2016. július 28., csütörtök

Etikus Társadalom

            

Az Etikus Társadalom több, jobb, mint a demokrácia.
A demokráciában egy gazdag ember, vagy csoport érdekei érvényesülnek, az etikus társadalomban a józan ész. A hatalom meghackelése (vér, háború nélkül):
Csinálni kell egy pártot, amelynek az egyetlen programja a rendszerváltás. Amíg nem szerzik meg hozzá a kétharmados többséget a választásokon, addig nem ülnek be a parlamentbe, és semmilyen más székbe, valamint semmilyen juttatást nem vesznek fel. Ha megvan a kétharmad, a résztvevők kormányon kialakítják az új rendszert, de addig sem vehetnek fel több pénzt, mint amennyit civilként kerestek, majd feloszlatják magukat és az országgyűlést, és bevezetik azt. A pártnak nincsenek vezetőik, akik balesetet szenvedhetnének, csak alkalmazottai. Vezérek helyett vezérelv van, amit mindenki követ. Mindent a megváltoztathatatlan alapszabály rögzít. A párt tagjainak ezt el kell fogadniuk. A párt alkalmazottairól közvetlenül a teljes tagság dönt, ez is megakadályozza, hogy beépített ügynök szabotáljon!

Gyakorlat:

Korlátozzuk a pénzt, mint hatalmat, illetve a korrupciót:Képviselők, kormánytagok, fontosabb tisztviselők, vagyis a nép alkalmazottainak a kiválasztása négy évente történik, mint eddig is :

A kormányba a miniszteri, a képviselői, illetve a fontosabb tisztségviselői állásokra bárki pályázhat, aki rendelkezik a szükséges végzettségekkel, és megfelel a követelményeknek.
Ezek a követelmények ma is rögzítve vannak, ez a kiinduló pont.

A pályázók közül sorsolással lesz kiválasztva az alkalmazott.
Az alkalmazott leváltását, megfelelő támogatottsággal háromnegyed évvel a kiválasztás után bármikor kezdeményezni lehet! Személyekről ekkor szavazunk!
 A miniszterelnöki, és köztársaság elnöki pozíció megszűnik, a külföld felé a külügyminiszter tart kapcsolatot.

Az etikus társadalomban a kormány, és az országgyűlés független egymástól, nincs garantált kormányzati többség, és nincsenek pártok.

Biztosítjuk, hogy a józan ész érvényesüljön:

-A parlament a honlapján egy fórumot biztosít, ahol az ügyeket fel lehet hozni, képviselőket meg lehet keresni, a képviselők is megkérdezhetik a választókat, és szavazásokat, népszavazásokat is lehet kezdeményezni, ha megfelelő támogatót gyűjt a kezdeményező. Itt  lehet aztán ezen ügyeket kitárgyalni, az érveket, és ellenvéleményeket is ütköztetni (igazságkereső vita). Az adminok biztosítják, az igazságkereső vita (racionális vita) szabályainak a betartását, és nem engedik meg az érvelési hibák tudatos használatát sem.. A polgár számára az információk leginkább ebből a fórumból szerezhetőek be. Azon ügyekről, amelyek a parlament online szavazati fórumrendszerén szavazás előtt állnak, a médiumok újságírói már nem szerkeszthetnek vitaműsort, beszámolhatnak a vitáról, linkelhetik a fórumot, de a véleményüket, és érveiket csak ott fejthetik ki, mint egyek a sokból. Amikor a topic adminja látja, hogy új érvek már nem kerülnek elő, a felmerülteket pedig kitárgyalták,  felkéri a véleményvezéreket, hogy külön-külön dolgoznak ki tesztkérdéseket. Mindkét fél olyan kérdéseket akar majd feltenni, amelyet az azonos véleményen lévők tudnak, az ellentábor viszont kevésbé, így arra kényszerítik a választókat, hogy mindkét tábor véleményét, érveit megismerjék. A szavazópolgárnak a szavazat előtt ki kell töltenie ezt a tesztet, és ha megfelelő eredményt ér el, csak akkor lesz a szavazata érvényes.

-Nem érvényes az a szavazás, amely tárgyát nem tárgyalták ki, az ellenérvek, érvek, adatok nem kerülhetnek azonos mértékben megismerhetővé!

-Akinek nincs otthon számítógépe, amíg nem lesz (nemsokára amúgy mindenkinek lesz internetes hozzáférése), addig annak:

-Az önkormányzatoknál kell biztosítani minden szavazópolgár számára a szavazáshoz szükséges feltételeket.

-A tesztkérdések titkos adatnak minősülnek, a szavazópolgárokat titoktartási kötelezettség köti! Ennek a megszegését igen keményen kell büntetni, ugyanúgy, mint ahogy a polgárokat most is számos szakmai területen titoktartás kötelezi.

-A választás nem lesz titkos, csak nem lesz nyilvános. Ez alatt azt kell érteni, hogy a számítógépes rendszerbe névvel, stb. kell bejelentkezni, és a rendszer rögzíti azt, hogy mit szavazott a polgár. Ugyanakkor ehhez az adathoz csak olyan szervek, és civil szervezetek férhetnek hozzá, egyének, akik erre felhatalmazást kapnak abból a célból, hogy a választások tisztaságát vizsgálják. A választópolgárt meg tudják kérdezni, valóban szavazott, és úgy, ahogy az rögzítve, számolva lett!

-Csak az online szavazórendszer fórumán keresztül, csak írásban, transzparensen (mindenki olvashatja) lehet ügyekkel megkeresni a képviselőket, tisztségviselőket, az egyéb esetek korrupciónak minősülnek.

-Ahogy a hatóságok ma próbavásárlást végeznek, úgy bevezetjük a próba korrumpálást is. Így a tisztségviselő nem tudhatja, hogy nem-e ellenőrzés okán próbálják meg, ami komoly visszatartó erő. Másrészt a korrupcióra hajlamos egyéneket evvel a módszerrel könnyebben ki lehet szűrni.

-Az alkalmazottaink, vagyis a fontosabb tisztségviselőink fizetéséről ebben a rendszerben az emberek dönthetnek, és nem saját maguk határozzák meg azt.

