátlan pedig abban, hogy az erősebb, furfangosabb legyőzi a gyengébbet, butábbat, a győztes tovább virágzik, míg a vesztes pusztul, azonban ő fogja a békés egymás mellett élést a leghangosabban hirdetni, mert a háborúja a megtévesztés művészete.

A békétlenség  jellemzően nem fegyverekkel zajlik, jellemzően a hatalom se azzal vívja, az csak egy kis, bár kétségtelenül látható szelete. A hibát a lázadók mindig ott vétették, hogy ők viszont jellemzően mindig fizikailag állnak ellen, lőfegyverrel. Így a bukásuk mindig kódolva volt. A hatalmat nem lehet pusztán erővel legyőzni, ez tény, és elmenekülni sem lehet előle. A hatalom nem engedi meg, hogy bárki is példa legyen a függetlenségre, hogy bárki is szabad legyen! Nem tudunk mit csinálni, fel kell venni a kesztyűt, de ésszel! Jellemzően nem lőfegyverrel kell vívnunk a háborút, a hatalom erősebb, lőfegyverrel nem legyőzhető!

A háború művészete című kínai hadtudományi munka szerzője Sun Zi (Szun-ce, stb. sokféleképpen írják a nevét, kb. i. e. 544 – i. e. 496):

“Minden hadviselés megtévesztésen alapul.”

"Így aki igazán ért a hadviseléshez, úgy töri meg az idegen sereget, hogy nem vív csatát vele; úgy foglalja el az idegen városfalat, hogy nem ostromolja meg; úgy semmisíti meg az idegen fejedelemségeket, hogy nem tart sokáig (a háború). "

„Nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen.”

Idézet a még régebbi Tórából:

Mózes V. 15/6

Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.

Mózes V. 23/20

Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt."

A legnagyobb haderő tehát nem a rendőrség, és nem a katonaság, hanem a filozófusok, és a média! A legerősebb fegyver pedig nem az atombomba, hanem a pénz, és a hasbara!

Ezek azonban mind hatástalaníthatók az igazsággal, illetve olyan módszerrel, amelynél az igazság érvényesülni tud!

Vissza a tartalomhoz!
A hasbara

A hasbara alatt egy kommunikációs technikai, és taktikai csokort értünk, amellyel megakadályozzák az igazságkereső vitát, vagyis azt, hogy az igazság kiderüljön, és érvényesüljön.

A hasbara módszere: Az ellenfelet hülyének, butának állítják be, megbélyegzik (náci, fasiszta, rasszista, antiszemita, stb.) olyan fogalmakkal, szitokszavakkal, amelyekről az olvasó csak annyit tud, hogy negatív. Ezekkel a bélyegekkel próbálnak cáfolni, és hitelteleníteni. Magukat ellenben pozitívan címkézik, azt állítják magukról, hogy ők demokratikusak, toleránsak, haladó gondolkodásúak, emberiségellenes tetteiket pedig humanista csomagolásba rejtik (minden háború a megtévesztésen alapszik). Sértegetnek, megaláznak, hogy anyázásba térítsék a beszélgetést, vitát. Jellemző, hogy azzal támadnak, hogy nem az igazi nevedet használod, miközben tudják, hogy azt csak a hatalom kegyeltjei, szolgái, vagy gyakorlói engedhetik meg maguknak, és hogy ez sem cáfolat az állításodra. Hibbantnak, elmebetegnek állítanak be, gyakori hamis érv az is, hogy nincs önálló gondolatod. Sokszor a helyesírásodba próbálnak belekötni, az érdemi vita helyett nyelvészkednek. Ha mégis megpróbálnak cáfolni, azt nem konkrétumokkal teszik, hogy konkrétan melyik állításodnál miért nincs igazad, hanem általánossággal, és szitkozódással "cáfolnak". Nem ritka, hogy azzal kezdenek vádolni, amit ők csinálnak. Természeti ökölszabály, hogy amikkel a hatalom emberei megvádolnak, az rájuk sokkal inkább jellemző, vagy ők követték el! Előszeretettel keverik a fogalmakat, ha nem direkt, hát butaságból, de inkább szándékosan, vagy sokszor változtatják azt, hogy mit értenek alatta. A vitát velük gyakran a fogalom definíciójával érdemes kezdeni, de vigyázat, mert jó néhány fogalom wikioldalát is ők szerkesztik. Nem a témáról beszélnek, és nem ahhoz szólnak hozzá, hanem az ellenfél személyét, és gondolatait illetik jelzőkkel és sértegetnek, amellyel anyázásba fullaszthatják, és térítik el az igazságkeresést. Amikor egy beszélgetés átterelődik az egyik résztvevő személyére, akkor ott hasbarázás folyik. Az érvekre egyszerűen nem válaszolnak, elkerülik annak elemzését, amikor megcáfolod őket, újra és újra új dologgal támadnak, új témát nyitnak, az adott téma kitárgyalatlan marad. Jellemzően előfordul, hogy azt állítják több igazság létezik. Az ember sokkal inkább érzelmi, mint értelmi lény, sőt, mivel az olvasók sokszor az adott témában nem járatosak, nem is tudják értelmezni a sorokat, így az érzelmeikre akarnak hatni, nem az értelműkre. Az állandó támadással védekező pozícióba kényszerítik az ellenfelet, az olvasók érzelmei szerint annak lesz igaza, aki támad, és az veszíti el a vitát, aki védekezésbe kényszerül. Tudatosan használják az érvelési hibákat: http://a.te.ervelesi.hibad.hu/, és szándékosan nem tartják be a racionális (igazságkereső) vita szabályait:
http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html
http://kutatokozpont.hu/hu/wp-content/uploads/2011/08/racionlis_erveles.pdf
Amikor figyelmezteted, őket, hogy ne használjanak érvelési hibákat, és tartsák be a racionális vita szabályait, és szembesítve a viselkedésükkel ezeket linkeled is, akkor azt válaszolják, hogy nem érdekli őket az internetes hülyeségeid. Nagyon ritkán használnak logikai stukatúrát, de ha mégis többszörös felszólításra rákényszerülnek, akkor hamis premisszákat állítanak fel, és abból hozzák létre a hamis konklúziót. Hiába cáfolod meg az állításukat, újra és újra képesek felhozni, mintha a cáfolat nem történt volna meg. Nem is merik be, és nem rögzítik az igazságot, mindig visszatérnek a már megcáfolt álláspontjukhoz. Amikor rájön, hogy nem vagy hülye, akkor  megjátszva a sértődötted, kijelenti, hogy veled nem vitázik, és letilt. Jellemzően cenzúráz, ha teheti.
Ősi módszer, a provokálás! A provokálás mindig hangnemet, stílust jelent, nem témát! A hasbara nem adat, nem téma, nem érv, és nem logikai struktúra. Nem az a hasbarázó troll, aki olyan adatot, véleményt hoz fel, ami számodra nem tetszik, hanem az, amely az igazság felszínre jutását akarja akadályozni! Ha sikerül belerántania az anyázásba, akkor eléri a célját.
Nem az az ellenség, akinek más a véleménye, vagy másképpen látja! Az, hogy emberek nem értenek egyet valamiben, teljesen természetes dolog. Az etikus azonban az igazságot keresi, ezért racionális vitát kezdeményez, az etikátlan pedig csak le akarja győzni a másikat.

A hasbara ellenszere:
A legjobb védekezés a történelem leghatékonyabb fegyvere, a hasbara ellen, amellyel leigázták a világot, az lenne, ha a gyerekeknek már kiskorukban megtanítanák felismerni ezt a viselkedést. A hatalomnak természetesen ez nem érdeke, ezért fontosabb elfoglaltságot adnak a tanároknak, például azt, hogy a demokrácia "értékeiről", fékekről, és ellensúlyokról hazudozzanak a naiv ifjúságnak...

A másik eszköz az lenne, ha az adminok a hasbarát tiltanák. Ez helyett azonban a kirívóan értelmes, így a hatalom számára veszélyes hozzászólásokat törlik, az anyázást és hasbarázást hagyják.

Ha hasbarázóval találod magad szemben, akkor jelenleg a legjobb eljárás az,  hogy bár folyamatosan provokálni fog, hogy kibillentsen a higgadtságodból, majd utána téged vádoljon meg agresszióval, megőrzöd nyugalmadat, valamint az etikai szemléletedet, bemásolod neki ezt a hasbaráról szóló részt, és kielemzed a viselkedését, és célját, és leleplezed, de közben az igazság kereséséről sem hagyod a beszélgetést eltéríteni. Folyamatosan rögzíted, összefoglalod az eddigi kommunikáció lényegi történéseit, hogy segítsél a harmadik, a kívülálló olvasónak, akit befolyásolni igyekszik a hasbarázó, felismerni a hasbarát.

Az antihasbara:
Hazafiak körében régebben vita folyt arról, hogy mit lehet tenni ezen igen hatékony hadviselés, a hasbara ellen. Akkor sokan arra jutottak, hogy saját gusztustalan módszereiket kell ellenük fordítani,
ezt nevezték el  anti-hasbarának: https://kuruc.info/r/6/105928/

A hasbara azonban azért is olyan hatékony, mert vírusként fertőződhet meg vele a társadalom, és a tömegek tudattalanul is átveszik, használják, az mellett, hogy a profik ezt tanfolyamokon tanulják, és gyakran szervezetten, valamint csapatokban is alkalmazzák. Az az elv, hogy nem az igazságot kell keresni, hanem gusztustalan módszerekkel pusztán le kell győzni a másikat, és ez a kommunikációs hadviselés, tehát a hasbara, és az antihasbara is, nem magyar érdek! A hasbara elterjedése az igazság elnyomásához, és a társadalom legyengítéséhez, szétrombolásához vezet, ami nem magyar érdek.
Kapcsolódó: https://kuruc.info/r/20/165560/


Vissza a tartalomhoz!
Felforgatás

A felforgatás jellemzően fegyver nélküli hadviselés, de fegyveres, erőszakos cselekmények is előfordulhatnak, sőt, háború, polgárháború kirobbantása is lehet az egyik fázisa.
Célja
Az adott társadalom meggyengítése, szétverése, tönkretevése, lezüllesztése, az ország destabilitása, legyőzése, kormányának megbuktatása, a társadalom uralma.
Gyakorlata
A felforgatás az úgynevezett demokratikus országokban, a nyílt társadalmakban a legkönnyebb! A hidegháború idején, a szembenálló felek, legkönnyebben a Szovjetunió, illetve a kommunista országok az USA-val, és a nyugattal szemben alkalmazták, majd a rendszerváltásnál inkább fordított irányban volt hatékonyabb. Az államoktól független erőknek, csoportoknak is lehetőség, mivel leginkább nem hadászati, hanem csak anyagi, és a pénz által biztosítható humán erőforrás szükséges hozzá, a nyílt társadalmakban pedig pusztán legitim tevékenységeken keresztül végigvihető. Jurij Alexandrovics Bezmenov, volt KGB ügynök szerint a Szovjetunióban a KGB-nél a pénznek, időnek, és emberi erőforrásoknak a 85%-a ment felforgatásra, a kémkedés csak 10-15%-ot tett ki.
Az agresszor különböző, de motivált, esetleg extrém, akár mentálisan problémás embereket, csoportokat keres, amelyek nélküle nem okoznának zavart, mert alapvetően gyengék, jelentéktelenek, érdekérvényesítő képességük csekély, majd ezeket finanszírozza, akár az általa közvetlenül létrehozott alapítványokon keresztül.

A felforgató, vagy felforgatóvá tett szervezetek általában valamilyen humanista célt hirdetnek, ugyanakkor, mivel minden háború a megtévesztésen alapszik, sok dolog nem az, mint aminek mutatja magát, illetve aminek látszik. Még a beszervezetteknek jó része sem látja a valódi célt, vagyis azt, hogy valami teljesen másra használják fel őket. Ezek a szervezetek beépülnek, és hálózatot építenek a politika, a média, a gazdaság világába, és befolyást szereznek az állami szervekben is. Az anyagilag megtámogatott felforgató szervezeti háló akár erősebb érdekérvényesítővé is válhat, mint a társadalom többsége, kiéleződnek a társadalmi ellentétek, a felforgató csoportok egyre több célt érnek el, és a feje tetejére állítják a társadalmat, az azt biztosító, fenntartó hagyományokat, intézményeket, rendszereket szétverik, a politikai életet, választásokat érdekeik mentén befolyásolják.

A társadalom ereje a belső harcra fecsérelődik, növekszik a megosztottság, a társadalom és rendszereinek hatékonysága hanyatlik, és nem marad energia az ország építésére, illetve a vezetők korrumpálásának, a kizsákmányolásnak, az ország kirablásának, és uralásának a megakadályozására.

Tipikus felforgató cselekmények:
-A bűnözők érdekeinek érvényesítése a többséggel szemben.
-A kisebbségek, bevándorlók érdekeinek érvényesítése az őslakossággal szemben.
-A mentális problémákkal küzdők céljainak érvényesítése az össztársadalmi érdekekkel szemben.
-Az életet fenntartó intézmények, a család, és a házasság lerombolása.
-A férfiak és a nők egymásnak uszítása.
-A nemek eltörlése.
-A mentális problémák terjesztése.
-A fizikai betegségek terjesztése.
-A megosztás.
-A különböző társadalmi csoportok egymásnak uszítása.
-A különböző népségek, országok egymásnak uszítása.
-A problémák szőnyeg alá söprése, elkendőzése, fenntartása, figyelemelterelés.
-A korrupció, és fenntartása.
-Az ország szuverenitásának lerombolása, politikai unió.
-A nemzetcsaládok eltörlése,
- A fehérember megsemmisítése.
-A cenzúra, a racionális vita akadályozása.
-A médiák megszerzése, félretájékoztatás
-A történelem meghamisítása.
- Hazug történelmi és társadalomismereti oktatás, és a pénz kezelési ismeretek elhanyagolása.
- Eladósítás.
-A kizsákmányoló pénzrendszer, a vadkapitalizmus, és a legnagyobb átverés, a demokrácia fenntartása.
stb.