-A rendszer nem merev, mivel a józan ész érvényesülni tud, folyamatosan javítja, és fejleszti, alakítja önmagát, illetve képes alkalmazkodni.

Média:
A média jelenleg egy hatalomgyakorlási eszköz, ezt mi felszámoljuk!
A média feladata az etikus társadalomban a tisztességes tájékoztatás, és nem a befolyásolás!

Már most be kellene vezetni, hogy a nép szavazást kezdeményezhessen egy-egy médiumról, annak megítélésére, hogy befolyásoló tevékenységet végez-e! Amennyiben elmeszeli a nép, akkor a bukott médiumot fel kell számolni, állami társaság esetén pedig újra kell szervezni, a munkatársak, és a felügyelőszervek vezetőinek a lecserélésével.

A tisztességes médium ismérvei:
-Nem befolyásol, kizárólag tájékoztat!
-Minden fél érveit pontosan feltünteti.
-Egyik érvet, illetve érvelőt sem minősíti!
-Híreket nem hallgat el! Vagyis nem kedvez egyik oldalnak sem a hírek megjelenítésénél.

Jelenleg a média szereplői általában  nem tisztességesek, hanem bűnözők!
Az etikus társadalomba, ahol a szavazat tudáshoz van kötve, a bukott médium finanszírozóit, tulajdonosait, vezetőit, főszerkesztőit, szerkesztőit, újságíróit eltiltják a médiában való részvételtől, és esetleg egyéb büntetésben is részesülhetnek.

Az etikus gazdasági rendszer:
Az élet zárt rendszer, amelyben mindennek megvan a korláta. Az alrendszerek egymásra hatnak, és egymást szabályozzák. Az életre a legnagyobb veszély az, amikor ebben a zárt rendszerben valami elszabadul a korlátaitól. A gazdagok gazdagságának korlátot kell szabnunk...   Ha a döntések nem dominancia, hanem a józan ész, illetve az etika alapján születnek, és a pénzt mint hatalmat kizárjuk, vagyis a korrupciót ténylegesen kizárjuk, akkor a gazdaság is jó irányba alakul...

Jelenleg:
A hatalom a pénz, amelynek a legnagyobb hadereje nem a rendőrség, és nem a katonaság, hanem a filozófusok, és a média, a legerősebb fegyvere pedig nem az atombomba, hanem a hasbara (kommunikációs hadviselési technikai, és taktikai csomag)!

Jelenleg a politikusok kizárólag érdekcsoportok támogatásával kerülnek pozícióba (nyeréshez pénz kell), és ezt a támogatást nekik viszonozniuk kell (tehát valójában ennek a rendszer a korrupció a lényege, arra épül), alsóbb szinten pedig rokonok, barátok kerülnek bársonyszékekbe. Ezt az etikus társadalmi rendszer kizárja!

Jelenleg a globális hatalom a legfőbb hatalom, mert náluk van a legtöbb pénz. A lokális hatalom lehet totálisan helytartó jellegű (balliberális), de sokszor függetleníteni is próbálja magát, több kevesebb sikerrel (álnemzeti). A függetlenedés része a saját gazdasági birodalom kialakítása, amikor a lopott pénz egy részét visszafordítják a hatalmuk megszilárdításába, de mivel a helyi hatalom akkor is gyengébb, mint a globális, a lényeges dolgokban, maximum kommunikációs szinten állnak ellen (műszabadságharcok). Bár ilyenkor ügy tűnhet, próbálgathatja, feszegeti a határait, de ha nem hülye, akkor nem lépi túl azokat. Ha túllépi, akkor a globális hatalom akár nyílt háborút is indít ellene! Ezért hosszú távon a globális hatalom akarata érvényesül. A globális hatalom általában rosszabb, mint a lokális, mert a lokálisnak inkább a parazitizmus, a globálisnak ellenben most már inkább a kiirtás a célja.

Mi nem megváltót, de még csak vezetőt sem keresünk, hanem alkalmazottat. A vezetőt könnyen lehet korrumpálni, és így könnyen félre is vezeti az embereket.
Mi alkalmazottakat keresünk, akik a napi, illetve a kevésbé lényeges ügyeket viszik, de a fontosabb kérdésekben nem ők döntenek.

A jelenlegi rendszerben a pártok a remény, és a választás illúzióját nyújtják a választóknak, hogy egy másik jobb lesz. Nem a választók befolyásolják a pártokat, hanem azok, illetve rajtuk keresztül a gazdasági elit az embereket!  Valójában csak megosztják a választókat, az elitet szolgálják ki, akikhez vezetőik csatlakozhatnak. A pártok a konkurens pártokkal szemben olyan gyűlöletet gerjesztenek, hogy a szavazóik egyfajta sportszurkolókká, vagy pártkatonává válnak, és hajlandóak áldozatokat (feladják érdekeiket, akár életüket is feláldozzák) is hozni azért, hogy a gyűlölt oldalt legyőzzék. Sokszor még a közösségük, népük, hazájuk ellen is tesznek, amennyiben éppen az a párt van hatalmon, akit gyűlölnek, hogy azok ne legyenek sikeresek, és elveszítsék a következő választásokat.
A képviselőknek pedig fogalmuk nincs miről szavaznak! A szavazás előtt a pártigazgató bekiabálja nekik, hogy igennel vagy nemmel kell szavazni. Ha nem a pártvezetést képviseli, hanem a választókat, akkor pénzbüntetéssel sújtják, és a következő választásokon nem indítják, vagyis elveszíti az egzisztenciáját. Jelenleg a képviselők teljesen feleslegesek, a parlamenti munka pedig csak színjáték, és cirkusz!
Ezt az etikus társadalom rendszere kizárja!

Ma üzletemberek, és egyéb érdekcsoportok a nyilvánosság kizárásával keresik meg a döntéshozókat.
Ezt az etikus társadalmi rendszer kizárja!

A jelenlegi rendszerben a döntés nem a józan ész, hanem a dominancia alapján születik meg.
Mi a dominancia érvényesülését az etikus társadalmi rendszer kizárja!

Megfelelő információ nélkül nem lehet megfelelő döntéseket hozni, követelmény kell legyen a tudás, tájékozottság!
A jelenlegi rendszerben a szavazók úgy hoznak döntéseket, hogy nem kellően tájékozottak, és érdekcsoportok által meg vannak vezetve!
Ezt az etikus társadalmi rendszer kizárja!

Igazságkereső vita nélkül ritka az igazság!

A mostani rendszerben a racionális vitát elkerülik, és kizárják!
Azt, hogy megakadályozzák, hogy valamiről ne lehessen racionális vitát tartani,  az etikus társadalmi rendszer kizárja!

A jelenlegi hatalmi piramis:
A pénz a hatalom. Akinek több van, az a hatalmasabb!
Így áll fel egy hatalmi piramis, aminek a csúcsán a globális hatalom áll. Alatta van a helyi hatalom. A globális hatalom rosszabb, mert míg a helyi hatalom csak meggazdagodni akar, a globális már kiirtani!
A helyi hatalom, ha balliberális, akkor az a stratégiája, hogy maximálisan eljátssza a helytartó szerepét, és abban bízik, hogy a globális hatalomnak így kívánatosabb, és azok segítségével megnyerik a választásokat, és szabadon lophatnak. Ők teljes mértékben a választóik ellen politizálnak.
Ha a helyi hatalom álnemzeti (azért az, mert a fő motivációjuk a pénz, nem a nemzet), akkor az a stratégia, hogy legalább kommunikációban jobbnak kell lenni, mint a ballib, ami nem túl nehéz, és így könnyen tudnak hatalomba maradni, és lopni szabadon. Az álnemzeti helyi hatalom ezért a ballibhez képest mértékletesebben szolgálja ki a globális hatalmat, a kisebbik rossz, mert valami morzsát a szavazóinak is mutatni kell. . Ugyanakkor nem mondhat mindenre nemet a globális hatalomnál, mert akkor megpuccsolják őket.
Hosszú távon a globális hatalom nyerni fog akkor is, ha mindig csak az álnemzeti van hatalomba, mert ha csak a folyamatos támadásainak mindig csak a 10%-a érvényesül, akkor is csak annyi történik, hogy lassabban halad. Ne felejtsük el, a globálisnak mára már a kiirtás lett a célja! Csak egyetlen megoldás van! Olyan rendszer felállítása, amire nem tud hatni a globális hatalom, mint pl. az Etikus Társadalom rendszere!

A rendszerváltás fázisai:
1. A mostani rendszer leleplezése, felvilágosítás.
2. Egy jó rendszer, egy valós alternatíva kidolgozása, és megismertetése (ez az Etikus Társadalom)

Ukrajna, az "arab tavasz" és egyéb példákból láthatjuk, hogy a forradalmak érdekcsoportok manipulációi, amelyeknek a nép rendre a vesztese. Történelmi tapasztalat, hogy a hatalom általában legyőzi az ellenszegülőket.
Mi olyan hatékony módszert használunk, amitől nem lesz járulékos veszteség, háború, gazdasági összeomlás, gyógyszerhiány, stb., hanem rögtön, és fokozatosan javul minden!
Mi nem csinálunk forradalmat, hanem minden törvényt betartunk, ezért nem fognak tudni ellenünk fellépni. Nekünk csak alkalmazottaink vannak, nem vezetőink, ezért sem korrupcióval, sem autóbaleset előidézésével nem lehet ellenünk tenni. Nem szegülünk ellen a rendszernek, hanem használjuk azt, és  a saját fegyverüket fordítjuk ellenük. Mi nem diktatúrát, hanem többet, jobbat akarunk még a képviseleti demokráciánál is,  így nem tudnak jönni az USA demokratizáló bombázói sem. Ha pedig egy valódi megoldást mutatunk be, a példánk  globálisan is ragadós lesz! Ha nyílttá teszik a diktatúrájukat, akkor még élve sem fogják megúszni, így ha nem is önként, de előbb-utóbb kényszerből le fognak mondani a hatalomról úgy, hogy megmarad az életük, és vagyonuknak kis része. Persze ott fognak akadályozni ahol tudnak, és használják a "ha nem tudsz valamit megakadályozni, akkor állj az élére és térítsd el" elvét, ezenkívül az időt fogják kihúzni, amennyire csak lehet, de közben színt is vallanak.

3. Pártot alakítunk, amelynek garantáltan az egyetlen programja a rendszerváltás. Amikor megnyerjük a választásokat, akkor kialakítjuk az új rendszer alapjait, majd feloszlatjuk magunkat. Természetesen erre garanciát kell tudnunk nyújtani, amit a következő szabályok biztosítják:
-A párt csak kétharmados győzelem esetén ül be a parlamentbe!
-A párt vezetését nem a közvetlenül alatta, és a tőle anyagi függésbe lévők szavazzák meg, hanem a teljes tagság, közvetlen módon!


Elméleti rész:


Az etikus társadalomban is vannak alapértékek, amelyek nem változtathatók. 

Alább, egy pontokba szedett nemzeti minimum vitaindító tervezete: 

Ezeknek egy része olyan dolog, amely megváltoztathatatlan természeti törvény. Ha valaki felül akarja írni, annak tragédia lesz a vége. A természet alaptörvényein nem lehet változtatni!
Más részük olyan dolog, amely aktuálisan a túléléshez szükséges. Jelenleg vészhelyzet van, és vészhelyzetben olyan dolgokra is kényszerülhet az ember, amelyet normál viszonyok mellett nincs szükség...

1. Minden olyan eszme, értékrend, tan, alkotmány humbuk, amelyhez nincs hozzárendelve olyan konkrét szabályozás, amely érvényt is tud szerezni nekik!
-Az alkotmány elveihez,ahol lehet, azonos szinten kell hozzárendelni az elvet érvényesítő konkrét szabályt!