Tipikus felfogatók, a Pride!
Itt olvashatsz az eltitkolt igazságról
https://pride-subversion.blogspot.com/

Egyéb felforgató mozgalmak.
- gender
- bevándorlást támogatók
- nyílt társadalom,
- feminizmus,
-liberálisok,
-vadkaitalisták,
-kommunisták,
-anarchisták,
- feltétel nélküli jövedelem mozgalom
-zeitgeist,
-Szentkoronai tanosok, királyjelöltek,
-feltétel nélküli segélyezők,
-a szegénységet erőforrásokkal és nem családtervezéssel, népességszabályozással megoldani akarók
- magukat zöld köpönyeggel fedők,
-cionisták,
-baloldaliak,
-demokraták,
-álnemzetiek,
stb.
https://kuruc.info/r/20/199147/
https://hu.wikipedia.org/wiki/Felforgat%C3%A1s

Vissza a tartalomhoz!
A filozófusok

A természetben csak kétféle stratégia, ha úgy tetszik izmus létezik. Az egyik, az etikus, amely a békés együtt vagy egymás mellett élésben, és a racionális (igazságkereső) vitában hisz. A másik, az etikátlan, aki abban hisz, hogy az erősebb uralja, pusztítja a gyengébbet, és hasbarázik, mert őt nem érdekli az igazság. Ha bizonyos témákból, adatokból, logikai struktúrákból tabukat állítunk fel, azzal a racionális vitát (az igazságkeresést) akadályozzuk, vagyis pont hogy hasbarázunk. Mindig az hasbarázik, aki nem akar racionális vitát, igazságkeresést, mivel ennek az akadályozása a hasbara célja.
A filozófusok  bonyolítással próbálják elfedni, vagy eltéríteni a figyelmet egy etikátlan rendszerről, amit éppen be akarnak adni neked. A milliós társadalmunk a nagysága miatt, és azért is átláthatatlan, mert nem közvetlen, hanem áttételeken keresztül működik. A társadalmunkat átláthatatlanná teszi még, hogy a jogszabályokat  az elit direkt el is bonyolítja, hogy kiskapukat elrejtve könnyen tudjon mozogni, míg az átlagembereket a szabályok lekorlátozzák,akik nem rendelkeznek szakértőkkel! A szabályokat az elit hozza, ne legyenek kétségeid! A legtöbb ember ezért nem tudja felfogni azt sem, hogy mi az állam!
Ahhoz, hogy átlássuk egy rendszert, hogy a lényegét meglássuk, éppen hogy le kell egyszerűsítenünk, mint a matekba!
Képzeljünk el egy elzárt 100 fős társadalmat, egy dél-amerikai őserdei indián közösséget vagy egy oda lezuhant repülőgép 100 fős túlélő tagjait!
Húzzuk rá erre a kis közösségre azt a rendszert, amit éppen be akarnak adni nekünk, amivel éppen át akarnak ejteni! Itt mivel kicsi a létszám, és a kapcsolatok közvetlenek, rögtön ki fog ugrani, ha valaki uralkodni vagy parazitáskodni akar rajtad, vagy egyszerűen csak logikátlan, igazságtalan vagy káros következményekkel jár az elmélete!

A hatalom legyőzhető, a háború megnyerhető, de többet ésszel, mint lőfegyverrel!

Vissza a tartalomhoz!
Az önvédelem

Az önvédelemről lemondani soha nem szabad, az egyenlő lenne az öngyilkossággal!
A bosszú az önvédelem része, teljesen ésszerű találmány! Sokszor azért nem támadják  meg az embereket, mert tudják, hogy azok nem hagyják majd annyiban, bosszút fognak állni, és a támadást megbüntetik, vagy megbüntettetik. Mint ahogy a  támadás nem feltétlenül irányul a megölésemre, úgy a bosszú sem feltétlenül jelenti a másik megölését, sőt csak nagyon ritkán.
Akkor beszélhetünk önvédelemről, ha a kritériumait betartjuk, azaz a védekezés először is arányos. Ha csak kicseszik valaki velem, mondjuk lejárat a főnökömnél, én azért még nem fogom megölni...
Azért se, ha ellop tőlem 1000 Forintot. Ha az ellenlépés nem arányos, akkor az már nem bosszú, és nem önvédelem, hanem megfordulnak a dolgok, és a szerepek, és agresszió lesz, a cselekvő pedig agresszor!  A másik kritériuma az önvédelemnek, az idősík és az, hogy az igazságszolgáltatás mennyire opció.
Ha az igazságszolgáltatás működő választás a cselekményre, akkor a fizikai ellenlépés akkor önvédelem, ha a támadással egy idősíkban is zajlik. Vagyis ha belém rúgnak, akkor cselekszem, és nem holnap rúgók vissza. Ha az idősík már nem azonos, és/vagy nem fizikai a támadás, valamint működő opció az igazságszolgáltatás, és a büntetés végrehajtás, akkor  a bosszúmat , akkor a  át kell engedni neki, ami ha jól működik, akkor figyel arra, hogy az arányos legyen. Ezért találtuk ki. Sajnos azonban nem mindig opció az igazságszolgáltatás, és a bosszú átengedése, mert például van olyan eset, amikor nem működik jól, vagy a szereplői, befolyásolói az agresszorok, vagy nem elég hatékony, és akkor kényszerből, és józan észből, az emberre marad a bosszú, és a büntetés végrehajtása.  Az a nézet, miszerint az ember nem isten, és nem büntethet, csak elszeparálhat, értelmetlen. A vallás soha nem érv, sőt, egyáltalán azt se tudjuk van-e isten, a logika segítségével működő józan ész viszont létezik, ha való igaz, hogy  nem mindenkinél.

Halálbüntetés:
A gyilkosságot az agresszor követi el, míg ölni lehet önvédelemből is. Ölni így alapvetően nem bűn, sőt, önvédelemből, azaz  józan észből  természeti kötelesség. A vallás, meg az istenhit soha nem érv, a halálbüntetés mellett, vagy ellen sem az! Az erkölcs egy régi kor elavult etikája. Az etikának a józan ész a forrása. A bosszúnak, és a büntetésnek van létjogosultsága, mivel a lehetősége elrettentő hatású, így az önvédelem, és a józan ész része. Pl. aki engem bánt, azt biztosan én is bántani fogom, ezzel mindenki számoljon!

Halálbüntetés melletti érvek:
1. Arányos büntetés, valamint bosszú.
2. Elrettentő hatás (szerintem igenis van ilyen)
3. Nem kell etetni, eltartani a delikvenst, kisebb teher a társadalomra (nem lehet gazdaságosan dolgoztatni).

Halálbüntetés elleni érvek: 
1. Annak a veszélye, hogy a  liberátorok, bírálhatatlanok, előbb-utóbb, jellemzően, a politikai ellenségeiket végeznék ki, például a hazafiakat.
2. "Tévedés": pl. itthon Móri "bankrablók", stb.
3. A körülmények befolyásolják, hogy a halálbüntetés mennyire önvédelem, azaz létjogosultságát!
Kérdéses, hogy a halálbüntetés jelenleg Magyarországon mennyire önvédelem! Ha nem  sok a releváns súlyos bűncselekmény, és a társadalom elbírja a halálbüntetés hiányának a terhét, akkor nem kell bevezetni, hiszen részben felelős a társadalom is az elkövetővé válásért! Az elkövetőnek ekkor az életfogytiglan jár, a társadalomnak pedig az, hogy el kell őt tartania.
Az én álláspontom szerint jelenleg kérdéses az, hogy szükség van Magyarországon halálbüntetésre, de ha a társadalom pusztul, és ha a bűnözők száma növekszik. illetve háború idején szükség lehet rá!Vissza a tartalomhoz!
Hogyan születik a döntés

Hogyan születik a döntés a demokráciában, egyéb diktatúrákban?
Egy kísérlet, a dominancián alapuló hierarchiára:
A tudósok szerint pl. egy majomcsoport esetében a dominanciának az a szerepe, hogy amikor a hierarchia feláll, azt az egyedek elfogadják, a csoporton belül megszűnik a harc, és így hatékonyabban tudnak működni (táplálék megszerzése, stb.) Ha azonban megvizsgáljuk a történelmünket, nem látunk mást, csak uralomra a lázadókat, háborúkat, tragédiákat. Ráadásul a tudósok azt is elismerik, hogy a dominancia alapja nem az ész, sőt, sokszor nem is az erő! Egy majomnak például szerotonint adagoltak, aminek következtében ő lett a csoport domináns vezetője. http://www.mipszi.hu/cikk/090305-ki-legyen-fonok
Ma már egyre inkább rájövünk, hogy a dominanciánál létezik hatékonyabb módszer is, és a társadalom részterületein egyre kevésbé fogadjuk el a dominancia hierarchiáját, sőt, korlátozzuk, és olyan szabályozást, döntési mechanizmus próbálunk helyette bevezetni, ahol a józan ész tud előtérbe kerülni. Például nem mondhatja egy repülőgép szerelő,  hogy ő nem húzza meg az adott csavart, mert szerinte a föld nem forog, és egy taxis hiába jelenti ki, hogy a vezetés a vérébe van, és hiába tuszkol minket erőszakosan a kocsijába, mi többre értékeljük, ha valaki bizonyítani tudja, hogy ért a vezetéshez,  például jogosítványa van. A tudomány világában is bizonyítani kell, érveket, adatokat bemutatni, logikai struktúrát felállítani, és mindenekfölött tisztességes igazságkereső  vitát lefolytatni!
Jelenleg a társadalmi kérdésekben nincs tisztességes vita, valójában egy domináns, gazdag  ember akarata érvényesül, a képviselőknek pedig fogalmuk nincs miről szavaznak! A szavazás előtt a pártigazgató bekiabálja nekik, hogy igennel vagy nemmel kell szavazni.
Egy másik példa: https://www.youtube.com/watch?v=Tkmwbzi5c2A

A közvetett, képviseleti demokrácia valójában a diktatúra egy rafináltabb formája, mert a népet, egy kis létszámú csoport képviseli, akiket viszont könnyen le lehet fizetni, így aztán nem a népet képviselik, hanem a gazdasági elitet, amelyhez maguk is csatlakoznak. A képviselők nem a választóiktól függenek egzisztenciálisan, hanem a párt vezetésétől. Ezért nem a választók akarta szerint szavaznak, hanem a párt vezetőjének akarata szerint. Ha nem így tesznek, amellett, hogy megbüntetik őket a pártfegyelem (!) megszegéséért, akár nem is indíthatják a következő választásokon. A választásokon pedig nem a legtisztességesebb, és legrátermettebb politikus győz, hanem azoknak van esélye, akik mögött egy nagy pártszervezet, illetve megfelelő anyagi források állnak.  Ezért nem a választóktól, hanem a finanszírozóiktól függnek a képviselők, politikusok! A képviselő társadalmi szervezetek (pártok), és egyének (képviselők), így automatikusan korrupciós gépezetté válnak, a vezetőik, befolyásolóik pedig diktátorrá! A népet megosztó pártok, és a gazdasági elit, a médiáján keresztül befolyásolja, és félre is vezeti a választókat. Tehát nem a választók befolyásolják a képviselőiket, hanem a képviselők, és rajtuk keresztül a gazdasági elit irányítja a társadalmat, és uralkodik!

Sok ember és azok, akik ma jelenleg rafináltan, és fedetten uralkodnak, ugyanabban a tévedésben élnek, hogy felsőbbrendűek, és uralniuk is kell a többieket.

Társadalmi szempontból a legfőbb természeti törvény, hogy jó uralmat csak ideig-óráig lehet gyakorolni, és ezt senki nem írhatja felül. Az emberek nem akarnak uralom alatt élni, az uralomnak pedig előbb-utóbb más lesz az érdeke, mint a többieké, korlátozni se tudja magát, így a többiek ellen fordul, és véreskezű lesz.

Példa:
Képzeld el, hogy egy rendezvényen te vagy a főrendező. A sor a bejárat előtt óriási, két órát kell várni a bejutásra, és egy lány, aki nagyon-nagyon tetszik, és akinek egy ideje már csapod a szelet, beáll a sorba. Nem intesz neki, és engeded be a többiek előtt? Ilyen gyorsan, és könnyen lesz semmivé a jó uralom...

A természet fraktál-szerű, azaz a rendszereinek halmazai lényegi hasonlóságot mutatnak. Az emberi társadalomban is megtalálhatóak a ragadozó, parazita, stratégiai formulák, amelyeket mi etikátlannak hívunk, és a békés, és gyümölcsöző együttélésre törekvők, akiket etikusnak. A ragadozó, parazita egyéneket, csoportokat korlátozni kell! Ez mára az emberiség élet-halál kérdése lett! A zsidó vallásról ki kell mondani az igazságot, és be kell tiltani! Senkinek nem lehet olyan vallása, amely más népek feletti hatalom megszerzését, majd a többiek kiirtását hirdeti! Ez nem lehet a vallásszabadság része!

Tudjuk, hogy tökéletes rendszert valószínűleg nem lehet kitalálni, de a jelenleginél igenis lehet jobbat!
Azt gondoljuk, a jelenlegi (és minden múltbéli) rendszernek a lényege az, hogy uralni tudjanak, akkor is, ha ezt tagadják. Ha mi olyan rendszert találunk ki, amelynek lényege, hogy megteremtse az emberi boldogság feltételét, és például ne tudjanak uralni, akkor nem fognak tudni, és jobb lesz, mint a mostani, ez ilyen egyszerű!