2.
A magyarságnak is joga van egyedi népként meghatároznia magát! Aki relativizálja a magyarságot,  keveri azt az állampolgársággal, rombolja a magyarság identitását,  a nacionalizmust, a nemzeti érzést, a magyar nemzetcsaládhoz tartozást támadja, kritizálja,  keveri a sovinizmussal,  károsnak tekinti, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

3. A természet családhalmazokból épül fel, amelyeknek az alapja a hasonlóság.
A nemzet a tágabb családod. Aki a családhalmazodat támadja, az ki akar irtani, így az ellene az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

4.
A legfőbb természeti parancs: élni, és megmaradni kell!
A nemzetet meg kell menteni a kipusztulástól!
Aki ez ellen tesz, érvel, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

5.
Ha nincs fészek, nincs fióka!A fiatalokat lakáshoz kell juttatni, de nem úgy, hogy közben eladósodnak!
-Hasonló állami bérlakás-építési program, mint ami 1963-1975 között volt!


6.
Az államnak a reprodukció, lakhatás, párkeresés, elmagányosodás, családok kialakítása, egészség, képzettség, túlmunka, munkanélküliség, munkavállalói jogok, eladósodás, és minden olyan területen feladata van, az emberi boldogság feltételeinek a megteremtésének része!
- pl. munkavállalói jogok visszaállítása, betartatása,
-munkaidő csökkentése,

7.
Az eladósodás csapda, amellyel megszerzik a magyarság feletti uralmat! Aki az ország, a nemzet, vagy az egyének általános eladósodásáért bármi módon tesz, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- a magyarság eladósításának büntetőjogi kategóriává kell válnia

8.
A hajléktalanság ellen küzdeni kell! A lakhatás segítése is, állami feladat!
- Olyan hajléktalanszállók kialakítsa, ahol külön blokkok vannak az egyén számára.
- A betegséget gyógyítani kell, a szenvedélybetegséget és a pszichológiai problémákat is!
A szerfüggők,  szenvedélybetegek nem tudnak saját akaratukból meggyógyulni, a betegségüknek éppen ez a lényege! Az esetükben szabad akaratról nem is beszélhetünk, ezért álságos az a felfogás, hogy majd magától leszokik, ha akar,  így indokolt, hogy az ön, és közveszélyeseket emberséges kényszergyógykezelés alá  vonjuk (hajléktalan, alkoholista, egyéb szerfüggő és szenvedélybeteg)!

9.
Magyarország a magyaroké!Itt a magyarság az első.
Ki kell nyilvánítani a magyarság házszabályát a kisebbségeink részére!
Ha a házszabályt sérti valaki, akkor nem élhet velünk egy házban!
Aki ezt az elvet megkérdőjelezi, érvel, tesz ellene, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
-Többletjogok Magyarországon csak a magyar nemzetiségnek járhat!
- El kell törölni a cigányság félzárkóztatását! A szegény cigány nem lehet fontosabb, mint a szegény magyar!

11.
Nem csak a reguláris, hanem az irreguláris hadviselés ellen is meg kell védenünk magunkat! Azok, ellen akik ilyen módon támadják a magyarságot, az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

12.
A család az egy férfi, egy nő és gyermek, gyermekek intézménye!
- Alkotmányba fektetni, és ennek a megváltoztatására való törekvést irreguláris hadviselésnek kell minősíteni, és büntethetővé kell tenni!

13.
A házasság egy férfi és egy nő szövetsége!
- Alkotmányba fektetni, és ennek a megváltoztatására való törekvést irreguláris hadviselésnek kell minősíteni, és büntethetővé kell tenni!

14.
A gyerek, a fiatal fontosabb, mint az idősebb,
A nő fontosabb, mint a férfi,
A szűkebb családod fontosabb, mint a távolabbi.
Az okosabb, ügyesebb, etikusabb, szebb, egészségesebb, stb. a fontosabb, értékesebb.
Mindannyiunk legfőbb kötelessége, hogy a jövő generációit fontosabbnak tekintsük magunknál!
- Alkotmányba fektetni, és ennek a megváltoztatására való törekvést irreguláris hadviselésnek kell minősíteni, és büntethetővé kell tenni!

15.
A legfőbb törvény, hatalom, a józan ész!
- ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

16.
Állampolgárként automatikusan a  társadalom tagja vagy, határon belül nincs mód kilépni belőle. Aki a társadalom ellen érvel, dolgozik, tesz, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!

17.
Az intézkedéseknek nem csak szükségesnek, de elégségesnek is kell lenniük!
- Ha valaki felhívja a figyelmet arra, hogy egy adott szabályozás nem éri el a célját, akkor törvényalkotónak kötelezően, és megfelelően erősítenie kell rajta!

18.
Minden segélynek feltételt kell szabni! A feltételnek arra kell irányulnia, hogy a baj nem szaporodik. A szegénység felszámolásának elsődleges része a családtervezés!
- A segélyért cserébe mindig valamilyen munkát, erőfeszítést kell kérni! Ingyen segélyt meg kell szüntetni!


19.
Aki a tömeges bevándorlás mellett érvel, azért tesz, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kell lépni!

20.
Nincsenek tabuk!
- Holokauszt törvény eltörlése!
- Törvénybe kell iktatni, hogy minden személy, és minden csoport kritizálható!


21.
A rossz ellen az ellenállás nem csak jog, hanem természeti kötelesség is. Aki le akar beszélni az ellenállásról, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni!
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kel lépni!
- Hazaárulás törvényének a bővítése, szigorítása!

22.
A nemzeti önrendelkezésünket meg kell őrizni. Az EU-ból ki kell lépni, és olyan megállapodásokat kell kötni amely nekünk is, és nekik is jó. Aki a nemzeti önrendelkezésünk elveszítéséért érvel, tesz, az ellen az önvédelem jogán fel kell lépni
- Hazaárulás törvényének a bővítése,szigorítása!

23.
Igazság csak egy van, és csak nézőpont lehet több. Az igazság sokszor nem elérhető, de mindig közelíthető. Ha az igazsághoz nem tudunk kellően közel kerülni, akkor az óvatosság elvét követve azt az utat kell választanunk, amely a kevésbé kockázatos.
- Össze kell írni az irreguláris hadviselési módszereket, és ezek ellen a törvény szigorával fel kell lépni!