Mi azt gondoljuk, hogy egy társadalmi rendszernek csupán két dolgot kell tudnia!
Kizárni, hogy az egyik ember uralhassa a másikat,
és biztosítani, hogy a józan ész érvényesüljön (etika).


Vissza a tartalomhoz!
Alapértékek

Az etikus társadalomban is vannak alapértékek, amelyek nem változtathatók.

Ezeknek egy része olyan dolog, amely megváltoztathatatlan természeti törvény. Ha valaki felül akarja írni, annak tragédia lesz a vége. A természet alaptörvényein nem lehet változtatni!
Más részük olyan dolog, amely a történelmi tapasztalataink miatt szükségesek!

0.
Minden eszme, tan, értékrend, alaptörvény, alkotmány, stb. humbuk, amelyhez azonos szinten, nincs mellérendelve egy olyan gyakorlati szabályozás is, amely a gyakorlatban biztosítja az érvényesülését!
Tehát csak az az elfogadható alkotmány, amelynél az adott eszme mellé, az azt érvényesítő gyakorlati szabályt is rögzítik, illetve törekednek rá!

1.
Az olyan szabályok, amelyek bár szükségesek, de nem elégségesek, csak az emberek megvezetésére jók!
A célok elérése érdekében nem csak szükséges, hanem elégséges szabályozást kell alkotni!
Ezért a választok szavazást kezdeményezhetnek egy adott intézkedés elégséges voltáról, és ha elmeszelik, akkor a kormánynak hatékonyabb, szigorúbb intézkedéseket kell hoznia!

2.
A magyarságnak is joga van egyedi népként meghatároznia magát! Aki relativizálja a magyarságot,  keveri azt az állampolgársággal, rombolja a magyarság identitását,  a nacionalizmust, a nemzeti érzést, a magyar nemzetcsaládhoz tartozást támadja, kritizálja,  keveri a sovinizmussal,  károsnak tekinti, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

3. A természet családhalmazokból épül fel, amelyeknek az alapja a hasonlóság.
A nemzet a tágabb családod. Aki a családhalmazodat támadja, az ki akar irtani, így az ellene az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

4.
A legfőbb természeti parancs: élni, és megmaradni kell!
A nemzetet meg kell menteni a kipusztulástól!
Aki ez ellen tesz, érvel, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

5.
Ha nincs fészek, nincs fióka!Az érettségizett fiatalokat lakáshoz kell juttatni, de nem úgy, hogy közben eladósodnak!
-Hasonló állami bérlakás-építési program, mint ami 1963-1975 között volt!Minden érettségizett pár legyen jogosult egy önkormányzati bérlakásra önköltségi lakbérrel!


6.
Az államnak a reprodukció, lakhatás, párkeresés, elmagányosodás, családok kialakítása, egészség, képzettség, túlmunka, munkanélküliség, munkavállalói jogok, eladósodás, és minden olyan területen feladata van, az emberi boldogság feltételeinek a megteremtésének része!
- pl. munkavállalói jogok visszaállítása, betartatása,
-A munkaidőt azon a szinten kell tartani, hogy ne működjön a munkanélküliség, és túlmunka rendszere!

7.
Az eladósodás csapda, amellyel megszerzik a magyarság feletti uralmat! Aki az ország, a nemzet, vagy az egyének általános eladósodásáért bármi módon tesz, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- a magyarság eladósításának büntetőjogi kategóriává kell válnia

8.
A hajléktalanság ellen küzdeni kell! A lakhatás segítése is, állami feladat!
- Olyan hajléktalanszállók kialakítsa, ahol külön blokkok vannak az egyén számára.
- A betegséget gyógyítani kell, a szenvedélybetegséget és a pszichológiai problémákat is!
A szerfüggők,  szenvedélybetegek nem tudnak saját akaratukból meggyógyulni, a betegségüknek éppen ez a lényege! Az esetükben szabad akaratról nem is beszélhetünk, ezért álságos az a felfogás, hogy majd magától leszokik, ha akar,  így indokolt, hogy az ön, és közveszélyeseket emberséges kényszergyógykezelés alá  vonjuk (hajléktalan, alkoholista, egyéb szerfüggő és szenvedélybeteg)!

9.
Magyarország a magyaroké!Itt a magyarság az első. Az őslakosok mindig fontosabbak mint a jövevények, és az ő, vagyis itt a magyarság jogai az erősebbek!
Ki kell nyilvánítani a magyarság házszabályát a kisebbségeink részére!
Ha a házszabályt sérti valaki, akkor nem élhet velünk egy házban!
Aki ezt az elvet megkérdőjelezi, érvel, tesz ellene, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
-Többletjogok Magyarországon csak a magyar nemzetiségnek járhat!
- El kell törölni a cigányság félzárkóztatását! A szegény cigány nem lehet fontosabb, mint a szegény magyar!

11.
Nem csak a reguláris, hanem az irreguláris hadviselés ellen is meg kell védenünk magunkat! Azok, ellen akik ilyen módon támadják a magyarságot, az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

12.
A család az egy férfi, egy nő és gyermek, gyermekek intézménye!
- Alkotmányba fektetni, és ennek a megváltoztatására való törekvést irreguláris hadviselésnek kell minősíteni, és büntethetővé kell tenni!

13.
A házasság egy férfi és egy nő szövetsége!
- Alkotmányba fektetni, és ennek a megváltoztatására való törekvést irreguláris hadviselésnek kell minősíteni, és büntethetővé kell tenni!

14.
A gyerek, a fiatal fontosabb, mint az idősebb,
A nő fontosabb, mint a férfi,
A szűkebb családod fontosabb, mint a távolabbi.
Az okosabb, ügyesebb, etikusabb, szebb, egészségesebb, stb. a fontosabb, értékesebb.
Mindannyiunk legfőbb kötelessége, hogy a jövő generációit fontosabbnak tekintsük magunknál!
- Alkotmányba fektetni, és ennek a megváltoztatására való törekvést irreguláris hadviselésnek kell minősíteni, és büntethetővé kell tenni!

15.
A legfőbb törvény, hatalom, a józan ész!
- ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

16.
Állampolgárként automatikusan a  társadalom tagja vagy, határon belül nincs mód kilépni belőle. Aki a társadalom ellen érvel, dolgozik, tesz, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

17.
Az intézkedéseknek nem csak szükségesnek, de elégségesnek is kell lenniük!
- Ha valaki felhívja a figyelmet arra, hogy egy adott szabályozás nem éri el a célját, akkor törvényalkotónak kötelezően, és megfelelően erősítenie kell rajta!

18.
Minden segélynek feltételt kell szabni! A feltételnek arra kell irányulnia, hogy a baj nem szaporodik. A szegénység felszámolásának elsődleges része a családtervezés!
- A segélyért cserébe mindig valamilyen munkát, erőfeszítést kell kérni! Ingyen segélyt meg kell szüntetni!


19.
Aki a tömeges bevándorlás mellett érvel, azért tesz, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kell lépni!

20.
Nincsenek tabuk!
- Holokauszt törvény eltörlése!
- Törvénybe kell iktatni, hogy minden személy, és minden csoport kritizálható!


21.
A rossz ellen az ellenállás nem csak jog, hanem természeti kötelesség is. Aki le akar beszélni az ellenállásról, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!
- Hazaárulás törvényének a bővítése, szigorítása!

22.
A nemzeti önrendelkezésünket meg kell őrizni. Az EU-ból ki kell lépni, és olyan megállapodásokat kell kötni amely nekünk is, és nekik is jó. Aki a nemzeti önrendelkezésünk elveszítéséért érvel, tesz, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni
- Hazaárulás törvényének a bővítése,szigorítása!

23.
Igazság csak egy van, és csak nézőpont lehet több. Az igazság sokszor nem elérhető, de mindig közelíthető. Több magyarázat közül az az igaz, amelyik pontosabb, illetve szélesebb körben használható. Elfogadom az érvedet, ha a logikai struktúrádban nem találok hibát, ellentmondást,  nem tudom megcáfolni, és ha elég nagy a valószínűsége vagy/és Occam borotváját használva, vagy ha nincs erőteljes valószínűség halmozódás, több lehetséges magyarázatot is elfogadva azzal a kitétellel, hogy nem tudom melyik áll közelebb az igazsághoz. Ha az igazsághoz nem tudunk kellően közel kerülni, akkor az óvatosság elvét követve azt az utat kell választanunk, amely a kevésbé kockázatos.
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kell lépni!

24.
Az igazság, a szeretetet, az igazságosság, az arányosság, a józan ész, a logika és az etika, még Istennél is hatalmasabbak, mert ezeket még Isten sem írhatja felül, hiszen ha megtenné, saját, isteni létét cáfolná. Így elsősorban a személye helyett ezekre kell koncentrálni! A gonosz, vagy az embernél hitványabb "istent" ugyanis  másként nevezzük.
-Törvényben rögzíteni, hogy a vallási érv nem érv! Az olyan vallásokat, amelyek mások szabadságát sértik, mások uralmára, és kiirtására (muszlim, szidó, Ószövetségre hivatkozó, abból oktató) törekszenek be kell tiltani!

25.
Az ember nem ura, hanem része a természetnek!
 -ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

26.
Aki embernek hitvány, magyarnak alkalmatlan.
-ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

27.
Társadalom az, ahol jellemzően együttműködés van, és nem verseny, azaz háború! Verseny ott van, ahol nincs komoly tét. Ahol van, az nem játék, hanem háború. Ahol jellemzően háború van, az nem társadalom, hanem harctér. A társadalmunkban a nyer-nyer szabályra kell törekedni. A jobbnak, erősebbnek, okosabbnak, stb. érvényesülnie kell, de csakis úgy, hogy az a többiek számára is hasznot jelentsen.
- ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

28.
Közösségben élünk, a munkát, és a javakat igazságosan kell elosztani! Mind a kettőt, először a munkát, aztán a javakat, és nem fordítva!
-A feltétel nélküli jövedelem betiltása!

29.
Nincs jó diktátor, elit és multimilliárdos! Mindegyiknek előbb-utóbb más lesz az érdeke, mint a többségnek, és akkor már a többség ellen fog működni. A gazdagságnak is, fokozatosan határt kell szabni!
-ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.


30.
Középosztály nélkül nincs nemzet. A középosztály a nemzet gerince, ezért nem szét, hanem középre kell húzni a társadalmi osztályokat.
 -ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

31. Kezdeményezni kell a nemzetközi térben a pénzrendszer átalakítást! A pénzrendszer kártékonysága ellen védekezni kell, és az összeomlása esetére tervet kell felállítani. Bármi történhet a világban, ebben az országban senki nem halhat éhen, és senki nem fagyhat meg!

32.
-Idegen ország nagykövetének magyarországi demonstráción, vagy demonstráció jellegű rendezvényen részt venni tilos. Amennyiben megteszi, ki kell utasítani!

33. Idegen állampolgár Magyarországon nem demonstrálhat olyan témakörben, amely hazánk belügye. A szankció a kiutasítás!

34.Külföldi állampolgára, szervezet nem finanszírozhat, és nem szervezhet magyarországi demonstrációt, vagy demonstráció jellegű rendezvényt! Aki ebben segít, azt hazaárulásért kell elítélni!

35. Magyar föld védelme! Külföldi ne tudjon magyar földet vásárolni!

36. Lakáshelyzet! A kapitalizmusban a gazdagok hosszabb távon elveszik a szegényektől a lakásaikat. Az élet alapvető feltételeihez tartozik a lakás, ezért törekedni kell rá, hogy az embereknél maradjon. A lakáskiadás ne legyen üzlet! Több lakás kiadás céljából senki ne birtokolhasson! Külföldi lakást ne birtokolhasson!

37. Az egészségügy ne legyen üzlet, nem alakulhat ki szegény, és gazdag egészségügy! Mindenkinek ugyanaz az ellátás járjon!

Vissza a tartalomhoz!
Házszabály

A magyarság házszabálya a befogadottak, nemzetiségiek számára:

Magyarországon, azaz a magyarság házában:

1. Tilos a házszabály, és a törvény megsértése!

2. Tilos a magyarság kultúrájával, szokásaival, szimbólumaival, hőseivel, jelképeivel szembeni tiszteletlenség!

3. Tilos szidni a magyarokat, ledegradáló megjegyzéseket tenni az irányukban, tilos a magyargyűlölet, magyarellenesség!

4. Tilos kiadnia magát magyarnak, főleg, ha közben más identitásából fakadóan szidja, kritizálja, vagy irányítja a magyart!

4. Tilos eltitkolni a valódi nemzeti, és vallási identitását.

5. Tilos relativizálnia a magyarságot. A magyarságot kötelezően elismeri, mint egyedi nemzeti identitást, és nem keveri azt az állampolgársággal! A magyar népet sem keveri a magyar kultúra fogalmával!  Nem rombolja a magyarság identitását! A nacionalizmust, a nemzeti érzést a magyar nemzetcsaládhoz tartozást nem támadja, kritizálja, nem keveri a sovinizmussal, nem tekinti károsnak.

6. Tilos a magyarság ellen használni a kollektív bűnösség bélyegét, élősködni, kárpótlásokat követleni, és elfogadni, kultúráját, vallását, nemzeti identitását, populációját a magyarság erőforrásaiból finanszírozni!

7. A magyarsággal szemben háborúzni, versenyezni, a kiszaporodásra, kiszorításra, többségre, erőfölényre, kiirtásra törekvés, a parazita életmód, a magyarság korlátozása, főleg a szólásszabadság terén, a magyarságnak etnikai alapon, gazdaságilag vagy bárhogy kárt, hátrányt okozni, a magyar földet, vizet,levegőt szennyezni, az erőforrásait ellopni, elherdálni, eltékozolni, másoknak átjátszani, a magyar érdek ellen cselekedni, a magyarok testi egészségét, javait, az ország területi épségét,függetlenségét kockáztatni, károsítani, vagy ezekre törekedni, ezen célból külföldi, vagy külföldi finanszírozású országokkal, pártokkal, szervezetekkel, emberekkel kapcsolatot létesíteni, ilyen szervezeteket létrehozni, és működtetni, stratégiai pozíciókat,hatalmat megszerezni,  állami pozíciókat, szolgálatot, megbízást, a saját népségének, különösen a magyarság érdekében szemben használni, saját vallását, kultúráját a magyarságra kényszeríteni,
ellenben kötelező a magyarság számára hasznosnak lenni!

8. Tilos más népségeket a magyarok házában szaporítani, betelepíteni!

9.Tilos törvényt hozni, kikövetelni, kikényszeríteni, kilobbizni, és  tilos a történelemoktatásba beleszólni!

10.Tilos  megkérdőjelezni, hogy Magyarország a magyaroké, és hogy itt a magyarság a prioritás!

11 Tilos zsidó, muszlim, és más gyűlölködő, terrorista, illetve az Ószövetségből példálózó, azt hirdető egyházat alapítani, működtetni, finanszírozni!

12. Tilos vallási, jótékonysági, kulturális szervezeteken kívül politikai szervezeteket létrehozni. Tilos továbbá olyan szervezeteket létrehozni, ahol nincs feltüntetve, hogy mely népséghez tartozik. Tilos, hogy a kulturális, vallási, jótékonysági  szervezeteiken kívül máshol egymást pozitívan diszkriminálják, főleg tilos a média, és a politika világában, és ilyen módszerrel illegális, például politikai, vagy média szervezeteket létrehozni!

13. A házszabály szükség szerint bővíthető.

Ha megtartjátok, akkor élhettek velünk együtt a magyarság házában, ha nem, akkor sajnos nem lakhattok!
- Azoktól el lehessen venni az állampolgárságot, akik ezt megsértik, és ki lehessen őket utasítani az országból!Vissza a tartalomhoz!
Ki a jó, és ki a rossz?

A természet családhalmazokból épül fel. Mindenki mindenkinek a közelebbi, vagy távolabbi rokona. Szint minden családhalmaznak megvan a tulajdona, élőhelye, stb. A természetben csak kétféle izmus létezik. Az egyik az etikus, a másik az etikátlan. Az etikus a békés egymás mellett, vagy együttélésben hisz, az etikátlan abban, hogy az erősebb , furfangosabb legyőzi a másikat, ő virágzik, a másik pusztul, viszont ő fogja a humanizmust a leghangosabban hirdetni, mert a háborúja a megtévesztésen alapszik. A parazita is az etikátlanok csoportjában van. Az etikus az igazságot keresi, ezért keresi az igazságkereső vitát (racionális vita, és szabályai). Az etikátlant nem érdekli az igazság, ő csak le akar győzni, ő leszarja a vitát. Ezért mindig az a gonosz, aki nem akar vitatkozni! Az is gonosz, aki tagadja azt, hogy a természet családhalmazokból épül fel, és tagadja azt, hogy ezekhez a halmazokhoz tulajdon is társul! Ezek általában gonoszságból hirdetik a hülyeséget, ők maguk sem gondolják komolyan, mindig önellentmondásban vannak. Kérdezzük meg egy bevándorlást erőltetőtől, hogy miért van zárható ajtó a lakásán, és miért van kerítés a háza körül, és egy magát kommunistának vallót, hogy miért nem adja az iphone-ját oda egy szegényebbnek, egy magát kapitalistának hirdetőt, hogy miért nem akarja eltörölni az öröklés intézményét, ha a versenyben hisz, vagy egy internacionalista, antifasiszta antirasszlistát, hogy miért csomagol a gyerekének több reggelit, mint a gyereke osztálytársainak, illetve egy anarchistát, hogy miért a szerinte nácik ellen merül ki az összes tevékenysége, miért nem az őt támogató globális gazdasági elit ellen tevékenykedik, és miért akar olyan rendszert, ahol a gyengébbeket végkép semmi nem védené meg!


Vissza a tartalomhoz!
Mozgalmak, izmusok, átverések

Erős a gyanú, némely esetben bizonyítható is,  hogy bizonyos mozgalmak mögött valójában a globális elit áll!
 Ha az elit valamit már nem tud egyenesben megakadályozni, akkor annak az élére áll és eltéríti, avagy eleve ők tervezték meg céljaik szerint!
Jelenleg népszerűbb mozgalmak, rendszerek:  Zeitgeis,  Kulturális Kreatívok,  Feltétel nélküli alapjövedelmet, Képviseleti demokrácia, Occupy mozgalmak, Szentkorona humbuk, stb.
 vagy olyan programokat tartalmaznak, amelyek a Bilderbergék céljaival is azonosak, vagy olyan apró betűs veszélyforrások vannak elrejtve, amely ugyancsak a globális diktatúra kiépítéséhez vezetnek, vagy nem bántja az elitet, a lényegi változtatás helyett csak egy eltérítő dolgot követelnek, vagy megvalósíthatatlan utópia, amire már csak néhány száz évet kell várni, de addig is megy vele az időnk, energiánk, vagy logikátlan, és csak nagyobb káoszt okoz, ami szintén az elit érdeke lehet, amennyiben azt ők irányítják! Néha a globális bankárelit támogatása konkrétan bizonyított, pl. a bankárok ellen fellépő Occupy mozgalom esetében, de a legjobb történelmi példa a Trockij és Rockeffeler, illetve a vörösök hatalomra segítése mai áron sokmilliárdos támogatással!

Hogy elkerüljük az átverést, egy egyszerű módszert javaslok!

Az emberi agy képtelen felfogni a milliós mennyiségeket és struktúrákat! Milliók lottóznak, és képtelenek felfogni, hogy egy a negyvennégymillióhoz olyan kicsi esély, hogy teljesen ésszerűtlen, amit csinálnak. Még akkor sem tudják felfogni mennyire kicsi ez az esély, ha azt mondom nekik, hogy annak sokkal nagyobb a valószínűsége, hogy a villamos elüsse őket! Ha viszont azt mondom 20 ember, vagy 100, azt el tudod képzelni, és át is tudod látni!  A milliós társadalmunk átláthatatlan azért is, mert nem közvetlen, hanem áttételeken keresztül működik. A legtöbb ember ezért nem tudja felfogni azt sem, hogy mi az állam!  Például, nyugdíjasok milliói azt hiszik, hogy az államtól kapják a nyugdíjat, de abba képtelenek belegondolni, hogy a fiatalabb dolgozó generáció tartja el! Csak azért, mert a struktúra bonyolultsága miatt nem közvetlenül te adod át neki a pénzt, hanem a postás hozzá valami állami izétől! Próbáld ki, mond meg egy nyugdíjasnak, hogy te tartod el, iszonyúan fel lesz háborodva! Azt fogja mondani, hogy ő már megdolgozott vagy befizetett valahová valamit, pedig valójában ő is csak a szüleit (sokkal alacsonyabb szinten), meg aki szült, a gyermekeit tartotta el, de jelenleg mégiscsak eltartott! Amikor nem volt nyugdíjuk, akkor persze szültek, amikor lett, azt gondolták, majd az állami nyugdíjból ellesznek, egy áttétel a postás került a rendszerbe és már nem látták át, hogy gyerek nélkül nincs nyugdíj! A társadalmunkat átláthatatlanná teszi még, hogy a jogszabályokat  az elit direkt el is bonyolítja, így a kiskapukat elrejtve könnyen tudjon mozogni, míg az átlagembereket a szabályok lekorlátozzák! A szabályokat az elit hozza, ne legyenek kétségeid!

Ahhoz, hogy átlássuk egy rendszert, hogy a lényegét meglássuk, le kell egyszerűsítenünk, mint a matekba!

Képzeljünk el egy elzárt 100 fős társadalmat, egy Dél-Amerikai őserdei indián közösséget vagy egy oda lezuhant repülőgép 100 fős túlélő tagjait!
Húzzuk rá erre a kis közösségre azt a rendszert, amit éppen be akarnak adni nekünk, amivel éppen át akarnak ejteni! Itt mivel kicsi a létszám és a kapcsolatok közvetlenek, rögtön ki fog ugrani, ha valaki uralkodni vagy parazitáskodni akar rajtad, vagy egyszerűen csak logikátlan, igazságtalan vagy káros következményekkel jár az elmélete!

Tehát lezuhan a repülőnk a dzsungelbe. 100-an vagyunk túlélők. van 25 gyerek, 30 idős és beteg, róluk gondoskodni kell, a többiek pedig elosztják a munkát. Az egyik vízért megy, a másik felmegy a dombra körülnézni, a harmadik átnézi a csomagokat, a negyedik megpróbálja megjavítani a rádiót, stb., de van 15 ember, akik azt állítják, hogy ők nem akarnak semmit csinálni, de nekik jár a forrástól hozott víz, a csomagokban talált konzerv, mert nekik jár a feltétel nélküli jövedelem! Nem röhögnénk őket körbe? Mind a kettőt el kell osztani igazságosan, a munkát is, nem csak a javakat, és először a munkát, mert abból lesznek a javak!

Erre azzal fognak válaszolni, hogy kétségbeesetten megkeresik mi a különbség a kis populáció és a milliós populációval rendszer között, és felhoznak egy nem releváns különbséget, például, hogy a nagyobb populáció tud számítógépet gyártani, míg a kicsi nem, és erre hivatkoznak, hogy nem jó az összehasonlításod. Valójában azonban nem releváns az, hogy egy kisebb számú, mondjuk 100 fős emberi populációban mennyivel lassabb a technikai fejlődés egy milliárdos populációval szemben!  Két ugyanolyan társadalmi berendezkedésű társadalom van összehasonlítva, csak az egyik kis létszámú, amely átlátható, ahol a kapcsolatok és a folyamatok közvetlenebbek, pl. a nyugdíjat nem a postás hozza valamilyen állami izétől, hanem látja az öreg, hogy a fiatalabb vadász zsákmányát eszi,  ezért átláthatóbb így a példa és ezért kiugrik az elméletetek hibája!

Vissza a tartalomhoz!
Fogalmak

A magyarság megosztottsága:

Leginkább a magyar hazafiakra, és a magyarság elpusztítani akaró magyargyűlölők harca jellemzi a társadalmat. A magyargyűlölők mindenféle ideológia mögé bújnak, hol liberális, baloldali, vagy mostanában zöld köpönyeg alól képviselik a zsidó népirtó érdekeket, sőt nem restek (ál)nemzeti álarcot is felhúzni. Nem azt kell nézni mit mondanak, nem is azt, mit csinálnak, hanem az eredményeiket, mert az mutatja meg leginkább valós lényegüket. A valódi adatok szerint a magyarság 70-100 éven belül eltűnik, és ezen a területen fehér ember se lesz! Ez nem a véletlen, nem is a "fejlődés" eredménye, hanem  egy tudatos népirtásé! Az utóbbiak ezt ideológiai, kultúr-, vagy osztályharcnak hazudják, de a valóságról soha nem beszélnek. A jobboldali nem kapitalista, a bal meg nem szociálisan érzékeny, sőt a valóság inkább a fordítottja, és a magyar nemzet, és a magyarságot elpusztítani akaró leginkább zsidók küzdenek egymással!

Rasszizmus:
Vagy negatív fogalom, vagy természetes, pozitív és mindenkire jellemző.

Ha negatív fogalom, akkor helyesen így fogalmazható meg:
"Rasszista az, aki etnikai alapon akar hátrányt okozni másoknak.
Viszont az "előnyokozás" a közös büdzsé miatt mások hátrányát okozza..."
Idézet: Harkai Bulcsú Bánktól

 Innentől már csak azt kell kideríteni, hogy ki okoz kinek etnikai alapon kárt.  Angol Védelmi Liga Angliában nem lehet rasszista! Ha beköltözök a lakásodba,  neked jogod van ellenem védekezni, de fordítva, azaz nekem nincs. A bevándorló logikailag nem védekezhet, mert akkor ő csak agresszor lehet!

A népirtók definíciója  a rasszizmusra egy pillanat alatt megcáfolható, hiszen az ő definíciójuk szerint rasszista az is, aki nem hajlandó ugyanolyan odaadással egy majommal, vagy egy kutyával szeretkezni, mert külső tulajdonságához belsőt is párosít, és a maga számára hierarchiát állít fel. Tehát ezen az alapon a rasszizmus viszont természetes, és mindenki rasszista, ők is, és azok is, akik nem csak tudják, de ki is mondják, hogy a természeti élővilág családhalmazokból épül fel, fajokból, rasszokból, népségekből!

A népirtók hazugsága arra épül, hogy tagadják, hogy a különböző fizikai jellegzetesekhez társulat belső jellegzetesség is.
Természetesen hazugság az, hogy a különböző népségeknek nincsenek jellemző kulturális, fizikai, stb. különbségei (együtt), hiszen ha nem lennének, akkor nem is beszélhetnénk különböző népségekről!

Természetesen hazugság az is, hogy a kultúra létezik önmagában,  a csoportoknak, népeknek van kultúrája!

Hazugság az is, hogy a népség és a kultúra azon dolgok! A kultúra egy népség terméke, de nem a népség, mint ahogy a fafaragó Pista bácsi sem azonos a furulyájával!