24.
Az igazság, a szeretetet, az igazságosság, az arányosság, a józan ész, a logika és az etika, még Istennél is hatalmasabbak, mert ezeket még Isten sem írhatja felül, hiszen ha megtenné, saját, isteni létét cáfolná. Így elsősorban a személye helyett ezekre kell koncentrálni! A gonosz, vagy az embernél hitványabb "istent" ugyanis  másként nevezzük.
-Törvényben rögzíteni, hogy a vallási érv nem érv! Az olyan vallásokat, amelyek mások szabadságát sértik, mások uralmára, és kiirtására (muszlim, szidó, Ószövetségre hivatkozó, abból oktató) törekszenek be kell tiltani!

25.
Az ember nem ura, hanem része a természetnek!
 -ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

26.
Aki embernek hitvány, magyarnak alkalmatlan.
-ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

27.
Társadalom az, ahol jellemzően együttműködés van, és nem verseny, azaz háború! Verseny ott van, ahol nincs komoly tét. Ahol van, az nem játék, hanem háború. Ahol jellemzően háború van, az nem társadalom, hanem harctér. A társadalmunkban a nyer-nyer szabályra kell törekedni. A jobbnak, erősebbnek, okosabbnak, stb. érvényesülnie kell, de csakis úgy, hogy az a többiek számára is hasznot jelentsen.
- ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

28.
Közösségben élünk, a munkát, és a javakat igazságosan kell elosztani! Mind a kettőt, először a munkát, aztán a javakat, és nem fordítva!
-A feltétel nélküli jövedelem betiltása!

29.
Nincs jó diktátor, elit és multimilliárdos! Mindegyiknek előbb-utóbb más lesz az érdeke, mint a többségnek, és akkor már a többség ellen fog működni. A gazdagságnak is, fokozatosan határt kell szabni!
-ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.


30.
Középosztály nélkül nincs nemzet. A középosztály a nemzet gerince, ezért nem szét, hanem középre kell húzni a társadalmi osztályokat.
 -ki kell találni, milyen gyakorlati szabály tudna neki érvényt szerezni.

Egyéb törvények:
-Idegen ország nagykövetének magyarországi demonstráción, vagy demonstráció jellegű rendezvényen részt venni tilos. Amennyiben megteszi, ki kell utasítani!

-Idegen állampolgár Magyarországon nem demonstrálhat olyan témakörben, amely hazánk belügye. A szankció a kiutasítás!

-Külföldi állampolgára, szervezet nem finanszírozhat, és nem szervezhet magyarországi demonstrációt, vagy demonstráció jellegű rendezvényt! Aki ebben segít, azt hazaárulásért kell elítélni!

31. Magyar föld védelme! Külföldi ne tudjon magyar földet vásárolni!

32. Lakáshelyzet! A kapitalizmusban a gazdagok hosszabb távon elveszik a szegényektől a lakásaikat. Az élet alapvető feltételeihez tartozik a lakás, ezért törekedni kell rá, hogy az embereknél maradjon. A lakáskiadás ne legyen üzlet! Több lakás kiadás céljából senki ne birtokolhasson!


A magyarság házszabálya a befogadottak számára:

Magyarországon, azaz a magyarság házában szigorúan tilos:

1. a házszabály, és a törvény megsértése!

2. a magyarság kultúrájával, szokásaival, szimbólumaival, hőseivel, jelképeivel szembeni tiszteletlenség!

3. szidni a magyarokat, ledegradáló megjegyzéseket tenni az irányukban, tilos a magyargyűlölet, magyarellenesség!

4. kiadnia magát magyarnak, főleg, ha közben más identitásából fakadóan szidja, kritizálja, vagy irányítja a magyart!

4. eltitkolni a valódi nemzeti, és vallási identitását.

5. Relativizálja a magyarságot, elismeri a magyart, mint egyedi nemzeti identitást, és nem keveri azt az állampolgársággal! Nem rombolja a magyarság identitását! A nacionalizmust, a nemzeti érzést a magyar nemzetcsaládhoz tartozást nem támadja, kritizálja, nem keveri a sovinizmussal, nem tekinti károsnak.

6. A magyarság ellen használni a kollektív bűnösség bélyegét, élősködni, kárpótlásokat követleni, és elfogadni, kultúráját, vallását, nemzeti identitását, populációját a magyarság erőforrásaiból finanszírozni!

7. A magyarsággal szemben háborúzni, versenyezni, a kiszaporodásra, kiszorításra, többségre, erőfölényre, kiirtásra törekvés, a parazita életmód, a magyarság korlátozása, főleg a szólásszabadság terén, a magyarságnak etnikai alapon, gazdaságilag vagy bárhogy kárt, hátrányt okozni, a magyar földet, vizet,levegőt szennyezni, az erőforrásait ellopni, elherdálni, eltékozolni, másoknak átjátszani, a magyar érdek ellen cselekedni, a magyarok testi egészségét, javait, az ország területi épségét,függetlenségét kockáztatni, károsítani, vagy ezekre törekedni, ezen célból külföldi, vagy külföldi finanszírozású országokkal, pártokkal, szervezetekkel, emberekkel kapcsolatot létesíteni, ilyen szervezeteket létrehozni, és működtetni, stratégiai pozíciókat,hatalmat megszerezni,  állami pozíciókat, szolgálatot, megbízást, a saját népségének, különösen a magyarság érdekében szemben használni, saját vallását, kultúráját a magyarságra kényszeríteni,
ellenben kötelező a magyarság számára hasznosnak lenni!

8. Tilos más népségeket a magyarok házában szaporítani, betelepíteni!

9.Törvényt hozni, kikövetelni, kikényszeríteni, kilobbizni, és  tilos a történelemoktatásba beleszólni!

10. megkérdőjelezni, hogy Magyarország a magyaroké, és hogy itt a magyarság a prioritás!

11 Zsidó, muszlim, és más gyűlölködő, terrorista, illetve az Ószövetségből példálózó, azt hirdető egyházat alapítani, működtetni, finanszírozni!

12. Vallási, jótékonysági, kulturális szervezeteken kívül politikai szervezeteket létrehozni. Tilos továbbá olyan szervezeteket létrehozni, ahol nincs feltüntetve, hogy mely népséghez tartozik. Tilos, hogy a kulturális, vallási, jótékonysági  szervezeteiken kívül máshol egymást pozitívan diszkriminálják, főleg tilos a média, és a politika világában, és ilyen módszerrel illegális, például politikai, vagy média szervezeteket létrehozni!