Hazugság az is, hogy a különböző népségeknek ugyanaz lenne az érdekük. Az embernek  folyamatosan dönteniük kell, hogy milyen érdekek szerint cselekszenek, és ez fogja meghatározni azt, hogy melyik nemzethez tartoznak, és nem az, hogy éppen kiknek hazudják magukat!

A béke legelső feltétele az, hogy elismerik, hogy igazság csak egy van, és csak nézőpontól lehet több. Ha az igazság sokszor nem is elérhető, de mindig közelíthető. Mindig a pontosabb az igaz! Ha pedig nem tudják megfelelően megközelíteni, akkor mindig aszerint kell eljárni, amely valószínűleg biztonságosabb.

Hazugság az, hogy attól mert hierarchiát állítasz fel a különböző emberek között, gyűlölnéd őket, vagy ez természetellenes lenne.

Az, hogy hierarchiát állítasz fel etnikai alapon, teljesen természetes! Például attól, hogy a feleségemet jobban szeretem mint a többi nőt (hierarchiát állítok fel), még nem fogom a többit gyűlölni. Attól pedig, hogy a gyerekemnek több tízórait csomagolok, mint az osztálytársainak (hátrányosan diszkriminálva őket), nem akarom a többi gyereket kinyírni. Ha a nemzetedet (a szélesebb családodat) jobban szereted, mint a még tágabbat, vagy akár a ha a rasszodat jobban szereted mint a többit, és ebből adódóan hierarchiát állítasz fel, és a szélesebb családod tagjait kevésbé támogatod (vagyis diszkriminálod), mint a szűkebbet, az teljesen természetes dolog, és nincs benne semmi negatív!Hazugság az, hogy az őslakosok részéről a bevándorlók pozitív diszkriminációjának ellenzése rejtett rasszizmus lenne!
Ha tőlem javakat vonnak el azért, hogy cigánygyerekek létszámát növeljek, közben pedig én nem tudok szaporodni anyagi okokból, azzal nekem etnikai alapon hátrányt okoznak, valójában rafináltan le akarnak győzni, tehát nem az a rasszista, aki ezt ellenzi, hanem aki ezt a rendszert működteti, és támogatja!

Hazugság az, hogy egy csoporttal szemben általában előítélet állna fenn. Egy csoporttal, népséggel szemben általában tapasztalatról beszélünk, és általában csak az általunk nem ismert személlyel szemben lehet előítéletről szó, amennyiben nem adjuk meg számára az esélyt, hogy eldönthessük a többségéhez tartozik, vagy kivétel!

Hazugság az, hogy az általánosítás rossz dolog. Ha nem általánosítanánk, akkor gyorsan meghalnánk. Akik nem akarnak meghalni, azért nem ugranak le a tizedikről, mert akik leugranak, azok általában meghalnak.
Fontos szabály, hogy általánosítani csak az általánosból lehet, és nem a kivételből, ill. a kisebb részből. Az általánosítás nem az egészet jelenti, általában van mindig több-kevesebb kivétel.

Hazugság az, hogy általánosítás azonos a kollektív bűnösség elvével! Az általánosítás egy általános jelenség megállapítása.
A kollektív bűnösség elve az, amikor az egész csoportot megbüntetjük, miközben el lehetne különíteni az ártatlanokat és a bűnösöket, vagy ha nem tudunk elkülöníteni, akkor olyan szankciót használunk a csoporttal szemben, amely az ártatlan tagjait súlyosabban érinti, mint amennyire szükséges lenne.

Hazugság az, hogy rasszokat, vagy etnikai alapú csoportokat ne lehetne kritizálni, és hogy a kritizálás  rasszizmust jelentene.
A kritika konkrétumokat felsorolva, az igazságot keresve, a vita, a bizonyítás igényével hívja fel a figyelmet azokra, akik rossz dolgokat cselekszenek, vagy próbálja javítani valaki tévedését. Célja a konfliktus megoldása, vagy az igazság megközelítése, nem a bántás. Pozitív és természetes dolog!
Gyűlöletkeltés az, amikor kritika nélkül, nem konkrétumokra alapozva, hogy miért, pusztán szitokszavakkal bélyegzek meg másokat, hogy a többiek utálják, gyűlöljék.
Fejlettebb formája, ha hamis dolgokkal vádolva teszik ezt, de ez a ritkább. Vitában a hamisságot sem tudják megvédeni. Ezért ezekre az a jellemző, hogy kerülik a vitát, ha pedig belekeverednek, csak szitokszavakra futja, konkrétumokra nem! Tevékenységük negatív, gyümölcsük a békétlenség, a boldogtalanság, stb.

Hazugság az, hogy az utálat és a gyűlölet ugyanazt jeleneti!
Utálom azt, amitől valamilyen rosszat kapok, például egy rossz fogorvost, aki fájdalmat okoz, és annyira szétfúrja a fogamat, hogy egy hét múlva letörik, és lehet kihúzni.
Amit utálok, azt első körben megpróbálom elkerülni, ha nem megy, akkor felveszem ellene a harcot, olyan arányban, hogy megnyerjem. Az utálat természetes dolog!

Gyűlölet az, amikor valakinek gonoszságból okozok rosszat, nem védekezésből, hanem irigységemből, felsőrendűségi, vagy kisebbrendűségi érzésemből, egyszerűen csak rosszindulatból, stb. A gyűlölet az etika hiányából ébred, és nem ismeri az arányosságot. Tehát két fél konfliktusában az aránytalanabbul válaszoló a gyűlölőbb. Negatív dolog, és visszanyal!

Hazugság az, hogy a szegénységet a feltétel nélküli segélyezéssel fel lehet számolni! A szegénység felszámolásának legfontosabb része a családtervezés lenne! Amíg az alacsonyan szocializáltak ilyen mértékben szaporodnak, nincs az a költségvetés, amely megszabadíthatná őket a kultúrájuktól.
Egyik nép sem kényszeríthető arra, hogy másokon úgy segítsen, hogy önmaga aránytalanul nagy kárt szenvedjen el, vagy be is haljon! Sőt, egyáltalán nem kötelező másokon segíteni! Miért lenne az? Ha azonban jóságból mellette döntünk, akkor mindig az kell legyen a segítség feltétele, hogy a baj nm szaporodik. Senki nem akar úgy segíteni, és nem is logikus, hogy a következő évben még többet kelljen. Nem ezért segít az ember, ha segíteni akar! A segélyezett így nem szaporodhat a segélyen! A segélynek nem a szaporodást kell segítenie! Mindenki szaporodjon a saját erőfeszítésein, és erőforrásain!

Rasszista az, aki etnikai alapon akar hátrányt okozni másoknak.
Viszont az "előnyokozás" a közös büdzsé miatt mások hátrányát okozza... Tehát ha a magyaroktól javakat vonnak el a cigányságnak (cigányszegénység, integráció címszó alatt) miközben ők többek között ezért nem tudnak szaporodni, azzal etnikai alapon kárt okoznak a magyarságnak. Akik ezt támogatják, ill. működtetik, azok rasszisták! Senki nem kötelezhető arra, hogy másokon úgy segítsen, hogy közben ő maga aránytalanul nagy kárt szenvedjen el! Amíg nincs családtervezés, addig nem vagyunk hajlandóak semmiben segíteni a cigányságon!


A nacionalizmus:
Ha a liberálisok szándékosan összekeverik a rasszizmust a fajgyűlölettel, mint ahogy
a sovinizmus és a nacionalizmus fogalmakat!
Hazugság az, hogy a nacionalizmus egyenlő lenne a sovinizmussal. A nacionalizmus azt jelenti, hogy családhalmazokban gondolkozol, amely teljesen természetes dolog, a sovinizmus amikor, amikor valaki kisebbrendűségi vagy felsőbbrendűségi érzésből, vagy csak azért, mert ez az életstratégiája (tehát etikátlan), le akarja győzni a többieket.
Minden népség egy család! Az embernek van szűkebb, szélesebb, tágabb, még tágabb, stb. családja, ez a természetes. A nacionalizmus azt jelenti, hogy evvel tisztában vagy. A nemzetek a történelem során a rendszerek felett álltak, mégpedig azért, mert ősi természetes módon létrejövő, a génjeinkben hordozott programból ered. A szüleinket a testvéreinket közelebb érezzük magunkhoz, mint más idegen embereket, tetszik, nem tetszik, így van! . Mint ahogy a család is természetes és értékes, a nemzet is az. A család fogalmak ugyanis egyre szélesebb halmazokban terjednek ki, először a szűkebb család, majd a tágabb, a barátokkal együtt, utána a nemzet, a fehér ember (a mi szemszögünkből), az emberiség, és a földi bioszféra. http://2.bp.blogspot.com/-9axvoA191EY/UDDa-dLreeI/AAAAAAAAAUM/lJljRdAjtm8/s400/csal%C3%A1d.jpg
Rasszista, vagy nem, de ezt az állatvilágban is meg lehet figyelni. Teljesen természetes az, ha azokat az embereket közelebb érezzük, magunkhoz akiknek ősei azonos történelmi eseményeket éltek meg, akik hasonló tudásörökséget kaptak (kultúra), akiknek sorsa és gyökere is hasonló, akikek a nyelvük azonos, sőt, bármilyen felháborító is, néhány liberális deviáns számára, genetikailag is közelebb vannak hozzánk. Például a genetika miatt is nem szexelünk majmokkal, legalábbis a többség!
Nemrég láttam a tv-ben, hogy elcseréltek a kórházban két csecsemőt, a szülők rájöttek, és bár évek teltek el, és a gyermeket nem cserélik vissza, mégis rendszeresen találkoznak, mert csak kötődnek a vér szerinti gyermekeikhez is. Azt is megfigyelhetjük, hogy általában nem sírunk (bár én valóban elszomorodom kicsit), ha egy hangyára véletlenül rálépünk, és ez a genetikai távolság miatt is magyarázható!
Mint, ahogy a társadalmi atomizálást is azért találták ki, hogy az egység megtörésével uralkodni lehessen, legyengítsék az egyént, úgy a tapasztalataink szerint is a nemzetközösség szétverését is erre használták. Az osztrákok, a szovjetek, és mások hirdették itt ezen alattomos szándékkal a internacionalizmust. „Foszd meg a népet múltjától, s azt tehetsz vele, amit akarsz.” A jelen korban is , nem véletlenül szitokszó a nacionalizmus, vagyis a nemzetcsalád szeretete! Ha valaki azt hirdeti, hogy a nemzetek felszámolása kell a háborúk megszüntetéséhez, az olyan, mintha az mondaná, a szűk család betiltása kell ahhoz, hogy az emberek jobban szeresség egymást! Nem a családok léte miatt vannak háborúk, hanem mert valaki uralkodik a másikon, és az ebből fakadó igazságtalanság miatt! Ha a családokat felszámolod, akár a nemzetcsaládot, attól a kínai varrónőt nem fogom magamhoz közelebb érezni, de a saját anyámat, és testvéremet fogom sokkal távolibbnak. Ez ahhoz vezet, hogy kevésbé fogunk kiállni egymásét, a kohéziós erőnk megszüntetésével az emberek atomizálódnak, így könnyebben le lehet igázni őket! Régi trükk! Több ezer éve használják! Sőt a sok nyelv eltörlésének ötletét nemrég hallottam a Klubrádióba, hiszen az is megosztja az embereket, és ha ez valóra válik, attól lesz sokszínűbb lesz a világ... A közösségek rombolásával éppen az emberek önérvényesítésének erejét veszik el! A nemzetek megszüntetésének a gondolata a történelmi tapasztalataink alapján legtöbbször cionistáktól eredt, akiknek viszont eszük ágában nem volt saját identitásukat felszámolni!

Elő- és utóítélet:
Egy népség esetében általában utóítéletről, tapasztalatról beszélünk, és az általunk nem ismert egyénnel szemben lehet általában előítéletről beszélni!

Az utóítéletnek és az általánosításnak van helye, létjogosultsága, mivel ha télen -nyáron hozzáérek egy fűtőtesthez, és az mindig megégeti a kezem, akkor joggal leszek óvatos, ha fűtőtest közelébe kerülök. Mindenki általánosít, ez teljesen természetes!  Csoportokra, népségekre is lehet használni, hiszen, ha egy csoport tagjainak 90%-ra igaz valami, akkor ezt nem lehet letagadni.
 Minden népségnek vannak  jellemzői, ezért beszélhetünk különböző népességekről. Ha egy csoport, vagy nemzet, stb. 90%-ban támogat valami bűnös dolgot, vagy részt vesz benne, akkor igenis 90%-a felelős érte, és az általánosításnak helye van! Ha a magyarországi zsidóság legalább 99%-ban kiáll Izrael emberiségellenes bűnei mellet, most a jelenben, akkor nem vagyunk tudománytalanok, ha kijelentjük, hogy általánosságban a zsidóságnak ez egy felelőssége!
https://www.youtube.com/watch?v=Y_SBiEylkfI&feature=youtu.be
Ilyen értelemben a fűszeres Roth néninek is megvan a maga felelőssége!
Ha nem a sértés a cél, hanem a konfliktus feloldása, akkor az igazságot valahogy mégiscsak  ki kell mondani.