13. A házszabály szükség szerint bővíthető.

Ha megtartjátok, akkor élhettek velünk együtt a magyarság házában, ha nem, akkor sajnos nem lakhattok!
- Azoktól el lehessen venni az állampolgárságot, akik ezt megsértik, és ki lehessen őket utasítani az országból!

Mit értünk etika alatt?

Az etika az egyén, és közössége boldogságának feltételeit biztosító viselkedés szabályrendszere. 
Evvel szemben, szerintünk a demokrácia nem több, mint pártok választásának a joga! 

Az etika egy logikai struktúra, ezért az alapja a logika. A logika egyetemes, mint ahogy az összes arra épülő tudomány, így nem lehet belőle több, nem lehet belőle saját.
Az erkölcs egy régi világ elavult etikája...

Mit értünk mi társadalom alatt?
Az ember esetében nem lehetséges, hogy általánosságban pusztán önmagában, hanem csak társaival közösségben, és jellemzően együttműködve tud élni.
Azt a (nemzeti) közösséget, amelyben jellemzően együttműködve él az ember, nevezzük társadalomnak.
(Az olyan teret, ahol jellemzően egymást akarják legyőzni, nem társadalomnak, hanem harctérnek nevezzük.)

Első alapelv:
Minden eszme, tan, értékrend, alaptörvény, alkotmány, stb. humbuk, amelyhez azonos szinten, nincs mellérendelve egy olyan gyakorlati szabályozás is, amely a gyakorlatban biztosítja az érvényesülését!
Tehát csak az az elfogadható alkotmány, amelynél az adott eszme mellé, az azt érvényesítő gyakorlati szabályt is rögzítik.

Második alapelv:
Az olyan szabályok, amelyek bár szükségesek, de nem elégségesek, csak az emberek megvezetésére jók!
A célok elérése érdekében nem csak szükséges, hanem elégséges szabályozást kell alkotni!

Hogyan születik a döntés a demokráciában, egyéb diktatúrákban?

Egy kísérlet, a dominancián alapuló hierarchiára:
A tudósok szerint pl. egy majomcsoport esetében a dominanciának az a szerepe, hogy amikor a hierarchia feláll, azt az egyedek elfogadják, a csoporton belül megszűnik a harc, és így hatékonyabban tudnak működni (táplálék megszerzése, stb.) Ha azonban megvizsgáljuk a történelmünket, nem látunk mást, csak uralomra a lázadókat, háborúkat, tragédiákat. Ráadásul a tudósok azt is elismerik, hogy a dominancia alapja nem az ész, sőt, sokszor nem is az erő! Egy majomnak például szerotonint adagoltak, aminek következtében ő lett a csoport domináns vezetője. http://www.mipszi.hu/cikk/090305-ki-legyen-fonok
Ma már egyre inkább rájövünk, hogy a dominanciánál létezik hatékonyabb módszer is, és a társadalom részterületein egyre kevésbé fogadjuk el a dominancia hierarchiáját, sőt, korlátozzuk, és olyan szabályozást, döntési mechanizmus próbálunk helyette bevezetni, ahol a józan ész tud előtérbe kerülni. Például nem mondhatja egy repülőgép szerelő,  hogy ő nem húzza meg az adott csavart, mert szerinte a föld nem forog, és egy taxis hiába jelenti ki, hogy a vezetés a vérébe van, és hiába tuszkol minket erőszakosan a kocsijába, mi többre értékeljük, ha valaki bizonyítani tudja, hogy ért a vezetéshez,  például jogosítványa van. A tudomány világában is bizonyítani kell, érveket, adatokat bemutatni, logikai struktúrát felállítani, és mindenekfölött tisztességes igazságkereső  vitát lefolytatni!
Jelenleg a társadalmi kérdésekben nincs tisztességes vita, valójában egy domináns, gazdag  ember akarata érvényesül, a képviselőknek pedig fogalmuk nincs miről szavaznak! A szavazás előtt a pártigazgató bekiabálja nekik, hogy igennel vagy nemmel kell szavazni.
Egy másik példa: https://www.youtube.com/watch?v=Tkmwbzi5c2A

A közvetett, képviseleti demokrácia valójában a diktatúra egy rafináltabb formája, mert a népet, egy kis létszámú csoport képviseli, akiket viszont könnyen le lehet fizetni, így aztán nem a népet képviselik, hanem a gazdasági elitet, amelyhez maguk is csatlakoznak. A képviselők nem a választóiktól függenek egzisztenciálisan, hanem a párt vezetésétől. Ezért nem a választók akarta szerint szavaznak, hanem a párt vezetőjének akarata szerint. Ha nem így tesznek, amellett, hogy megbüntetik őket a pártfegyelem (!) megszegéséért, akár nem is indíthatják a következő választásokon. A választásokon pedig nem a legtisztességesebb, és legrátermettebb politikus győz, hanem azoknak van esélye, akik mögött egy nagy pártszervezet, illetve megfelelő anyagi források állnak.  Ezért nem a választóktól, hanem a finanszírozóiktól függnek a képviselők, politikusok! A képviselő társadalmi szervezetek (pártok), és egyének (képviselők), így automatikusan korrupciós gépezetté válnak, a vezetőik, befolyásolóik pedig diktátorrá! A népet megosztó pártok, és a gazdasági elit, a médiáján keresztül befolyásolja, és félre is vezeti a választókat. Tehát nem a választók befolyásolják a képviselőiket, hanem a képviselők, és rajtuk keresztül a gazdasági elit irányítja a társadalmat, és uralkodik!

Sok ember és azok, akik ma jelenleg rafináltan, és fedetten uralkodnak, ugyanabban a tévedésben élnek, hogy felsőbbrendűek, és uralniuk is kell a többieket.