Fontos szabály, hogy általánosítani csak a többségből lehet, nem a kisebb részből! Az általánosítás nem egészet jelent, hanem általánosat. Mindig van több, kevesebb kivétel.
 Egy csoport tagjához pedig, az egyénhez, úgy kell viszonyulni, hogy megkapja az esélyt arra, hogy megismerjük a többségéhez, vagy a kisebbségéhez tartozik, és óvatosságunkban a legnagyobb figyelemmel kell lennünk az érzékenységére, hogy ne bántsuk meg, amennyiben rá nem jellemző egy esetleges rossz tulajdonság, szokás, stb.  Az óvatosság védekezésből ered, nem lehet támadó, mert az egy másik fogalom! A védekezésünkben pedig törekedni kell az igazságosságra, amennyire csak lehet, el kell kerülni azt, hogy az egyén más bűneiért bűnhődjön. Ha pedig elkülöníthető az egyén a csoportjától, nem lehet megbüntetni más bűneiért, mert a kollektív bűnösség elve nem elfogadható! Ha nem lehet elkülöníteni, akkor a csoporttal szemben különösen figyelni kell az arányosságra, vagyis az önvédelem lehető legenyhébb formáját kell velük szemben alkalmazni!

A kollektív bűnösség elve az, amikor az egész csoportot megbüntetjük, miközben el lehetne különíteni az ártatlanokat a bűnösöktől. Addig beszélhetünk védekezésről, ameddig a védekezés azon formáját alkalmazzuk, amely eléri a célt, de a legkisebb hátrányt okozza a támadónak. Ha ezt az arányt túllépjük, akkor már mi leszünk a támadók.
Az utóítéletességről elsősorban annak a  csoportnak a többsége tehet, akikről az egész csoportot megítélik.

Antiszemitizmusról:
Leginkább a zsidók használják ezt a kifejezést is.
A középkorban a zsidók iránti ellenszenv már biztosan nem csak a vallásuk miatt volt, mint ahogy ők ezt állítják, hiszen fennmaradtak az ő tevékenységüket korlátozó rendeletek, a Biblia pedig tele van azokkal a rémtörténetekkel, amiket elkövettek!
A zsidóság elsősorban nemzetiségi fogalom. Napjainkban a zsidóság nagyobb része már ateista (Istenben nem hisznek, csak abban, hogy Izraelt nekik adta), így már nagyon régóta az antiszemitizmus fogalma faji (ez a régies elnevezése népségnek) és nem vallási ellenszenvre utal. Magában a szóban is, mint antiszemitizmusban, a szemita szó a népségi és nem vallási jellegre utal.
Nekem már régóta feltűnt, hogy ezt a szót azért használják a zsidóutálat helyett, mert az azért furcsa lenne, ha a soviniszta, palesztingyűlölő  Izraelben,  a géppisztolyos telepes zsidóutálattal, vádolná a palesztin parasztot, miközben éppen tüzel rá vagy lopja a földjét.
https://www.youtube.com/watch?v=3K_t60lMhsE
Akkor az emberekben felmerülne a kérdés, hogy ki is itt a gyűlölködő.
 A szavakkal a zsidók szeretnek játszani, erre a taktikára Orwell is felhívja a figyelmet az 1984 című művében, amikor az újbeszélről ír. Például a zsidók rendszeresen keverik a nacionalizmust a sovinizmussal, a nyilasokat a fasisztákkal, de a nemzeti szocialistát nem hajlandóak használni a szocialista szó miatt. És még van néhány ilyen példa, például a holokauszt szó is! Az antiszemita homályos jelentésébe nem gondolnak bele, csak azt érzékeli az átlagember, hogy valami hihetetlen gonoszságról van szó, így már fegyverként használják, és bélyegzik meg vele ellenfeleiket.
Vajon ki az antiszemita? Az, aki kritizálja a zsidókat, vagy az, akit gyűlölnek a zsidók?

Sulamit Aloni volt izraeli oktatási miniszter (2002. április 14):
"- Gyakran nevezik antiszemitának azokat, akik nem helyeslik Izrael politikáját. Izraeli zsidóként mi erről a véleménye? - hangzik a riporter kérdése.
A volt miniszter válasza:
- Ez egy trükk, mindig használjuk. Ha valaki Európából bírálja Izraelt, akkor felhozzuk a holokausztot, ha pedig ebben az országban (Amerikában - a szerk.) kritizálja Izraelt, arra azt mondjuk, hogy antiszemita. És a szervezet erős, és sok pénze van, a kapcsolat pedig az amerikai és az izraeli zsidó intézmények között nagyon erős, ők pedig különösen erősek ebben az országban, mint ahogy azt Ön is tudja. És hatalommal rendelkeznek, ami rendben is van. Tehetséges emberek, hatalmuk és pénzük van, sajtójuk és más eszközeik, és a hozzáállásuk ez: "Izrael az én országom, ha igaza van, ha nincs". És nem állnak készen a kritikára. És nagyon könnyű antiszemitizmussal vádolni az izraeli kormány egyes lépéseit bírálókat, vagy felhozni a holokausztot és a zsidó emberek szenvedéseit, mint ami igazol mindent, amit a palesztinokkal teszünk."

Tehát ennek a szónak a jelentése se egyértelmű.

Mi a gyűlölet, az utálat, a gyűlöletkeltés és a kritika között a különbség:

Utálom azt, amitől valamilyen rosszat kapok, például egy rossz fogorvost, aki fájdalmat okoz, és annyira szétfúrja a fogamat, hogy egy hét múlva letörik, és lehet kihúzni.
Amit utálok, azt első körben megpróbálom elkerülni, ha nem megy, akkor felveszem ellene a harcot, olyan arányban, hogy megnyerjem. Az utálat természetes dolog!

Gyűlölet az, amikor valakinek gonoszságból okozok rosszat, nem védekezésből, hanem irigységemből, felsőrendűségi, vagy kisebbrendűségi érzésemből, egyszerűen csak rosszindulatból, stb. A gyűlölet az etika hiányából ébred, és nem ismeri az arányosságot. Tehát két fél konfliktusában az aránytalanabbul válaszoló a gyűlölőbb. Negatív dolog, és visszanyal!

Gyűlöletkeltés az, amikor kritika nélkül, nem konkrétumokra alapozva, hogy miért, pusztán szitokszavakkal bélyegez meg másokat, hogy a többiek utálják, gyűlöljék.
Fejlettebb formája, ha hamis dolgokkal vádolva teszik ezt, de ez a ritkább. Vitában a hamisságot sem tudják megvédeni. Ezért ezekre az a jellemző, hogy kerülik a vitát, ha pedig belekeverednek, csak szitokszavakra, hasbarára futja, konkrétumokra nem! Tevékenységük negatív, gyümölcsük a békétlenség, a boldogtalanság, stb.

A kritika konkrétumokat felsorolva, az igazságot keresve, a vita, a bizonyítás igényével hívja fel a figyelmet azokra, akik rossz dolgokat cselekszenek, vagy próbálja javítani valaki tévedését. Célja a konfliktus megoldása, vagy az igazság megközelítése, nem a bántás. Pozitív és természetes dolog!

Voltaire- "Ha tudni akarod ki uralkodik feletted, elég kiderítened, hogy ki az, akit nem szabad bírálnod."

Hazugság az is, hogy népségek között kriminológiai különbségek ne lehetnének, és az is, hogy ezekről ne szabadna beszélni, és hogy ne lehetne népségeket kritizálni (a magyarokat persze szapulják). Magyarország pedig, mint ahogy a nevéből is adódik a magyaroké, és nem a bevándorlóké. Ha valaki ebben a házban, hazában akar lakni, ezt tiszteletbe kell tartania. A cigány, a zsidó , a magyar érdek nem mindig esik egybe, ilyenkor pedig helye van a szétválasztásnak! Ebben a házban, hazában a magyarság, a magyar érdek kell legyen az első, a prioritás, és nem fordítva! Aki ezt nem így gondolja, az a ház, haza népének, vagyis a magyarságnak az ellensége, és ki kell dobni a házból! A cigányok, és a zsidók is tudják, hogy a magyar nem feltétlenül cigány, és nem feltétlenül zsidó, és hogy ez fordítva sem feltétlenül áll meg, mivel ezek mind más identitások. Aki pedig ezt mégis tagadja az vagy hülye, vagy rossz szándékból teszi!

Ki a magyar?

Hogy ki a magyar, a logika eldönti, mint ahogy azt is, mennyi 2+2 ! A magyar állampolgárság nem jelenti azt, hogy identitásában is magyar valaki, tehát attól, hogy valaki magyar állampolgár, még nem lesz magyar nemzetiségű! A magyar, az elsősorban egy nemzetiség!
A magyarságnak is joga van egyedi népként léteznie, és meghatároznia magát!

Magyar az, akinek legnagyobbrészt magyar az identitása, 100% magyar az, akinek nincs más identitása! Ezenkívül tesz a magyarságért, de nem tesz ellene! Aki a leszármazottját magyarnak neveli, a magyarság megmaradásáért tevékenykedik! Ezek a magyarság kritériumai egyéni szinten, ezért 100% magyar, például Petőfi! Mint csoport, a magyar nép is kevert, mint ahogy minden nép az, mint ahogy minden kutyafajta keverésből kapta genetikai jellemzőit, amelyek aztán megkülönböztetik a többitől!

Nem magyar az, akinek nagyobb részt nem magyar, hanem más identitása van, aki identitását felvállalja, vagy aki nem vállalja fel, de egy kisebbség kulturális vagy nemzeti mozgalmának életében részt vesz, vagy/és egy kisebbségért rendszeresen tesz, vagy dolgozik, érvel, stb.
Ezért cigány, vagy zsidó például Dopeman és Vadai Ágnes, hiszen nem is lehet őket semmiben megkülönböztetni a cigány ill., a zsidó származású cigányoktól, zsidóktól.

Vadkapitalista szintén nem lehet magyar, mert milyen nacionalista (tágabb család közösségében is gondolkozó) az, aki a saját nemzettársát (családtagját) szívatja?! Semmilyen! A szélsőséges individualisták sem gondolkoznak közösségben, így ők is kizárják magukat a magyarok nemzetcsaládjából. Az sem feltétlen magyar, akinek a nagyapja magyar volt, ellenben azzal, akinek szándéka szerint az unokája magyar lesz!

Több, például kettő nemzeti identitása egy embernek csak akkor lehet, ha a másik identitása az adott országban súlytalan, mert abból az etnikumból kevés van, és társadalmilag nagyon gyenge, érdekeiket itt nem tudja a magyarokkal szemben érvényesíteni. Például lehet valakinek magyar és japán identitása, de magyar és zsidó nem! A magyar, és a zsidó érdek ugyanis különböző, a zsidók érdek-képviselete itt erős, ezért döntenie kell, a kettő között. Tehát amikor egy zsidó arra hivatkozik, hogy ő magyar is, akkor hazudik, mert zsidóként kell rá tekinteni! Magyar csak az lehet, aki magyarként viselkedik!

Ki  a zsidó?
A logika eldönti, mint ahogy azt is, mennyi 2+2 .
A zsidó egy nemzeti identitás, bár kétségtelen, van zsidó vallás is.
Zsidó az, akinek zsidó az identitása. Ezenkívül tesz a zsidóságért, de nem tesz ellene. Ezek a zsidóság kritériumai.
Zsidó az is, aki zsidó identitását nem vállalja fel (kriptozsidó), de a zsidóság kulturális, vagy nemzeti mozgalmának életében részt vesz, vagy/és a zsidóságért rendszeresen tesz, vagy dolgozik, érvel, stb.

Ezért zsidó például Vadai Ágnes, hiszen nem is lehet őt megkülönböztetni a zsidó származású zsidóktól.

Egy magyarországi párt, amely nem magyar, de még csak nem is nem kínai vagy ausztrál, hanem egészen véletlenül izraeli zászlókkal vonul. Ugyanakkor nevében nem jeleníti meg, hogy zsidó érdekeket szolgál, vagyis a magyarországi zsidók egyik pártja!

Ki a kriptozsidó?
Kriptozsidó olyan zsidó eredetű személy, akinek tevékenysége arra irányul, hogy a zsidók érdekét szolgálja, de zsidóságát következetesen tagadja, esetleg keresztény templomba jár, gyerekeit is megkeresztelteti, vagy magát "ateistának" vallja, stb... Megjelenése gyakran elárulja származását.
Általában azt lehet mondani, hogy zsidók származásukat illetően szívesen titkolóznak, és kevés közöttük, aki nyíltan és következetesen vállalja hovatartozását. Ez a zsidó mimikri, rejtőzködés része, azaz annak mutatom magam, ami számomra e pillanatban a legelőnyösebb. Például mind az 1919-es "tanácsköztársaság", mind az 1945-1990-es bolsevizmus idején a magas beosztású bolsevista politikus és állami vezető általában zsidó volt, de ezt nem hozták nyilvánosságra. Léteztek ugyan nem zsidó kommunisták és baloldaliak is, ha nem is túl sokan, ezeknek azonban semmi esélyük nem volt a magas beosztásba kerülésre - ezek foglalták el az alacsonyabb szintű vezető helyeket, némelyikük viszont börtönben ment tönkre, pl. Fáy Aladár. Ugyanúgy a zsidó eszmékről mint liberalizmus, anarchizmus, bolsevizmus, globalizmus sem közismert, hogy ezek zsidó eszmék, pontosan a jól bevált mimikri és a zsidó médiamonopolizálás miatt.

A wikipédia, az elsősorban zsidó érdekeket szolgáló lexikon például cikkeinek döntő többségében csupán már nem élő magyarul beszélő zsidókról írja oda, hogy az illető zsidó, és ma élő, nyilvánvalóan zsidó személyek esetén, például a már meghalt zsidók gyerekei, unokái esetén is szinte mindig elhagyja az utalást az illető zsidóságára.
Megfigyelésem szerint gyakran hivatkoznak több száz évre visszavezethető magyar felmenőkre. Ha azonban ez igaz is lenne, akkor sem számít, lásd.:  ki a zsidó részt!

Vissza a tartalomhoz!
A vallásokról

Az hogy valaki miben hisz, illetve valakinek a vallása soha nem lehet érv!

Hazug vallások:

A három nagy világvallásnak nem az emberiség élete, boldogulása a célja, hanem Isten imádata, és a szórakozása, amelyhez az ember csak eszköz. Ezen alaptételből adódóan válik a vallásból terrorista filozófia.

A muszlim vallásnál a legfontosabb a vallás terjesztése, és uralma (hódítás), a zsidónál  a zsidó nép (hódítása), a keresztényeknél az uralom, a hódítás elfogadása, és mindhárom vallásnál Isten imádata, és a szórakozása fontosabb az embernél.

Mivel nem az ember, és a boldogsága az elsődlegesen fontos, nem az a cél, így a látszólagos erkölcsi prédikációk ellenére, a vallás könnyedén felülírja, és háttérbe szorítja az alapvető etikai értékeket, vagyis az igazság keresését, a jóságot, szeretetet, igazságosság gyakorlását, a józan észre törekvést, és az arányosság betartását.

Mégpedig úgy, hogy hazug módon összemossák a hitet, Istent, és az alapértékeket. Olyanokat mondanak, hogy isten a szeretet, meg isten az igazságosság, stb.
Valójában ezek külön dolgok:
A hit, és a vallás két különböző dolog!
A hit és a bizonyosság is két különböző dolog!
A vallás, és az etika is két különböző dolog. Etika szintén létezik vallás, és istenhit nélkül is!
A szeretet, és Isten is két különböző dolog, szeretet is létezik vallás, és istenhit nélkül is!
Ugyanígy, az összes alapérték is létezik istenhit nélkül is, tehát isten, és az alapértékek különböző dolgok!

Miközben Istent azonosnak tekintik az alapértékekkel,  azokról valójában elterelik a figyelmet, ami könnyebbé teszi, hogy a vallást egyesek az uralkodásra tudják használni, és az alattvalóik pedig vallási fanatikusként (érzelmi lényként) el tudnak követni igazságtalanságot, aránytalanságot, vagy akármilyen rosszat,  emberiségellenes, és háborús rémtetteket is.

Egy vallásban csak a laikusok számára vannak ellentmondó parancsolatok. Azt kell nézni melyik inkább a cél, és melyik inkább az eszköz, és a cél írja felül az eszközt!

 A vallásokban az Isten és a szórakozása a fő cél, az ember, és minden más csak eszköz!

Az egyik legfontosabb etikai elv, miszerint minden ember szabadsága, csak a másik szabadságáig terjedhet, azon az alapon, hogy Isten, és a szórakozása fontosabb mint az ember, nem tud érvényesülni! Ebből adódik az, hogy a vallás terrorhoz vezet!

Elsősorban érzelmi lény vagy, és csak utána értelmi! Ezért az értelemre kell koncentrálnod!
Leginkább az érzelmeiden keresztül akarnak átverni, és félelemkeltéssel akarnak irányítani!
Ezen kívül az örök élet, és egyebek ígéretével is jó eséllyel kalkulálnak a kapzsiságodra, ...
Vajon levágnák-e a fejeket, ha nem azt kiáltanák közben, hogy isten a legnagyobb, hanem azt, hogy az igazságosság, szeretett, a józan ész, az arányosság betartása a legfontosabb, és ha nem istenre, hanem az alapvető etikai értékekre koncentrálnának? Aligha!

Elsősorban ne Istent keresd, hanem, az etikai alapelveket gyakorold, ez legyen a cél, és ne feledd el, a vallások isteni eredetének hitelessége egyenlő a nullával! Minden ami írva, és prédikálva van, embertől származik! A szent könyveket emberek írták, és a vezető réteghez tartozók döntötték el, hogy mely szövegeket ítélik meg Isten szavának (kanonizáció).
Egyedül az etika az, amelynek a célja az általános emberi boldogság feltételeinek a biztosítása, és nem a vallások, amelyeknek a deklarált célja a Isten, és a szórakozása, a valós pedig a hatalom, és a pénz!
Az etikai alapértékek hiánya miatt lett pokol a föld, így az ember számára ezek az értékek még Istennél is fontosabbak, ráadásul  isten által sem felülírhatóak, hiszen ha megteszi, akkor már nem beszélhetünk istenről! Legalábbis, ha istent pozitív, jóságos lényként definiáljuk, különbnek, mint amilyen az ember lehet, hiszen a rossz istent nem istennek, hanem sátánnak nevezi a modern ember.
Azok a vallások így eleve hamisak, amelyben az Isten fontosabb,  mint az ember, és mint az etikai alapértékek!

 A vallásos ember nem csak azt tudja biztosra, hogy van isten, hanem azt is, hogy mit mondott.  Az ateisták is, elsősorban érzelmi lények, és csak utána jön náluk is az értelem, de talán egy fokkal racionálisabbak. Bár  a legtöbben ők is hisznek titokban valamiféle istenben, ha nem is vallásban,  főleg egy zuhanó repülőgépen, mert az ember túl kicsi, és gyenge a természet szeszélyével szemben, hogy ne személyesítse meg, és ne  könyörögjön hozzá, ha már nincs kihez....

Kedves hittérítők!
A kinyilatkoztatás még nem alátámasztás, így kérlek, támaszd alá  logikai struktúrával az állításodat!
Azonban a logika szabályai szerint, olyan premisszákat kell használnod, amiket mindketten elfogadunk valóságnak, és azokból kell hogy levonj helyes konklúziót! Ha nem tudod olyan premisszákból felépíteni a logikai struktúrádat, amelyeket én is elfogadok igazságnak, akkor a konklúziódat nem tudom, és nem fogom elfogadni!
Egyszerűbben megfogalmazva, nem érvelhetsz se Istennel, se Jézussal, se a Bibliával, hiszen ezeket én nem ismerem el valóságnak.

Ha én azt állítom, hogy éjszaka nálam járt Isten, és azt üzente neked, hogy a havi jövedelmed 10%-át utaljad át a számlámra, akkor megteszed? Valószínűleg nem, hiába toldom meg a kinyilatkoztatásomat azzal, hogy én a pénzből olyan dolgokat fogok csinálni, ami istennek tetsző, az embereknek hasznos, és ezt maga Isten mondta, akár több oldalon át hasonló dolgokkal megtolva, mégis ki fogsz nevetni, és a beszédemet humbuknak fogod tartani... Legalábbis jobb esetben, mert rosszabb esetben tényleg átutalod a pénzt...

A biblia hitelességét
leginkább azzal támasztják alá, hogy törtelemkönyvként is működik, hiszen régészeti feltárások támasztanak alá, több személy és város létezését.

De vajon ez mennyire releváns Istennel és a hittel? Bizonyítja-e, hogy egy várost például Isten parancsára, vagy csak arra hivatkozva, vagy tök más okból pusztítottak el? Nem!  Ha ma valaki leírja 1956-os forradalom történetét, egyébként már az is nagy mértékben különbözik, attól, amit 30 éve tanítottak, és vajon ha azt állítja közben, hogy Isten mondta az oroszoknak, hogy törjék le a forradalmat, akkor azt el kell fogadni, hogy valóban Isten mondta, mert valóban volt valami fegyveres izé 1956-ban? Nem! Az, hogy a Biblia leír történelmi eseményeket, személyeket és városokat, nem bizonyítja azt, amit teológiailag állít! Azzal semmilyen relevanciában nincs is. Ráadásul rengeteg helyen meg pont nem támasztja alá a tudomány a Bibliát, természetesen ezt valahogy nem veszik észre a hívők.

A másik, hogy a biblia nagy részét lehet azonosítani a korábbi sumér vallási történetekkel, ami azt bizonyítja, hogy  a zsidók a sumér vallási iratokat átvették és zsidó szemszög szerint átírták!

 Ezenkívül azt állítják, hogy a bibliát nem írták át, azonban elég csak a héber nyelvű, és a mai keresztény bibliák tízparancsolatára rátekinteni! Nem is fogsz ráismerni, úgy átírták!

Azt is állítják, hogy a Biblia koherens, ami nem igaz, mert tele van ellentmondásokkal! Az Újszövetség pedig tényleg egészen más, mint az Ószövetség!

Kanonizáció:
A Biblia különböző írások összeválogatásából jött létre!

"A kanonizáció kifejezés azt jelenti, hogy az egyház elismerte az egyes iratok isteni ihletettségét (Isteni eredetét) és ezzel a kánonhoz való tartozását.
Azt, hogy mit tekintettek Isten által sugalltnak és mit nem, tehát papok döntötték el!
"A zsidók és a keresztények egyaránt azt vallják, hogy a Biblia tanítása szerint Isten kiválasztott „szent embereit”, a prófétákat használta fel arra, hogy az emberiségnek szóló üzeneteit tolmácsolják. "
https://hu.wikipedia.org/wiki/Bibliai_k%C3%A1non

Hogy mi alapján döntötték el, hogy az adott írás Istentől származik?
Az ószövetség esetében:
"A hívők - akik az igazi Izráelt alkották a nép között - felülről kaptak világosságot, a Szentlélek világosította meg őket, hogy felismerjék az ihletett írásokat és kialakítsák belőlük azt a gyűjteményt, amelyet mi is átvettünk tőlük, amely számunkra Isten szava, miután maga Jézus is határozottan elismerte mint ilyet. "
http://biblia.hu/bevez/kanfoly.htm
Ez pedig humbuk!
Az Újszövetség esetében meg állítólag logikusan is próbálták megszűrni.
Hogy politikai megfontolások is szerepet játszottak, azt sem lehet kizárni.
Tehát emberek döntötték el, hogy az emberek írásai közül mi származik Istentől, és mi nem!
 A Biblia kanonizációja a 397-es III. Kárthágói Zsinaton zárult le
A ma ismert keresztény Bibliába az egyházatyák által kiválasztott négy evangélium (Máté, Márk, Lukács, János evangéliuma) került. Ezekkel együtt közel harminc különböző – sokszor a keresztény erkölcsnek, életigenlésnek ellentmondó, gyakran gnosztikus – evangélium is létezett."
A Jamniai zsinaton Kr. u. 90 körül megszületik a zsidó kánon. Elfogadták a protokanonikus könyveket, a deuterokanonikusokat nem. Ezt veszi át később a protestáns egyház az Ószövetség tekintetében. A katolikus egyház kanonizálta a deuterokanonikus könyveket is.
https://hu.wikipedia.org/wiki/Biblia
A hagyomány szerint körülbelül negyven személy írta a Biblia könyveit; voltak közöttük papok, királyok, orvosok és egyszerű közemberek is.
Van-e a valójában  Bibliában bizonyíték arra, hogy Istentől és nem embertől származik? Nincs!

A kereszténység a zsidók trójai falova!
Minden értelmes közösség nem engedné be, illetve kirúgná az olyan ideológiával érkezőket, akik őket szolgává akarnák tenni, majd ki akarnák irtani. Ha azonban előbb egy olyan vallást terjesztenének a közösség részére, amely azt állítaná, hogy a zsidó az előzménye, és az alapja, és csak utána jelennének meg a zsidók, akkor a zsidók ellen a közösség már nem, vagy nehezen lépne fel, mert akkor a saját vallásuk alapját kellene megtagadniuk, vagyis a saját vallásukat felszámolniuk, amely már az identitásuk részévé vált. A kereszténység így trójai falóként működik, függetlenül attól, hogy ez szándékos vagy csak így alakult.

A kereszténység rákényszerítése a magyarságra!
 A római birodalom nem tűnt el nyomtalanul, hiszen a gazdag emberek nem szegényedtek el. A vagyon hatalom, és a hatalmukat az igen hatékony vallási köntösbe bújva gyakorolták tovább. Ha pedig sok embert szervezel magad alá, az hatalom, a hatalom meg pénz. Tehát a vallás igen jó üzlet!
A kereszténységet úgy terjesztették a kor bilderbergesei, mint ahogy ma az EU valódi irányítói a liberalizmust (más neveken vadkapitalizmust, képviseleti demokráciát, stb.). Aki nem hódolt be nekik, azt támadták, viszont támogatásukkal könnyebben uralkodtál egy nemzeten, csak fizetned kellett nekik az adót!
 István egyházi ügynök volt, mint ahogy most Orbán, Gyurcsány, Bajnai, stb. az EU-t vezető bilderberg -csoport ügynöke. Hasonlóan bevitte az országot az akkori EU-ba, a katolikus egyházba, aminek ugyanaz volt a célja, vagyis a gyengébb kizsákmányolása, és ez is lett az eredménye is.
Sokan azt állítják, hogy felismerte, hogy ha nem lettünk volna adófizetői a szeretetet, jóságot, toleranciát, és békességet papoló Rómának, akkor pusztítottak volna.
Ez erősen vitatott, hiszen  rabszolgaként is pusztítottak!
Mint ahogy ugyanígy pusztulunk a jóságot, toleranciát, és békességet papoló EU alatt is.
István utódját Orseolo Péter szintén egyházi ügynök személyében jelölte ki. Idézett ettől a "magyar" királytól:
„Vendég telepesekkel árasztom el Magyarország földjét, és a magyarok szolgák lesznek saját hazájukban.”

Vissza a tartalomhoz!
A fehérek eltűnéséről

Nyilván több tényező is közbejátszik, a reklámoktól az értékrend változásán (amit a köztes paraziták terjesztenek a nemzet testében) , és azon keresztül, hogy túl jól élünk, egészen az abortuszig sok minden kitárgyalásra került, de azt gondolom, hogy a sok fától nem látjuk az erdőt! Arra kérem az olvasót, hogy nézzünk az emberiségre kívülről, mint amikor mi szemlélünk egy egérpopulációt, és nézzünk magunkra egy földönkívüli szemével, hogy a fundamentumot is megtaláljuk! Ezen célból írjuk egymás alá a biológiából, statisztikából, gazdaságból ismert releváns alapvetéseket!