Társadalmi szempontból a legfőbb természeti törvény, hogy jó uralmat csak ideig-óráig lehet gyakorolni, és ezt senki nem írhatja felül. Az emberek nem akarnak uralom alatt élni, az uralomnak pedig előbb-utóbb más lesz az érdeke, mint a többieké, korlátozni se tudja magát, így a többiek ellen fordul, és véreskezű lesz.

Példa:
Képzeld el, hogy egy rendezvényen te vagy a főrendező. A sor a bejárat előtt óriási, két órát kell várni a bejutásra, és egy lány, aki nagyon-nagyon tetszik, és akinek egy ideje már csapod a szelet, beáll a sorba. Nem intesz neki, és engeded be a többiek előtt? Ilyen gyorsan, és könnyen lesz semmivé a jó uralom...

Tudjuk, hogy tökéletes rendszert valószínűleg nem lehet kitalálni, de a jelenleginél igenis lehet jobbat!
Azt gondoljuk, a jelenlegi (és minden múltbéli) rendszernek a lényege az, hogy uralni tudjanak, akkor is, ha ezt tagadják. Ha mi olyan rendszert találunk ki, amelynek lényege, hogy megteremtse az emberi boldogság feltételét, és például ne tudjanak uralni, akkor nem fognak tudni, és jobb lesz, mint a mostani, ez ilyen egyszerű!

Mi azt gondoljuk, hogy egy társadalmi rendszernek csupán két dolgot kell tudnia!
Kizárni, hogy az egyik ember uralhassa a másikat,
és biztosítani, hogy a józan ész érvényesüljön (etika).


A háborúról

A legnagyobb haderő nem a rendőrség, és nem a katonaság, hanem a filozófusok, és a média! A legerősebb fegyver pedig nem az atombomba, hanem a pénz, és a hasbara!

Az agresszor:
Mindig az az agresszor, aki nem akar racionális vitát! Az ilyeneket nem érdekli az igazság, ők csak az erősebb jogán akarják a többieket legyőzni, hogy akár aránytalanul is sújtva azokat, az akaratukat érvényesítsék. A náci, kommunista, kapitalista, demokrata, liberális és egyéb eszmék csak megtévesztések. A természetben csak kétféle életszemlélet, életstratégia van. Az etikus abban hisz, úgy él, hogy lehetne egymás mellett békésen élni, az etikátlan pedig abban, hogy az erősebb, furfangosabb legyőzi a gyengébbet, butábbat, a győztes tovább virágzik, míg a vesztes pusztul, azonban ő fogja a békés egymás mellett élést a leghangosabban hirdetni, mert a háborúja a megtévesztés művészete.

A háború:
A háború  jellemzően nem fegyverekkel zajlik, jellemzően a hatalom se avval vívja, az csak egy kis, bár kétségtelenül látható szelete. A hibát a lázadók mindig ott vétették, hogy ők viszont jellemzően mindig fizikailag állnak ellen, lőfegyverrel. Így a bukásuk mindig kódolva volt. A hatalmat nem lehet pusztán erővel legyőzni, ez tény, és elmenekülni sem lehet előle. A hatalom nem engedi meg, hogy bárki is példa legyen a függetlenségre, hogy bárki is szabad legyen! Nem tudunk mit csinálni, fel kell venni a kesztyűt, de ésszel! Jellemzően nem lőfegyverrel kell vívnunk a háborút, a hatalom erősebb, lőfegyverrel nem legyőzhető!

A háború művészete című kínai hadtudományi munka szerzője Sun Zi (Szun-ce, stb. sokféleképpen írják a nevét, kb. i. e. 544 – i. e. 496):

“Minden hadviselés megtévesztésen alapul.”

"Így aki igazán ért a hadviseléshez, úgy töri meg az idegen sereget, hogy nem vív csatát vele; úgy foglalja el az idegen városfalat, hogy nem ostromolja meg; úgy semmisíti meg az idegen fejedelemségeket, hogy nem tart sokáig (a háború). "

„Nem az az igazán ügyes, aki száz csatában győz, hanem az, aki harc nélkül vesz erőt az ellenségen.”

Idézet a még régebbi Tórából:

Mózes V. 15/6

Mert az Úr, a te Istened megáld téged, a miképen megmondotta néked; és sok népnek adsz zálogos kölcsönt, te pedig nem kérsz kölcsönt, és sok népen fogsz uralkodni, és te rajtad nem uralkodnak.

Mózes V. 23/20

Az idegentől vehetsz kamatot, de a te atyádfiától ne végy kamatot, hogy megáldjon téged az Úr, a te Istened mindenben, a mire kinyujtod kezedet, azon a földön, a melyre bemégy, hogy bírjad azt."

A legnagyobb haderő tehát nem a rendőrség, és nem a katonaság, hanem a filozófusok, és a média! A legerősebb fegyver pedig nem az atombomba, hanem a pénz, és a hasbara!

Ezek azonban mind hatástalaníthatók az igazsággal, illetve olyan módszerrel, amelynél az igazság érvényesülni tud!

A hasbara:
A hasbara egy kommunikációs technikai, és taktikai csokor, amellyel megakadályozzák az igazságkereső vitát, vagyis azt, hogy az igazság kiderüljön, és érvényesüljön.
A hasbara módszere: Az ellenfelet hülyének, butának állítják be, megbélyegzik (náci, fasiszta, rasszista, antiszemita, stb.) olyan fogalmakkal, szitokszavakkal, amelyekről az olvasó csak annyit tud, hogy negatív. Ezekkel a bélyegekkel próbálnak cáfolni, és hitelteleníteni. Magukat ellenben pozitívan címkézik, azt állítják magukról, hogy ők demokratikusak, toleránsak, haladó gondolkodásúak, emberiségellenes tetteiket pedig humanista csomagolásba rejtik (minden háború a megtévesztésen alapszik). Sértegetnek, megaláznak, hogy anyázásba térítsék a beszélgetést, vitát. Jellemző, hogy avval támadnak, hogy nem az igazi nevedet használod, miközben tudják, hogy azt csak a hatalom kegyeltjei engedhetik meg maguknak, és hogy ez sem cáfolat az állításodra.  Hibbantnak, elmebetegnek állítanak be, gyakori hamis érv az is, hogy nincs önálló gondolatod. Sokszor a helyesírásodba próbálnak belekötni, az érdemi vita helyett nyelvészkednek. Ha mégis megpróbálnak cáfolni, azt nem konkrétumokkal teszik, hogy konkrétan melyik állításodnál miért nincs igazad, hanem általánossággal, és szitkozódással "cáfolnak". Nem ritka, hogy avval kezdenek vádolni, amit ők csinálnak. Természeti ökölszabály, hogy amikkel a hatalom emberei megvádolnak, az rájuk sokkal inkább jellemző, vagy ők követték el! Előszeretettel keverik a fogalmakat, ha nem direkt, hát butaságból, de inkább szándékosan, vagy mindig mást értenek alatta. A vitát velük sokszor a fogalom definíciójával érdemes kezdeni, de vigyázat, mert jó néhány fogalom wikioldalát is ők szerkesztik. Nem a témáról beszélnek, és nem ahhoz szólnak hozzá, hanem az ellenfél személyét, és gondolatait illetik jelzőkkel és sértegetnek, amellyel anyázásba fullaszthatják, és térítik el az igazságkeresést. Az érvekre egyszerűen nem válaszolnak, elkerülik annak elemzését, amikor megcáfolod őket, új dologgal támadnak, új témát nyitnak, az adott téma kitárgyalatlan marad. Az ember sokkal inkább érzelmi, mint értelmi lény, sőt, mivel az olvasók sokszor az adott témában nem járatosak, nem is tudják értelmezni a sorokat, így az érzelmeikre akarnak hatni, nem az értelműkre. Az állandó támadással védekező pozícióba kényszerítik az ellenfelet, az olvasók érzelmei szerint annak lesz igaza, aki támad, és az veszíti el a vitát, aki védekezésbe kényszerül. Tudatosan használják az érvelési hibákat: http://a.te.ervelesi.hibad.hu/, és szándékosan nem tartják be a racionális (igazságkereső) vita szabályait:
http://www.uni-miskolc.hu/~bolantro/informalis/tartalom.html
http://kutatokozpont.hu/hu/wp-content/uploads/2011/08/racionlis_erveles.pdf
Amikor figyelmezteted, őket, hogy ne használjanak érvelési hibákat, és tartsák be a racionális vita szabályait, és szembesítve a viselkedésükkel ezeket linkeled is, akkor azt válaszolják, hogy nem érdekli őket az internetes hülyeségeid. Nagyon ritkán használnak logikai stukatúrát, de ha mégis többszörös felszólításra rákényszerülnek, akkor hamis premisszákat állítanak fel, és abból hozzák létre a hamis konklúziót. Hiába cáfolod meg az állításukat, újra és újra képesek felhozni, mintha a cáfolat nem történt volna meg. Amikor rájön, hogy nem vagy hülye, akkor  megjátszva a sértődötted, kijelenti, hogy veled nem vitázik, és letilt.
Ősi módszer, a provokálás! A provokálás mindig hangnemet, stílust jelent, nem témát! A hasbara nem adat, nem téma, nem érv, és nem logikai struktúra. Nem az a hasbarázó troll, aki olyan adatot, véleményt hoz fel, ami számodra nem tetszik, hanem az, amely az igazság felszínre jutását akarja akadályozni!
Nem az az ellenség, akinek más a véleménye, vagy másképpen látja! Az, hogy emberek nem értenek egyet valamiben, teljesen természetes dolog. Az etikus azonban az igazságot keresi, ezért racionális vitát kezdeményez, az etikátlan pedig csak le akarja győzni a másikat.

A filozófusok:
A természetben csak kétféle stratégia, ha úgy tetszik izmus létezik. Az egyik, az etikus, amely a békés együtt vagy egymás mellett élésben, és a racionális (igazságkereső) vitában hisz. A másik, az etikátlan, aki abban hisz, hogy az erősebb uralja, pusztítja a gyengébbet, és hasbarázik, mert őt nem érdekli az igazság. Ha bizonyos témákból, adatokból, logikai struktúrákból tabukat állítunk fel, avval a racionális vitát (az igazságkeresést) akadályozzuk, vagyis pont hogy hasbarázunk. Mindig az hasbarázik, aki nem akar racionális vitát, igazságkeresést, mivel ennek az akadályozása a hasbara célja.
A filozófusok  bonyolítással próbálják elfedni, vagy eltéríteni a figyelmet egy etikátlan rendszerről, amit éppen be akarnak adni neked. A milliós társadalmunk a nagysága miatt, és azért is átláthatatlan, mert nem közvetlen, hanem áttételeken keresztül működik. A társadalmunkat átláthatatlanná teszi még, hogy a jogszabályokat  az elit direkt el is bonyolítja, hogy kiskapukat elrejtve könnyen tudjon mozogni, míg az átlagembereket a szabályok lekorlátozzák,akik nem rendelkeznek szakértőkkel! A szabályokat az elit hozza, ne legyenek kétségeid! A legtöbb ember ezért nem tudja felfogni azt sem, hogy mi az állam!
Ahhoz, hogy átlássuk egy rendszert, hogy a lényegét meglássuk, éppen hogy le kell egyszerűsítenünk, mint a matekba!
Képzeljünk el egy elzárt 100 fős társadalmat, egy dél-amerikai őserdei indián közösséget vagy egy oda lezuhant repülőgép 100 fős túlélő tagjait!
Húzzuk rá erre a kis közösségre azt a rendszert, amit éppen be akarnak adni nekünk, amivel éppen át akarnak ejteni! Itt mivel kicsi a létszám, és a kapcsolatok közvetlenek, rögtön ki fog ugrani, ha valaki uralkodni vagy parazitáskodni akar rajtad, vagy egyszerűen csak logikátlan, igazságtalan vagy káros következményekkel jár az elmélete!

A hatalom legyőzhető, a háború megnyerhető, de többet ésszel, mint lőfegyverrel!


Segíts!
A felvilágosításhoz, az új rendszer kidolgozásához, megismertetéséhez, a pártalapításhoz, stb.
kérjük a segítségeteket! Minimum azt kérjük, hogy oszd meg ismerőseiddel ezt az oldalt!