1. A felmérések szerint a fehérek több gyermeket szeretnének, mint amennyi aztán sikerül.

2.Az ember is része a természetnek, ugyanazon általános szabályok vonatkoznak rá, mint a többi élőlényre!

3.Nem ismerünk a világegyetemben olyan populációt, amely azért tűnt volna el, mert túl jól élt!

4. Minden alapja az energia, és az erőforrások, az élet, és a reprodukció alapja is ez! Erőforrások első körben természeti kincsek, mint energiahordozók, ásványok, termőtalaj, stb. és második körben társadalmi erőforrások, pl. termelőeszközök, tulajdon, fegyver, humán munkaerő, ész, stb.

5. Egy populáció méretét mindig az határozza meg, hogy mennyi az erőforrás igénye, mennyihez jut hozzá, és milyenek rá a kilátása.

6.A fejlettebb populációk előforrásigénye sokkal nagyobb, mint a fejletlenebbeké. A fehérek erőforrásigénye sokkal nagyobb, mint a színeseké.

7. A világ országaira tekintve általában az figyelhető meg, hogy a gazdaságilag fejlődő országok népessége nő, a már fejlett (vagyis már nem fejlődő) országokban a népesség stagnál, majd csökken.

8. A legfontosabb erőforrás az ember életében a lakhatás, avagy a fészek! A lakáshoz juttatás, vagy elvesztés, és a reprodukció grafikonjai szintén egybeállnak (korrelálnak). Ahol az embereket lakáshoz juttatják ott nő a populáció, ahol kilakoltatások vannak, ott csökken.

9. A kutatások szerint a fehérek társadalmaiban a fejlődő szegények, amely alatt leginkább a színeseket kell érteni, és a jobb módúak, illetve a gazdagok szaporodnak, és a középosztály nem szaporodik, sőt, gyakorlatilag a nullához közeli a reprodukciós mutatója!

10. Invazív akkor lesz egy csoport a másikkal szemben ha az előforrásigényét jobban ki tudja elégíteni, ha segélyezik, ha rövidebb a generációs ideje (fiatalabb korban szül) Tehát ha az egyiktől elvonnak javakat (akiknek ráadásul magas az előforrásigényük, és a másiknak adják akiknek ráadásul alacsony, akkor a segélyezett kiszorítja a segélyezőt.

11. Ha túlszaporodás van, és csak egymástól tudják elvonni az erőforrásokat, akkor a kívülről való betelepítés kicseréli az őslakosságot.


12. Valójában az az ország fejlődő, ahol a gazdasági termelékenység mutatója növekszik, és ahol ez stagnál, az a fejlett. A gazdasági termelékenység arra utal, hogy egy fő mennyi pénzt tud előállítani egységnyi idő alatt, de ez megtévesztő fogalom, mert sokkal inkább azt tükrözi, hogy mennyi erőforrással rendelkezik. Az erőforrások ugyanis termelőeszközöket, tulajdonrészt, katonai hatalmat, szellemi tőkét, stb. is jelent. Két azonos természeti erőforrásokkal rendelkező ország között a társadalmi erőforrások adják azt, hogy mekkora a gazdasági termelékenység.

13. A föld népessége az előrejelzések szerint kb. 2040-ig nő, de az okot, hogy mi állítja meg szerintük ezt a növekedést, nem szokták nagy dobra verni. A kutatók ugyanis kivétel nélkül azt állítják, hogy akkor áll le a a népességnövekedés, amikor már a föld erőforrásai nem elégítik ki a népessége igényeit.

A természeti erőforrásokról, és a föld lakosságáról. Idézet az olajhozamcsúcs Wikipédia oldaláról:

"Az egész harmadik világ népességére nézve ez mintegy 4-4,5 milliárd ember halálát jelentheti majd, körülbelül 2040-ig bezárólag."

Idézet Hetesi Zsolt fenntartható fejlődés és erő-forráskutató írásából:
"Ha az olvasó 1960 után született, elég jó esélye van arra, hogy erőszak, járványok, vagy éhínség végezzen vele."
"Ez, és az erőforráshiány, óhatatlanul zavargásokkal jár majd, így nyugaton is számítani kell 50% emberveszteségre, ez kb. 700 millió fő."
"A legrosszabb forgatókönyv, a bukás:
Az iszlám és a nyugati életfelfogás közötti szakadék mélyül, a két világ közötti súrlódások, és összecsapás egyre hevesebb. A szélsőséges iszlám erők elérik a céljaikat, bizonytalanná teszik a fejlett világ olajellátását."
"A csökkenő népességű országokba a bevándorlás ellenőrizhetetlenné válik"

14. 2040-ig a fejlődő országok nem fogják tudni gazdaságilag, társadalmilag utolérni a fejlett országokat. Sőt, a legtöbb fejlett ország fejlődése is egyre kisebb mértékű, ahogy közelednek a túlszaporodási ponthoz, vagyis ahhoz a ponthoz, amikor az erőforrások mennyisége már nem támogatja a populáció növekedését. Ekkor, ha születik egy családban egy gyerek, akkor egy másik családban már nem tud megszületni. Átmeneti időszak, ha az egyik gyermeket el tudják küldeni egy másik területre, egy másik társadalomba ahol egy másik gyerek megszületését fogja akadályozni (elvándorlás-bevándorlás). Ezzel a fejlődő populáció terjeszkedik, a fejlett elpusztul.

Az hogy melyik családban szülessen gyerek, melyikbe ne, így végső soron politikai döntés, és szabályozás! A fehérek a második világháború után népességrobbanáson estek át, ami talán egy kicsit túl is lendült, de ez nem okozott volna még problémát. Igaz, hogy , fejlett társadalmaikra nagy hatással voltak az olajválságok, 1973, és 1979 de ez csak a populáció létszámának a korrigálásához, csökkenéséhez vezetett volna, nem a kihaláshoz. Nyugaton azonban bizonyos körök kitalálták éppen a népességrobbanás után, hogy kevés a munkaerő, ezért vendégmunkásokat kell behívni. Ez persze nem volt igaz, ezért ebből munkanélküliség lett. Ezután a multikulturalizmus jegyében telepítették be a színeseket a fehérek életterébe, akik nem tudták korrigálni a így a populációt, mert így az folyamatosan túl volt lőve. Amikor megbukott a multikulturalizmus baromsága, akkor jöttek azzal, hogy a menekülőknek segíteni kell, ma pedig már nyíltan kimondják, hogy nem akarják azt, hogy a fehérek a saját területükön többségbe legyenek, sőt, néha kimondják azt is, hogy a fehéreket ki kell irtani, minden következmény nélkül... Hazánkban 1980, a második olajválság után kezdődött a korrekció, de a "rendszerváltás" után alakították ki számunkra azt, hogy a hazai színeseknek is el kell vonni a fehér középosztály javait, ennek a szellemi lerakata itt eleinte a zsidók alkotta Galamusz-csoport volt.
Összességében a fehér őslakos populáció középosztályának az erőforrásigénye sokkal jobban nőt (pl. elvárás lett a nyolc osztály helyett a diploma), mint ahogy az erőforrásai ezek kielégítésére bűvöltek, sőt, ennek a csoportnak, amely nem mellékesen a társadalom gerince, az életminősége már folyamatosan romlik. A betelepítéssel, és a színesek felemeléséhez az fehér középosztálytól, valamint a gazdagokhoz további erőforrásokat vontak el, a fehér őslakos középosztály így nem tudja kielégíteni az előforrásigényét, ezért pusztul elsősorban, és nem azért, mert túl jól él, vagy az öngyilkosság kultúrájának a terjesztése miatt. A fejlődő színesek, illetve a bevándorlók (legyenek akár fehérek egy gazdagabb országban), akiknek még bővülnek az erőforrásai, illetve akik gazdagabb társadalmakba vándorolnak viszont szaporodnak.
Ez pedig láthatóan tudatos politikai vonal eredménye, hiszen a folyamatok a tudomány számára, sőt a józan ésszel megáldott ember számára is köztudottak. A tudomány több száz éve tisztában van azzal is, hogy egy globális túlszaporodás második körben az emberiség nagy részének a megsemmisüléséhez is vezet.
Mégis, a politika a mai napig nem beszél arról, hogy a színesek szaporodását le kell állítani, ezt nem jelöli ki célként, ilyen programokat nem indít, Afrikát és a cigányságot nem születésszabályozási programokkal akarják segélyezni, hanem ellenkezőleg, ezt a felvetést tiltják, és kutakkal, ingyen vízzel, stb. és a fehér társadalmakba való bevándorlást támogatásával, valamint fehérek a színesek segélyezésére kényszerítésére törekednek.

Én a magam részéről már húsz éve is kérdezgettem például UNICEF agitátorokat, hogy miért kutakat építenek, miért nem családtervezési programokkal segítenek. Hiába vezettem le nekik azt, hogy ez hová vezet már akkor, soha nem kaptam a rasszistázáson kívül választ! Ez az egész most már teljesen nyilvánvalóan, és tagadhatatlanul egy tudatos hadművelet!
Beigazolódik, az igazságunk, sőt, azt már egyre kevésbé tagadják, és már nyíltan akarnak kiirtani!

A reprodukció leginkább ma is az erőforrások kérdése, mint ahogy mindig is az volt!
A fehér középosztályt lakáshoz kell juttatni, a javaikat pedig nem szabad a gazdagokhoz, és a színesekhez elvonni! A színesek szaporító jellegű segélyezését be kell fejezni, illetve minden segélynek a feltétele az legyen, hogy nem szaporodik (más erőforrásain), a bevándoroltatást, és a megélhetési gyerekgyártást meg kell akadályozni! Mindenek előtt pedig rendszert kell váltani, mert ebben ezek nem valósulhatnak meg!

Gróf Széchenyi István az alsó tábla 1844. április 24-i kerületi ülésén mondott beszédének részlete:

„Egy bárkában ülök és abban van a gyermekem és másnak a gyermeke, és a bárkába bejön a víz, s előttem apodictice áll, hogy a két gyermeket benn nem tarthatom. Az igaz, hogy ha a magamét lököm ki és a másikat benn tartom, azt az újságban fogják hirdetni. De én bizony inkább a magam gyermekét tartom benn és a másikat lököm ki. E tekintetben tehát a liberalizmus egyenesen a nemzetiség rovására történik. És ez nem vélekedés, mert apodictice számszerűleg is be lehet bizonyítani, hogy minden ilyenféle kedvezés csorba a nemzetiségre nézve.”
Vissza a tartalomhoz!

Azoknak, akik állításuk szerint nem politizálnak!

Minden felnőtt, választójoggal rendelkező egyén politizál, akkor is ha nem megy el szavazni, mert az is egy politikai viselkedés, amivel befolyásol. Azért nincs olyan, hogy nem politizálok, csak olyan van, hogy nem tudatosan, hanyagul politizálok. A felelősséget tehát nem tudod lerázni magadról! Amikor hanyagul politizálsz, akkor azzal azt mondod, hogy nem érdekel mit csinálnak másokkal, az sem, hogy velem mit csinálnak.

" Ha a bölcs és becsületes polgárok lemondanak arról, hogy saját maguk irányítsák a polisz életét, akkor az lesz a büntetésük, hogy ostobák és gazemberek fognak uralkodni rajtuk" 

Platon 

Hogyan folyhatok bele a politikába, és válhatok szakértővé?


Tedd a fordítottját annak, mint amit eddig tettél! Hallgasd meg a környezetedben lévő embereke politikai nézeteit, de ne csak azokét, akik szimpatikusak, hanem akik nem azok, vagy akikről azt gondolod, hogy bolondok! Tőlük fogsz a legtöbbet tanulni! Vitatkozz velük, de ne legyőzni akard őket, hanem egy olyan stratégiát használj, amelyben együtt keresitek az igazságot! A vita nem veszekedést jelent, hanem az érvek ütköztetését, ezért az ember még saját magával is vitatkozhat. A tiltott politikai honlapok híreit is olvasd el!  Több oldalról tájékozódj, hallgasd meg mindegyik felet, de úgy, hogy közben próbáld meg az érzelmeidet kizárni, és helyette a logikádat használd! Lehet, sőt, valószínű, hogy egy nagyon unszimpatikus ember fogja azt bizonyítani, hogy 2+2=4, míg egy igen szimpatikus azt, hogy három, de mindig annak adj igazat, aki az állítását meg tudja védeni, alá tudja támasztani, bizonyítani tudja. Ezután ne félj megváltoztatni valamiről a véleményedet, mindig a legerősebb álláspontot képviseld! Rövid ideig sokszor kell változtatnod a véleményeden, de hamar azt fogod észrevenni, hogy a te érveid egyre erősebbek a partnereidnél, és egyre szilárdabb a politikai látásvilágod. Ha így teszel, akkor pár hónap múlva magasan okosabb leszel az átlagnál, egy-két év múlva pedig szakértőnek fognak gondolni! A tudásodért pedig,ha szeretni első körben biztosan nem, de tisztelni fognak a társaid, a világra pedig erősebb befolyásod lesz.


Vissza a tartalomhoz!
Segíts! 
A felvilágosításhoz, az új rendszer kidolgozásához, megismertetéséhez, a pártalapításhoz, stb.
kérjük a segítségeteket! Minimum azt kérjük, hogy oszd meg ismerőseiddel ezt az oldalt!

Vissza a tartalomhoz!